Tratamente la răsadurile de legume pentru combaterea dăunătorilor!

Oficiul Fitosanitar Bistriţa-Năsăud

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 17 din 18.04.2023. RĂSADURILE DE LEGUME ( tomate, ardei, vinete, varza, gulii ) - pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare:

 • Patarea cafenie a frunzelor (Fulvia fulva), boala este specifica tomatelor cultivate in spatii protejate

(sere, solar). Apare la temperaturi ridicate de peste 22º C si umiditate peste 95 %. Atacul se manifesta sub forma unor pete galbene pe fata frunzei iar pe spate, corespondent petei se observa un puf alb (in prima zi) care apoi devine cafeniu → brun inchis

Masuri preventive:

 • cultivare de hibrizi cu rezistenta genetica;
 • irigare prin picurare;
 • aerisirea corespunzatoare a spatiilor protejate;
 • distrugerea totala a resturilor (prin ardere) si dezinfectia locului;
 • defolierea etajului inferior al plantei pentru o mai buna circulatie a aerului;
 • controlul umiditatii relative a aerului.
 • Mana cruciferelor produsa de Peronospora brassicae, boala apare frecvent la plantele cultivate la

densitate prea mare si este favorizata de conditiile de umiditate ridicata. Primele simptome sunt reprezentate de aparitia pe frunze a unor pete neregulate, de culoare galbena, care ulterior se brunifica. Pe partea inferioara, in dreptul acestor pete, apare un puf alb-cenusiu. In conditii de umiditate ridicata, infectia se extinde rapid, frunzele putrezesc sau se usuca, iar cresterea plantei este oprita.

 • Musculița albă de sera, este cunoscută și sub denumirea de Trialeurodes vaporariorum și se dezvoltă optim în culturile protejate, unde temperaturile sunt ridicate, cum sunt serele. Acest dăunător colonizează planta în stadiul de larvă și adult și suge seva acesteia. Astfel, frunzele se îngălbenesc, se usucă și cad.Acest dăunător are 8-12 generații pe an, iar femela depune 100-500 de ouă, pe partea inferioară a frunzelor, în grupe de 10-20 sau chiar mai multe. La temperaturi de 21°C, ciclul de dezvoltare durează cam 3 săptămâni, iar cu cât temperaturile sunt mai ridicate, cu atât se desfășoară mai repede procesul de dezvoltare.

Pentru tratament se va folosi unul din urmatoarele amestecuri de pesticide:

 1. REVUS 250 SC – 0,6 l/ha sau PREVICUR ENERGY – 3 l /ha se aplică la sol prin picurare sau

ORTIVA TOP  - 1,0 l/ha  +  DECIS EXPERT 100 EC - 75 ml/ha  sau KARATE ZEON – 0,015% sau DELTAGRI / (FASTER DELTA - a doua denumire comerciala) - 0,5 l/ha.

2 . MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala) – 0,2% sau       CABRIO TOP - 1,5 - 2,0 kg/ha + KARATE ZEON – 0,015% sau DELTAGRI / (FASTER DELTA - a doua denumire comerciala) - 0,5 l/ha.

În culturile de legume unde se constată atac de:

 • Acarieni, cunoscut și sub denumirea de Tetranichus urticae, este un tip foarte comun de păianjen.

El poate afecta un număr considerabil de legume, deoarece se poate răspândi extrem de rapid și de ușor. Cel mai des, atacul său se manifestă în verile calde și secetoase, în lunile iulie și august. Ca metodă de atac, el înțeapă frunza tomatelor și îi extrage sucul celular. Astfel, frunzele încep să aibă pete cenușii sau chiar să se usuce și să cadă, iar planta nu mai rodește.

peste pragul economic de dăunare ( 3 – 5 acarieni pe frunzuliţă sau 5 – 10 acarieni pe inflorescenţă ), se va folosi unul din produsele NISSORUN 10 WP – 0,03%  sau SANMITE 20 WP 0,05% - 0,075% alături de produsele recomandate în reţetele de tratament.

Alte Recomandări importante :

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator !

- produsele se solubilizeaza separat, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza ;

- resturile de solutii sau apa rezultata in urma spălării echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajungă in apropierea apelor de suprafața, sanțuri etc.

- executarea tratamentului, pe timp linistit fără vânt.  Nu aplicați tratamentul daca viteza văntului este mai mare

de 4-5 m /s.

- cititi cu atentie eticheta produsului pe care il folositi ;

- la realizarea amestecurilor se verifica compatibilitatea pesticidelor, fizica si chimica.

 

- Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către ,,COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala şi 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător.

Utilizarea lor corectă include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si îndeplinirea conditiilor stabilite în conformitate cu articolul 31 si specificate pe etichetă. Aceasta respectă, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, în special, principiile generale de combatere integrată a dăunătorilor prevăzute la articolul 14 si în anexa III la respectiva directivă.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului  inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

 

Constituie contravenţii următoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor autorizate;

nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează:

 

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.......................                                                                          

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ......................

(Comuna, judeţul)  

Ferma (nume/număr, adresa)..............................................                                                                             

 

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuă-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra şi

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

cării

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnătura

Data

începerii recoltării produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  în consum populaţiei

Agentul de dăunare:

boli/

dăunători/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gată

/doza folosită

Supra-

faţa,

ha

Cantităţi

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul,

purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

 

 

 

INSPECTOR COORDONATOR,                                                  ÎNTOCMIT,

 

ing. Magdea Emilian Traian                                                              dr. ing. Buciumaş Georgeta

 

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5