40 de Teze ortodoxe despre Dumnezeu şi mântuirea omului

Teza 9. Ce este Naşterea sau Întruparea lui Hristos

Iisus Hristos se naşte din Fecioara Maria ca om şi este Dumnezeu, aşadar din „Fecioară se naşte Fiul lui Dumnezeu însuşi ca Persoană a firii omeneşti, această naştere supranaturală făcându-se prin copleşirea naturii de Duhul dumnezeiesc. Duhul Sfânt aşadar are un rol primordoal în naşterea Fiului ca om şi Însuşi Ipostasul Cuvântului îşi formează, împreună cu Duhul, prin suflet, trupul”, ne spune părintele acad. prof. dr. Dumitru Stăniloae. Persoana lui Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu Întrupat, iar Jertfa Sa reface comuniunea Sa cu omul. Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat şi s-a făcut om din Fecioara Maria, Născătoare de Dumnezeu, realizându-se astfel uniunea ipostatică, adică o persoană în două firi, dumnezeiască şi omenească, Fiul lui Dumnezeu fiind şi înainte de întruparea Sa ca Persoană dumnezeiască. Iisus Hristos s-a născut ca om din Fecioara Maria şi este acelaşi Ipostas divin născut din Dumnezeu-Tatăl dincolo de orice timp.
Fiul lui Dumnezeu s-a unit în mod deplin cu umanitatea pe care şi-a asumat-o, adică a coborât la maximă apropiere de noi oamenii, aşadar nu mai este pentru noi un partener de dialog dintr-un alt plan, intrând deci în planul existenţei comune a oamenilor care cred în El făcându-se Persoana firii omeneşti, rămânând în acelaşi timp şi Persoana firii divine. Întruparea Fiului lui Dumnezeu din Sfânta Fecioară Maria din care Şi-a luat trup omenesc real, s-a făcut supranatural, nu după legile firii omeneşti, prin adumbrirea Fecioarei de Sfântul Duh.
Aşadar Domnul nostru Iisus Hristos are două firi, dumnezeiască şi omenească, două voinţe şi două lucrări ale acestor firi, care nu se schimbă sau amestecă una cu alta, nu se despart şi nici nu se împart pentru că Iisus Hristos ca Ipostas este Unul. Biserica Ortodoxă învaţă că Hristos a făcut minunile în virtutea firii şi a voinţei dumnezeieşti, şi a suferit slăbiciunile omeneşti în virtutea firii şi a voinţei omeneşti. De aceea Mântuitorul este Dumnezeu-Om pentru totdeauna. Tocmai pentru că se face această comunicare între cele două firi, divină şi umană, Ipostasul nu se manifestă când pur dumnezeieşte şi când pur omeneşte. Iisus Hristos mişca umanitatea ca Dumnezeu, iar ca om descoperea propria Sa Dumnezeire. Fiul lui Dumnezeu se naşte din Fecioara ca persoană a firii omeneşti, deci Însuşi Fiul lui Dumnezeu s-a făcut Fiul ei, adică Fiul Omului. Ca subiect uman, Iisus Hristos Îşi face Lui însuşi din Fecioara Maria o natură omenească proprie, şi El însuşi se naşte ca om, tot acest început se face din iniţiativa dumnezeiască, aşadar Fiul lui Dumnezeu se face El însuşi subiect uman în relaţie cu noi, rămânând în acelaşi timp Fiul lui Dumnezeu. Această naştere se face din bunăvoinţa lui Dumnezeu şi nu constituie o necesitate a firii, natura fiind copleşită de Duhul Sfânt.
Iisus Hristos este Ipostasul cu dubla Sa calitate de Dumnezeu şi om şi chiar în cea mai mare golire a Sa, de coborâre a Sa, El ştie că este Dumnezeu în stare de chenoză. Făcându-Se om, Mântuitorul a rămas egal şi de aceeaşi Fiinţă cu Tatăl şi Sfântul Duh, slavă care se răsfrânge şi asupra oamenilor uniţi cu El. Prin întrupare Ipostasul şi firea Sa dumnezeiască nu au fost alterate.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5