Spiritul cultural năsăudean oglindit în revistele Astrei

Asociaţia Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român şi-a definit încă de la început ţelul său principal şi a rămas pentru totdeauna fixat atât de clar de către ctitorii ei : ,,folosirea culturii, mai ales a celei naţionale pentru înfăptuirea prosperităţii şi progresului poporului român, pentru păstrarea şi întărirea solidarităţii tuturor românilor’’.

        Printre domeniile de acţiune ale acestei ,,Academii a veşniciei naţionale’’, literatura a ocupat şi ocupă un loc important în realizarea acestor deziderate ale neamului românesc. Este uşor de observat că  termenul de ,, literatură’’apare în componenţa numelui acestui for cultural.

      Fiecare despărţământ al asociaţiunii şi-a înfiinţat de-a lungul timpului mai multe secţiuni, între care, cea literară ocupă un loc important. Ea are un scop bine definit şi atrage în sfera sa de activitate astrişti care promovează literatura, dar şi celelalte domenii ale artei. Revistele şi ziarele, ca formă de exprimare şi de răspândire a ideilor şi mesajelor culturale au avut întotdeauna  un rol important în activitatea asociaţiunii. Încă de la începuturile sale, Astra a avut în vedere înfiinţarea unor asemenea mijloace de comunicare. Cea dintâi revistă a ASTREI a fost înfiinţată în anul 1868 la Braşov şi s-a numit TRANSILVANIA. Ea se leagă de numele lui George Bariţiu. Din 1881 îşi mută sediul la Sibiu şi îşi continuă activitatea, cu unele întreruperi, până în1946. O altă revistă de prestigiu a fost ,,TRIBUNA’’, apărută tot la Sibiu, la 16 aprilie 1884 şi până în 16 aprilie 1903, numită şi triumful ,,Convorbirilor literare din Transilvania’’, datorită activităţii lui George Coşbuc şi Ioan Slavici. Numărul publicaţiilor creşte în decursul vremii şi toate au menirea de a promova frumuseţea şi unitatea culturii noastre. Spiritul Astrei este prezent şi în săptămânalul ardelean ,,Gazeta Transilvaniei’’ (1938-1944 ), în revista sibiană ,,Telegraful Român’’, dar şi în cea mai cunoscută revistă culturală ,,Familia’’ (1865-1906 ). Un rol important în menţinerea spiritului astrist l-au avut scriitorii  :  George Bariţ, Andrei Bârşeanu, Liviu Rebreanu, George Coşbuc, Mihail Sadoveanu şi toţi cei care alcătuiau pleiada arcului cultural românesc.

        După revoluţia din decembrie 1989, în multe despărţăminte din ţară şi-au făcut apariţia asemenea reviste sprijinite de instituţii culturale sau înfiinţate chiar prin efortul propiu al membrilor Astrei. Au devenit foarte cunoscute astăzi revistele  :  ,,Familia română’’ din Baia Mare, ,,Revista română‘’din Iaşi,  Astra Braşov, Astra Sibiu, Astra blăjeană, Astra dejeană, Astra reghineană, Astra clujeană, şi  nu în ultimul rând ,,Astra năsăudeană’’, apărută în anul 2012, ca o necesitate pentru întreaga noastră activitate astristă. Este o revistă semestrială, sprijinită financiar de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, prin Biblioteca ,,George Coşbuc’’din oraşul de reşedinţă, revistă care  a ajuns la nr. 10 şi se află în al cincilea an de apariţie. Ea se află sub conducerea preşedintelui Astrei năsăudene, domnul prof. Ioan Seni, iar ca redactor-şef îl are pe prof. Mircea Daroşi, preşedintele Secţiunii literare. Este editată de către Despărţământul Astra Năsăud şi Filiala Ligii Scriitorilor din acelaşi oraş. În colectivul redacţional sunt cooptaţi oameni din diverse domenii profesionale, având şi preocupări literare şi publicistice.

         Fiecare număr al revistei are 100 de pagini şi cuprinde câteva domenii importante ale vieţii culturale din Ţinutul năsăudean. Un spaţiu corespunzător este acordat problemelor de actualitate ale Astrei desfăşurate în intervalul dintre cele două numere care apar anual, apoi sunt înserate materiale care alcătuiesc câteva capitole de bază  :Pagini de istorie, Credinţă şi spiritualitate, Omagieri şi comemorări, Cronica de carte, Poezie,  etc. Cele 4 coperte ale revistei cuprind imagini color din activităţile culturale ale Astrei. Trebuie să remarc numărul mare de colaboratori  ai revistei, nu numai din zona Năsăudului, ci şi din alte părţi ale ţării, sau de peste hotare. Materialele sunt bine întocmite şi interesante, fapt pentru care am primit aprecieri din partea unor oameni bine intenţionaţi şi iubitori ai actului cultural. Fiecare apariţie a revistei noastre ne-o dorim mai bună şi mai plăcută sub toate aspectele, ceea ce ne determină să fim mai exigenţi cu noi înşine, mai responsabili, pentru a fi la nivelul cerinţelor  publicului cititor.  Revista ,,Astra năsăudeană’’ este o continuare a periodicelor ,,Plaiuri năsăudene’’ şi ,,Curierul năsăudean’’, a căror activitate a fost întreruptă din diverse motive. Putem spune că, este pentru prima data în istoria acestei asociaţiuni, când beneficiem de o asemenea publicaţie tipărită într-un format independent.  De aceea, ne dorim să aibă o viaţă cât mai lungă şi frumoasă, cu adânci rezonanţe în sufletul cititorilor. Ea  trăieşte prin efortul oamenilor care o susţin.

       În cadrul Despărţământului Astra Năsăud sunt mulţi iubitori de literatură, dar şi  creatori ai acestor valori spirituale, tineri şi vârstnici, convinşi că prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea spiritului cultural al acestui colţ minunat de ţară, cunoscut şi sub numele de ,,Blajul românimii nordice’’.În acest areal îşi desfăşoară activitatea peste 20 de scriitori consacraţi, unii sunt membri ai Uniunii Scriitorilor, ai Ligii Scriitorilor din România sau ai Societăţii Scriitorilor din Bistriţa . Prezenţa lor este semnalată atât pe plan local, cât şi judeţean sau naţional prin participarea la acţiunile de lansări de carte, şedinţe ale cenaclului literar, întâlniri scritoriceşti, serate literare, dezbateri pe diferite teme, şi nu în ultimul rând comemorări şi aniversări ai unor oameni de seamă din acest ţinut.  Este de remarcat faptul că există o strânsă colaborare a acestei grupări astriste cu toate despărţămintele din ţară şi chiar de peste hotare.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5