ADRIAN ONOFREIU-

UN ARHIVIST PASIONAT DE ISTORIE

,, Să se păstreze cu pietate, să se claseze cu siguranţă şi să
se adăpostească în palate piesele de pergament sau hârtie, pe care
mâna strămoşilor a înscris istoria timpurilor dispărute’’.
Nicolae Iorga

Plecat cu mulţi ani în urmă de la catedră pentru a se împlini profesional în domeniul arhivisticii, Adrian Onofreiu a devenit un pasionat cercetător al istoriei. Dispunând de o aleasă instruire şi o inegalabilă putere de analiză a documentelor, acest,, harnic şi meticulos scormonitor al adevărului istoric’’este un ocrotitor al Arhivelor Naţionale din judeţul nostru , dovedind pricepere şi înţelepciune pentru păstrarea şi valorificarea acelui ,, bob de aur’’ incontestabil al veridicităţii.scrisului istoriografic.
Viaţa lui Adrian Onofreiu se contopeşte cu existenţa instituţiei. El descoperă şi valorifică cu cea mai mare atenţie, filă de de filă, întocmeşte colecţii importante de documente pe diverse domenii de activitate, clasifică şi ordonează informaţiile care pot fi utile oricărei cercetări ştiinţifice. Este un arhivist căruia îi place documentul, îl păstrează cu sfinţenie şi se bucură atunci când acesta este valorificat în diverse lucrări. Detestă ideeea de ,, copy – paste’’ în cercetare.Îndrumă şi dă relaţii cu o deosebită plăcere tuturor celor care trec pragul instituţiei. O face cu tact şi multă răbdare, asemeni omului care a trecut printr-o experienţă caracteristică.
Atras de istoria Năsăudului, ca una dintre zonele cu,, reverbraţii extrem de adânci în trecutul românilor din Transilvania’’, Adrian Onofreiu pune la suflet orice informaţie legată de acest Ţinut şi scoate la lumină importante lucrări de-o certă valoare ştiinţifică. Atenţia istoricului şi cercetătorului bistriţean se îndreaptă asupra unei perioade deosebit de bogate în documente şi anume, aceea a Regimentului II de graniţă năsăudean, perioadă pentru care, şterge colbul vremii şi îşi aduce o contribuţie de seamă prin mărturii scrise de-o valoare incontestabilă.
A publicat, împreună cu alţi cercetători şi istorici, lucrări de-o utilitate remarcabilă prin valoarea lor documentară. În anul 2001, alături de Ioan Sigmirean elaborează studiul,, Istoria judeţului Bistriţa-Năsăud în documente şi texte’’, în 2006, colaborează cu Simion Lupşan, semnând studiul introductiv şi transcrierea textelor din,, Poruncile Primăriei Năsăud din anii 1863-1867’’, în 2006 este prezent cu ,, Personalităţi din graniţa năsăudeană’’împreună cu Viorel Rus.
Profesorul Adrian Onofreiu şi Ioan Bolovan sunt autorii lucrărilor,, Contribuţii documentare privind istoria regimentului grăniceresc năsăudean’’ şi ,,Revoluţia de la 1848 în zona regimentului grăniceresc năsăudean. Contribuţii istorice şi demografice’’.Tot în colaborare cu cercetătorii Ioan Bolovan şi Viorel Rus, realizează studiul,,Familiile din Năsăud în anul 1869’’.
Adrian Onofreiu este un autor cunoscut în literatura istoriografică de specialitate Cartea,, Districtul Năsăud ( 1861-1876 )’’ scoate la iveală date importante referitoare la această perioadă. Lucrarea care îi va aduce o deplină satisfacţie sufletească este ,, Nestor Şimon’’- primul istoriograf al,, graniţei militare’’ năsăudene, despre care autorul vorbeşte cu deosebită însufleţire ori de câte ori are prilejul.
Cercetând manuscrisele lui Nestor Şimon, el constată că acestea au fost însuşite şi publicate în nume propriu de redactorii periodicului,, Arhiva Someşană’’ în perioada 1924-1940. Autorul face un act de dreptate, readucând în actualitate personalitatea celui care a fost un intelectual model, un cercetător de valoare al trecutului Ţării Năsăudului.
Cartea cuprinde trei capitole de mare întindere. În prima parte este evocată personalitatea lui Nestor Şimon, cu etapele formării sale intelectuale, trăsăturile atitudinale, realizările practice, condiţionări şi atitudini istoriografice.Următoarele capitole cuprind manuscrisele, articolele publicate în presa vremii şi corespondenţa. Prefaţa este semnată de prof. univ. dr. Ioan Bolovan, iar postfaţa de către Mircea Gelu Buta , oameni de seamă ai vieţii noastre culturale.
Adrian Onofreiu este omul care, de peste 20 de ani,, vorbeşte cu documentele vechi’,este arhivistul care le dă sens şi valoare pentru a fi puse în tiparele cotidiene. O face chiar el, prin opera sa ştiinţifică atât de bogată în care pune multă pasiune şi dăruire.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5