SEVER POP-115

Scriu aceste rânduri după o trecere în revistă a datelor biografice și a operei marelui lingvist de pe Valea Ilvelor-Sever Pop ,la 115 ani de la naștere .Cărturarul năsăudean a avut o activitate și o carieră admirabilă ,închinată cercetării lingvistice ,teoriei educației ,culturii și civilizației naționale și universale.
. Născul la 27 iulie,1901,Sever Pop a purtat o aură de mister ca propovăduitor a geografiei lingvistice în lume,o personalitate mereu activă ,om de inițiative literare ,trăind din plin,o efervescență lăuntrică, neclintit în responsabilitatea asumată deontologic. Studiind biografia și vasta sa operă științifică rămânem impresionați de uriașa muncă depusă și, nu mai puțin,de rigoarea cu care și-a consemnat-o pe teme de dialectologie generală ,organizând în acest sens primul Congres internațional la Louvain și Bruxelles ,în anul 1960 ,neomițând nici un detaliu.
Academicianul năsăudean,ce a încolțit în acel sol fertil de pe Valea Ilvelor ,mai precis în Poiana,a iubit lucrul bine făcut, și ca un profesionist adevărat a scris sute de articole în presa internațională,,studii și cărți fundamentale pe teme lingvistice, având să-i aducă atâtea distincții ca de exemplu-Cavaler al Coroanei României, 1938, Cavaler al Stelei României,1940 și multe altele . Apreciază profesorii săi de la liceul năsăudean,dirigintele Virgil Șotropa și prof.Nicolae Drăgan,de la care a deprins să drămuiască cuvintele ,socotind că fiecare vorbă își are locul ei și momentul când se cuvine să-l rostească.
Lingvistul ilvean,vorbea totdeauna cumpătat ,cântărind în zicere fiecare cuvânt , dar fără a-ți lăsa impresia unui om ursuz,având plăcerea de a comunica din plin cu toți prietenii și bunii săi colaboratori cum sunt –Ovid Densușianu,Ioan Bianu,Nicolae Cartojan,Grigore Nandriș,Al.Rosetti,Romulus Todoran cărturari pentru care ilveanul nostru a manifestat o autentică prețuire.
Activitatea academicianului năsăudean, s-a întemeiat pe slujirea nației ,ancorându-se în slujirea sfintelor noastre idealuri.Un model pentru toți cărturarii de a acționa spre activismul patriotic-cetățenesc pentru crearea unității de limbă și cultură a românilor de pretutindeni .Incă din anii de liceu de la Năsăud,a practicat cu consecvență gimnastica minții ,studiind domeniul lingvistic în adâncime.cu voință de creație și înțelepciune, cu mesaje umaniste de mare ținută științifică. Cercetările sale constituie una dintre cele mai impunătoare izbânzi ale școlii lingvistice din România.Cercetările intreprinse,în țară și străinătat,privitoare la realizarea unui Atlas lingvistic român sunt temeinice și s-au concretizat în câteva tomuri ce stau mărturie înțelegerii profunde a lecțiilor și prelegerilor universitare pe care le-a audiat și însușit la Sorbona și Paris.
Spune cu mândrie că școala năsăudeană și facultatea din Cluj l-au întrodus în viața științifică și i-au călăuzit pașii treaptă cu treaptă, cât și Societatea de lectură a elevilor V.R.R. fiind o perioadă președintele acestui laborator de inițiere în cercetare și creație.Rezultatele cercetărilor și descoperirilor sale sunt clădite pe un edificiu trainic ,ce i –a oferit foaia și bagajul de drum pentru o călătorie în lumea profesiunii de lingvist.Și-a orânduit bine bagajul și nu și-a permis să facă nici o intrerupere în călătoria sa științifică. S-a îndepărtat de țară ,dar cu sufletul a rămas tot la ai săi dragi de pe Valea Ilvelor ,având mereu în minte satul natal ,părinții și frații ,neamul și glia cărora le aparține .
Intre anii 1930-1937a efectuat anchete lingvistice în 301 localități pe baza unui chestionar cuprinzând 2160 de poziții.In 1931 slujește ca și conferențiar de dialectologie ,la Universitatea din Cluj,apoi profesor de limba română și dialectele ei la Universitatea din Cernăuți, iar în 1940 la cea din București după care profesor extraordinar la Universitatea Catolică din Louvain.
A organizat anchete lingvistice în mai multe țări-Belgia,Brazilia,Bulgaria,Catalonia,Cehoslovacia,Franța,Grecia,Istria,Italia,Iugoslavia,Portugalia,S.U.A.și Ungaria ,fiind un model de a se dărui pe sine prin valoroasa sa operă scrisă din inimă și suflet ,pentru ca lumea de azi și lumea de mâine să nu se transforme în ficțiuni.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5