Sfinţirea Bisericii din Recele, Ilva Mare

Duminică 18 mai, IPS Mitropolitul Andrei, în fruntea unui mare sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat sfinţirea Bisericii din Recele, comuna Ilva Mare. Vreme frumoasă, atmosferă relaxată, de sărbătoare, aproximativ 400 de credincioşi, printre care domnul Radu Moldovan, preşedintele CJ Bistriţa-Năsăud, profesorii Ştefan Sasu, directorul Şcolii Generale Ilva Mare, Ieronim Ureche, Ana Ilieş, Ştefan Candale, primarul Alexandru Anca.
Profitând de invitaţia doamnei prof. Ana Berengea, am revenit cu plăcere pe această liniştită şi fascinantă Vale a Ilvelor, cu oameni aşezaţi, bătuţi de vremuri însă mereu cu zâmbetul atârnat pe colţul buzelor. Valea Ilvelor păstrează caracteristici tipice, cu alternanţe de ştrangulări de tipul defileelor şi deschideri sub formă de bazinete depresionare. În defileele lungi şi strâmte găsim o aglomerare a sâmburilor vulcanici, a clăilor şi corpurilor vulcanice sub aspect de cupole. Culoarul depresionar Lunca Ilvei-Ilva Mare este un culoar de vale străjuit spre sudul traversat de râul Ilva, de un sector lung, cu chei sculptate în andezite de fildeş marno-gresos. Spectaculos este defileul strâmt şi lung cu aspect de chei, în care formaţiunile de andezite şi dacite sunt peste tot. Potenţialul turistic al reliefului este remarcabil prin deosebita varietate a peisajului şi prin tipicul aparte, generat de contactul a două straturi geologice majore, cristalinul Rodnei şi sedimentaro-vulcanicul Bârgăului.
Ilva Mare este situată în nord-estul judeţului Bistriţa-Năsăud, pe cursul superior al râului Ilva, în partea centrală a Munţilor Bârgăului, la o altitudine variind între 600 şi 1457 de metri, în Vârful Cornii, având un relief predominant vulcanic. Comuna Ilva Mare găzduieşte acea poiană a înălţimilor luminoase, Poiana Cătunenilor, unde şoapta vântului se înfăşoară într-o linişte ancestrală, iar oamenii îşi luptă existenţa prin viguroasele lor rădăcini, acea poartă spre rai, cum o numeam cândva, prin care intri într-o lume cu totul aparte, care aruncă privirea în mit. Aici s-a născut marele profesor Sever Ursa. Tot la Ilva Mare găsim minunata mânăstire de măicuţe, „Schimbarea la Faţă”, prinsă între poiene şi brazi. Şi dacă tot vorbim de Valea Ilvelor, trebuie să-l amintim, cu plăcere, şi pe binecunoscutul om de afaceri Emil Iugan şi numeroasele sale sponsorizări pentru mai toate obiectivele majore din zonă. Chiar şi superbul drum asfaltat de peste munţi, de 13 km. care leagă comuna Şanţ de comuna Lunca Ilvei şi deci imediat de Ilva Mare, poartă amprenta sa.

Recele, acest sătuc-cartier al Ilvei Mari, are şi el, ca orice sătuc care se respectă, mândria lui, această Bisericuţă care cheamă crdincioşii spre comuniunea cu Hristos. Remarcabil efortul preoţilor Dănilă Săvescu şi Cristian Lupşan care, alături de credincioşii lor, şi cu sprijinul harnicului şi frumuşelului primar Alexandru Anca, au realizat acest eveniment major în viaţa comunei.

Slujba de sfinţire a Bisericii şi Sfânta Liturghie au fost deosebite. Un diacon al IPS Andrei ne-a fascinat cu o voce a la Scala din Milano, iar strana a fost acoperită de un grup duios de măicuţe-înger de la mânăstirea din apropiere, venite împreună cu duhovnicul dânselor, Daniel Ureche. L-am mai remarcat, ca de obicei, pe blajinul şi învăţatul protoereu de Năsăud, Ioan Dâmbu. IPS Andrei a ţinut o predică plină de învăţăminte, canalizată pe ideea centrală, „Apa cea vie.” Astfel, „Apa cea vie de care ne vorbeşte Mântuitorul, este Sfânta Împărtăşanie. Nu vom mai flămânzi şi înseta în veci. Stânca din pustie în care Moise a lovit cu toiagul şi a ieşit apă, îl prefigurează pe Hristos. Cel care va bea din apa pe care i-o voi da Eu, a spus Mântuitorul, nu va înseta în veci. Hristos a venit pentru toată făptura de sub soare. Apa cea vie este sângele Sfintei Cuminecături. Ne spovedim şi ne împărtăşim prea rar. În Biserică a fost lăsată Taina Tainelor, Sfânta Liturghie.”În continuare, IPS Andrei ne-a citat din marele teolog, gânditor şi poet, Nichifor Crainic, din poezia Cântecul Potirului, „Du pâinea de-a pururi, neamului meu...Eşti totul în toate, şi toate prin Tine.” Un grup vocal, alcătuit din elevi ai Şcolii Generale din Ilva Mare, în frumoase costume populare tradiţionale, ne-a prezentat cântece bisericeşti, felicitări copiilor şi îndrumătoarei lor, prof. Mihaela Todică.

La sfârşit toată lumea a fost invitată la o agapă la Căminul Cultural. A fost o organizare impecabilă şi aici. Gazdele noastre merită tot respectul, astăzi, în vremurile acestea tulburi, să produci un asemenea eveniment, să construieşti Biserici, nu să le dărâmi cu nepăsarea şi necredinţa unora dintre noi, este cu adevărat o acceptare smerită a mâinii întinse de Hristos spre noi. În final, să ne întoarcem la versul lui Nichifor Crainic, acest leit-motiv al credinţei noastre, „Eşti totul în toate, şi toate în totul.”

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5