“Situaţia infrastructurii şcolare din judeţul nostru s-a schimbat şi se va schimba simţitor, condiţiile de studiu şi de lucru pe

- afirmă inspectorul şcolar general, Mihai Mureşan, la debut de an şcolar

Rep.: Cu ce gânduri începe IŞJ noul an şcolar?

Mihai Mureşan: Cu siguranţă întrebarea d-voastră vizează angajaţii din IŞJ BN în totalitate. Pot să vă spun că la nivelul corpului de inspectori suntem în situaţia în care marea lor majoritate s-au întors de la consfătuirile de profil, şi sunt animaţi de pregătirea noului an şcolar şi punerea în aplicare a noutăţilor transmise. În privinţa compartimentelor „tehnice” pot să vă spun că la fel se elaborează planuri de activitate care să vizeze buna desfăşurare a procesului de învăţământ în toate unităţile şcolare ale judeţului. Deci, în concluzie, aş putea spune că gândul de care este animat tot personalul IŞJ BN este de pregătire şi începere a noului an şcolar în condiţii optime.

Rep.: Cum stăm la capitolul elevi faţă de anul trecut – în creştere, în scădere?

M.M.: La acest capitol răspunsul trebuie să fie nuanţat pentru că la diferite categorii de vârstă situaţia este diferită. Astfel, la categoria de vârstă preşcolară situaţia în unele localităţi ale judeţului este îmbucurătoare deoarece asistăm la o creştere a efectivelor. Acelaşi lucru l-am putea spune pentru unele localităţi şi despre efectivele de elevi din învăţământul primar. În privinţa numărului de elevi din clasele gimnaziale, profesionale şi liceale, suntem încă în situaţia de a nu fi depăşit acea „pantă descendentă” ca urmare a situaţiei efectivelor de elevi din anii anteriori. Sperăm ca în anii următori situaţia efectivelor să se schimbe în sensul situării pe o „pantă ascendentă” la toate categoriile de vârstă. Este de dorit acest lucru pentru a putea umple sălile de clasă în toate localităţile din judeţul nostru.

Rep.: Dar la capitolul personal didactic?

M.M.: Cred că vă este cunoscut că la această dată, când stăm de vorbă, se consumă ultima fază din ceea ce se numeşte „Mobilitatea personalului didactic în anul 2008”, şi anume, atribuirea unor ore sau catedre rămase încă libere cadrelor didactice pensionare. După această dată, de 12 septembrie, dacă va fi nevoie, o să recurgem şi la personal necalificat pentru acele grădiniţe şi şcoli din zone izolate pentru care nu au optat cadre calificate.

Pot spune că pe ansamblu stăm bine cu gradul de acoperire cu cadre didactice calificate la nivelul judeţului.

Rep.: Câte şcoli am reuşit să reabilităm în această vară?

M.M.: Pe parcursul anului 2008 au fost în situaţia de continuare a lucrărilor de reabilitare un număr de 87 unităţi şcolare de diferite grade. În ultimul an de zile s-au încheiat aceste lucrări până la această dată într-un număr de 50 de unităţi. Fazele avansate ale lucrărilor în celelalte şcoli ne face să credem că până la finele anului 2008, un număr important de unităţi vor fi date în folosinţă.

Prin aceasta doresc să vă spun că situaţia infrastructurii şcolare din judeţul nostru s-a schimbat şi se va schimba simţitor, condiţiile de studiu şi de lucru pentru elevi şi cadre didactice fiind deosebite. Cu siguranţă, mai sunt probleme la nivelul judeţului privind spaţiile de învăţământ, dar pentru rezolvarea în timp a acestora este nevoie de o implicare constantă şi susţinută a administraţiilor locale, ca proprietari ai unităţilor de învăţământ.

Rep.: Stăm bine la capitolul autorizaţii sanitare?

M.M:: Este o problemă intens mediatizată la nivel naţional la fiecare început de an şcolar. Doresc să vă informez că la nivelul judeţului BN situaţia cu aceste autorizaţii este bună şi această afirmaţie se susţine prin procentul de 76-80% din unităţile şcolare care au primit această autorizaţie. Aceasta situează judeţul nostru cu mult peste media pe ţară. Pe de altă parte, ne aşteptăm la o îmbunătăţire a procentului pe măsura terminării lucrărilor de reabilitare şi de dotare cu utilităţi a şcolilor aflate în lucru. Dar trebuie să spunem că acolo unde localităţile nu beneficiază de aducţiuni de apă şi canalizare va fi foarte greu să vorbim de şcoli autorizate, mai ales dacă acestea sunt cu efective mici. În altă ordine de idei, doresc să vă informez că în multe localităţi izolate, unde efectivele de preşcolari sau elevi sunt foarte mici, se lucrează în spaţii închiriate, în case particulare. Chiar dacă spaţiul este corespunzător amenajat şi se poate lucra foarte bine, aceste unităţi nu îndeplinesc standardele cerute de DSP şi nu vor putea obţine niciodată această autorizaţie. Cred că administraţiile locale şi conducerile şcolilor în cauză trebuie să discute şi să găsească soluţii cu privire la rezolvarea acestor probleme.

Rep.: Avem comasări? Ajung la timp microbuzele promise?

M.M.: Referitor la microbuzele şcolare, am mai avut ocazia să informez opinia publică interesată, şcolile şi primăriile, cu privire la faptul că prin OM 5110 din 25.08.2008, judeţului nostru i-au fost alocate un nr. de 28 microbuze pentru şcoli de pe toată raza judeţului. Locaţiile unde vor ajunge aceste microbuze sunt cunoscute din presă şi în aceste zile aşteptăm ca ele să sosească. Doresc să-i informez pe cei interesaţi că am contactat pe furnizor şi acesta mi-a confirmat că aceste microbuze urmează să sosească în aceste zile. Acest lucru a fost spus şi de ministrul nostru în videoconferinţa avută în urmă cu două săptămâni. Pe măsură ce vom avea aceste microbuze la şcoli, vom putea pune în aplicare planul de comasare a anumitor şcoli, spre binele elevilor din aceste comunităţi.

Rep.: Ce îi aşteaptă pe elevi în acest an, diferit de anii trecuţi? În afară de mierea promisă?

M.M.: Programul „Laptele, cornul şi mierea”, extins în acest an, are importanţa lui pentru toţi elevii beneficiari şi nu putem minimaliza aceasta. Cu toţii ştim că sunt şi în judeţul nostru copii cu dificultăţi materiale şi pentru care această formă de ajutor este importantă, deci, trebuie să privim cu respectul cuvenit şi spre această categorie de beneficiari şi către instituţiile care fac efortul financiar pentru punerea în aplicare a programului. Dar, în afară de aceasta, în toate şcolile din judeţul nostru, nou an şcolar va începe în condiţii mai bune şi datorită sumelor mari alocate de la Guvern pentru procurarea de mobilier şcolar nou, de carte pentru bibliotecile şcolare, de mijloace de învăţământ şi aparatură pentru laboratoare, de reţele de calculatoare, aparatură pentru cabinetele logopedice sau psihologie, materiale sportive.

Judeţul nostru, ca de altfel toate judeţele ţării, a fost beneficiarul unor mari sume de bani pentru dotarea şcolilor cu cele enumerate mai sus. Peste 50 miliarde de lei au venit în judeţ pentru aceste dotări care vor schimba fundamental baza materială a şcolilor. Să sperăm că în procesul de învăţământ ele vor fi utilizate la maxim de către cadrele didactice şi elevi şi nu se vor constitui în piese de muzeu care să ocupe anumite spaţii din şcoală şi vitrine, cum se mai întâmplă din păcate uneori. Resursele umane prezente în fiecare şcoală, superior calificate şi instruite, sunt extrem de importante pentru viaţa şcolii şi constituie premisele obţinerii viitoarelor rezultate de excepţie în anul şcolar care tocmai va începe.

Rep.: Se vorbea de supravegherea video şi de gardieni în toate şcolile. Vor fi mai în siguranţă elevii? Dar profesorii? Anul trecut o educatoare din Pietriş a fost agresată de un părinte…

M.M:: Problema siguranţei în şcoli şi a pazei unităţilor de învăţământ este cu siguranţă de maximă importanţă pentru ceea ce înseamnă desfăşurarea activităţii instructiv-educative în unităţile şcolare.

Rezolvarea acestei probleme implică mai multe instituţii de nivel judeţean cum ar fi ISJ, IJP, IJJ, Protecţia consumatorului, dar în egală măsură conducerile şcolilor, consiliile părinţilor din şcoli şi, bineînţeles, administraţiile locale. Fiecare conducere de şcoală trebuie să-şi elaboreze strategia proprie de asigurare a siguranţei elevilor şi a pazei unităţii şcolare. Modalităţile de înfăptuire a acestui deziderat pot îmbrăca diverse forme în funcţie de gradul de implicare. Instituţiile judeţene enumerate mai sus au datoria elaborării unor strategii, lucru care s-a şi făcut prin conlucrare între aceste instituţii. Se pun la dispoziţie resurse umane în localităţile urbane sau comune nu poate în nicio formă să substituie măsurile proprii luate la nivelul fiecărei şcoli şi de care răspunzătoare sunt conducerile şcolilor, consiliile părinţilor şi administraţiile locale.

Rep.: În majoritatea şcolilor se adună fondul clasei, bani pentru perdele, parchet etc., bani pentru concursuri, pentru premii. Nu e interzis acest lucru?

M.M.: Doresc să ne înţelegem de la început cu privire la acest lucru. Conducerile de şcoli, diriginţii, învăţătorii sau educatorii nu au voie sub nicio formă să solicite bani părinţilor pentru acest fond. Dar dacă această iniţiativă vine exclusiv din partea Consiliului părinţilor unei clase sau a Consiliului părinţilor din şcoală, atunci iniţiativa este perfect regulamentară. Acest lucru l-am spus de multe ori directorilor la şedinţele lunare şi sper că este şi pus în aplicare de maniera expusă anterior.

Ştiu că sunt de multe ori părinţi cu iniţiativă, care pot face sponsorizări sau pot contribui la îmbunătăţirea climatului din sala de clasă în care copiii studiază. Nu este nimic anormal dacă această iniţiativă este a lor şi nu una impusă de conducerea şcolii sau de cadre didactice.

Rep.: Vara aceasta, copiatul la bac a fost subiectul de prima pagină a presei. Mai mult, o fată s-a sinucis pentru că a căzut examenele. E aşa de înfricoşător un examen care ar trebui să fie ca o încununare a activităţii elevului?

M.M.: Da, s-a discutat îndelung şi s-a mediatizat poate mai mult ca altădată examenul de Bacalaureat. Nu este rău că un astfel de examen naţional este în atenţia opiniei publice. Rău este când în mod intenţionat se doreşte denaturarea realităţii şi inducerea în conştiinţa opiniei publice o anume idee sau ipoteză. Pot să vă spun că în acest an examenul de bacalaureat a fost organizat impecabil şi s-a derulat bine în toate fazele lui. Faptul că au existat cadre didactice supraveghetori în diferite centre care nu şi-au făcut datoria şi au fost sancţionaţi, nu poate umbri acest examen la nivel de judeţ. O astfel de practică, ca a celor supraveghetori sancţionaţi sau a altora despre care nu s-a aflat este un lucru care îi descalifică în primul rând în faţa lor şi a colegilor lor de şcoală, dar în acelaşi timp poate fi un act deliberat care să mascheze lipsa de activitate în timpul anului şcolar, preocuparea pentru pregătirea bună a acestor absolvenţi. Eu le-aş cere tuturor celor care au fost implicaţi în examen şi nu şi-au făcut datoria să se gândească ce le-ar răspunde unor elevi care învaţă şi se străduiesc să obţină rezultate bune la o întâlnire faţă în faţă sau cum ar reacţiona ei dacă ar fi astfel de elevi. Fără îndoială că acest examen trebuie să pună în evidenţă ceea ce s-a acumulat pe parcursul anilor de liceu şi gradul de formare a competenţelor vizate. Nu este, cu siguranţă, ceva „înfricoşător” pentru elevii care-l abordează în mod conştient şi se pregătesc pentru el pe parcursul celor patru ani. Dar, poate fi o sursă de stres suplimentar pentru cei nepregătiţi, care să îmbrace forme tragice. Personal, nu sunt de acord cu astfel de manifestări ca în cazul invocat de d-voastră, unde putem crede că şi alte probleme de altă natură au putut duce la această practică. Bacalaureatul poate fi luat de orice candidat care face un efort minim în acest sens.

Rep.: Vom mai avea schimbări la direcţiunea şcolii, dar în cadrul personalului IŞJ?

M.M.: la concursul de directori organizat în lunile aprilie şi mai 2008, au fost absenţi cu număr mare de directori numiţi cu delegaţie sau cărora le-a expirat mandatul. IŞJ va organiza un nou concurs în această toamnă, la care sunt aşteptaţi toţi directorii aflaţi în „provizorat” şi, bineînţeles, şi alţi candidaţi. Dorim să ocupăm aceste funcţii cu oameni care să aibă un mandat de patru ani şi să se poată angaja în mod eficient în rezolvarea problemelor şcolilor pe care le conduc. Acelaşi lucru se va întâmpla şi cu posturile de inspectori şcolari ocupate cu delegaţie la această dată.

Rep.: Cu ce gânduri aşteaptă noul an generalul Mihai Mureşan?

M.M.: Gândurile mele se îndreaptă efectiv către toţi cei care lucrează în sistemul judeţean de învăţământ şi pentru care aş dori să asigur cele mai bune condiţii de muncă şi de salarizare. Vreau să le reamintesc un fapt cunoscut de altfel de toţi, că s-au făcut eforturi mari pe linia îmbunătăţirii salariilor (o dublare a acestora în ultimii patru ani) şi a condiţiilor de lucru în şcoli. Chiar dacă aceste condiţii nu sunt la nivelul aşteptărilor în acest moment, este important să existe o aplecare a celor îndreptăţiţi asupra acestor probleme şi îmbunătăţirea acestor condiţii să fie continuă. Cred că integrarea sistemului de învăţământ românesc în sistemele europene va însemna o activitate susţinută pentru rezolvarea acestor probleme din învăţământ.

Rep.: Un mesaj pentru elevi, părinţi şi cadre didactice.

M.M.: Doresc să le urez tuturor elevilor din judeţul nostru să aibă parte în nou an şcolar de cadrele didactice pe care le doresc şi în acest fel să-şi poată atinge toate obiectivele propuse. Cadrelor didactice, la fel, le doresc să aibă parte de sănătate, putere de muncă, răbdare şi de elevii pe care îi doresc. Toţi cei care lucrăm în învăţământ ştim că rezultatele muncii noastre se văd în termen lung şi, cu siguranţă, ele prefigurează modul în care va arăta societatea românească peste un anumit număr de ani. De noi depinde dacă ne va face plăcere să fim în diferite instituţii publice sau chiar pe stradă sau, dimpotrivă, vom fi îngroziţi de ceea ce vom găsi în aceste locuri.

Pe părinţii tuturor elevilor din judeţ i-aş ruga să ţină o legătură foarte strânsă cu şcoala, să se implice în toate problemele care sunt de competenţa lor pentru că în acest fel vor putea contribui la asigurarea unui climat în şcoală pentru copiii lor, iar problemele se vor ţine departe de aceşti copii.

Rep. Vă mulţumesc.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5