Sergiu Petruşca obţine bursă de excelenţă de la Consiliul Judeţean ! Paul Târlişan şi Lăcrămioara Domide, burse de merit

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, reunit în şedinţă ordinară, va  adopta proiectul de hotărâre privind acordarea burselor de excelență, burselor de merit și burselor de ajutor social, studenților, pentru anul universitar 2019-2020.

         Astfel, Sergiu Petruşca, student anul I la St John’s College, University of Cambridge, Marea Britanie, va beneficia de bursă de excelență, pentru anul I universitar 2019 - 2020, în cuantum de 700 lei. De asemenea, pentru anul universitar 2019-2020 îşi menţine bursa de excelenţă Rareş-Darius Buhai, masterand anul I la Massachussetts Institute of Tehnology, Statele Unite ale Americii, Facultatea de Inginerie Electrică și Informatică, în sumă de 1000 lei/lună.

Consiliul Judeţean va acorda două burse de merit, pentru anul I universitar 2019 -2020, în suma de 600 lei, pentru năsăudeanul Paul Târlişan, student anul I la Universitatea Oxford, Marea Britanie, dar şi pentru Lăcrămioara Domide, student anul I la Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, din Rodna.

Pentru anul universitar 2019-2020 îşi menţin bursele de merit, Ştefania Bodescu - studentă anul II laUniversitatea Falmouth, UK, Licență în Animation & Visual Effects (din Bistriţa); Noemi Pap - studentă anul II - Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației (din Matei), cu domiciliul în sat Matei; Alexandra Ionuţa AndrecuţUŢ - studentă anul III la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Litere (din Josenii Bârgăului) şi Ioana Cristiana Cosma - studentă anul III la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, Facultatea de Medicină (din Năsăud). Cuantumul lunar al unei burse de merit, pentru anul universitar 2019-2020, respectiv 1 octombrie 2019 - 30 septembrie 2020, este în sumă de 600 lei.

În plus, vor fi acordate burse de ajutor social, pentru anul I universitar 2019-2020, studenților Sebastian Mare  -   anul I la Universitatea „Babeș-Bolyai”  Cluj-Napoca, Facultatea de Educație Fizică și Sport, aflat în plasament rezidenţial la Centrul pentru Protecţia Copilului Beclean; Daiana Burulea -   anul I la Universitatea „Babeș- Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene, aflată în plasament rezidenţial la Centrul pentru Protecţia Copilului Beclean; Lăcrămioara  Lăcătuş - anul I la Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, aflată în plasament rezidenţial la Casa de tip familial Bistrița; Luminiţa Cotu - anul I la Academia Națională de Muzică “Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Facultatea Teoretică, aflată în plasament la asistent maternal profesionist; Mathe Istvan - anul I la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, aflat în plasament la asistent maternal profesionist; Doina Sandu - anul I la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Facultatea de Farmacie, aflată în plasament la asistent maternal profesionist. Cuantumul lunar al unei burse de ajutor social, este în sumă de 600 lei.

Nu în ultimul rând, pentru anul universitar 2019-2020, îşi menţin bursa de ajutor social, Viorica Mestic  - studentă anul II la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, aflată în plasament rezidenţial la Centrul pentru Protecţia Copilului Beclean; Maria Lăcătuş - studentă anul II la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Politice Administrative și ale Comunicării, aflată în plasament la asistent maternal profesionist; Roxana Legian - studentă anul III  la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură, aflată în plasament rezidenţial la Casa de Tip Familial Teaca; Daniela Raţiu- studentă anul II la Universitatea  „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, aflată în plasament la asistent maternal profesionist şi Ionela Mezok - masterandă anul I la Academia de Studii Economice București, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, aflată în plasament rezidenţial la Centrul pentru Protecţia Copilului Beclean. Cuantumul lunar al unei burse de ajutor social este în sumă de 600 lei.

În anul 2019,  sumele se acordă pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie, în cuantum total de 35.700 lei. Pentru anul viitor, sumele vor fi incluse în bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pentru anul 2020.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5