Trei obiective de investiţii au debutat la Budacu de Jos: Grădiniţă pentru copiii din Jelna, dispensar uman şi canalizare. Duminică, sărbătoare pentru comunitatea din Buduş!

Nu mai puţin de trei investiţii majore sunt în derulare în comuna Budacu de Jos, lucrările debutând deja, pe unele dintre şantiere. Potrivit primarului Florin Sandu Simionca, o veste bună o reprezintă începerea edificării Grădiniței cu program normal în localitatea Jelna.

„Investiţia se realizează în parteneriat cu  Ministerul Educaţiei Naţionale- Unitatea de Management al proiectelor pentru modernizarea reţelei şcolare şi universitare -  și este cuprinsă în cadrul proiectului ”Construcţii grădiniţe Regiunea Norv-Vest”, proiect depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Valoarea totalăn a investiţiei, conform Devizului general este de 1.539.130,23 lei (TVA inclus) , din care Construcţii plus Montaj reprezintă 1.189.712,20 lei (TVA inclus). Contribuția comunei Budacu de Jos la totalul cheltuielilor eligibile este de 280.621,34 lei(TVA inclus), pentru amenajarea terenului, asigurarea utilităților necesare obiectivului (rețele exterioare, acces auto, alei, platforme pietonale, branşamente,  instalaţii electrice), dotări ce includ echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj”, ne-a explicat primarul Florin Sandu Simionca.

Procedura de achiziţie publică a fost derulată la nivel central, firma câştigătoare începând execuţia.

 ***  

Un alt proiect important care a avut de aşteptat, din cauza procedurilor de licitaţie, este cel care vizează “Construire reţea canalizare, staţie de epurare şi extinderea reţea de apă în comuna Budacu de Jos”, cu o valoare estimată de 11.270.122 lei (fără TVA), finanţat în cadrul etapei a doua a Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

         „Am dat ordinul de începere a lucrărilor. Termenul de execuţie este de peste 2 ani, chiar dacă am avut această întârziere cauzată de contestarea procedurii de achiziţie, în repetate rânduri”, ne-a declarat primarul Sandu Simionca.

În cifre, proiectul însumează 22,8 km de conductă pentru canalizare, 8 km de conductă de refulare, edificarea unei staţii de epurare, 7,7 km de reţea de distribuţie apă potabilă. În plus, sunt inluse 16 staţii de pompare, 71 cămine de vizitare, 33 cămine de vane şi 47 hidranţi supraterani.

Practic, prin acest proiect, şi locuitorii din Budacu de Jos, Buduş, Simioneşti şi Monariu ar urma să beneficieze de servicii de utilităţi la standarde europene.

*** 

Construcţia dispensarului medical va începe săptămâna viitoareFirma de construcţii care şi-a adjudecat contractul de execuţie a dispensarului medical aşteaptă un aviz de la Electrica pentru a putea debuta lucrările. Noul imobil cu destinaţie medicală va fi edificat în localitatea Budacu de Jos, în proximitatea şcolii.

Valoarea totală a investiţiei este de 1,343 milioane lei, din care finanţarea prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală reprezintă 1,153 milioane lei.     . Clădirea va avea un regim de înălţime P + M parţial, cu o suprafaţă construită de 218 mp şi o suprafaţă desfăşurată de 353 mp.

Sărbătoare pentru comunitatea din Buduş

         Duminică, 3 noiembrie, comunitatea din Buduş este în zi de mare sărbătoare. De dimineaţă, credincioşii din localitate vor merge la Sfânta Biserică,  cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, la slujba oficiată de un sobor de preoţi, alături de parohul Teofil Moldovan,  în preambul praznicului localităţii.

După-amiaza, la căminul cultural,  va fi organizat un Joc al buduşenilor, atmosefera fiind întreţinută de Gelu Morar.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5