Şedinţa de sfârşit de an, a Consiliului Local Prundu Bârgăului

Vineri, 21 decembrie 2012 la ora 12,00, o dată istorică în evoluţia calendarului mayaş, dar care a trecut cu bine, ca un semn ceresc al îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale lumii şi inclusiv la Prundu Bârgăului, în sediul primăriei comunale s-a desfăşurat ultima şedinţă ordinară de consiliu local, din acest an. Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice, din comuna Prundu Bârgăului pentru anul 2013.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de bază lunare pentru închirierea bunurilor aflate în patrimoniul comunei Prundu Bârgăului.
Intiţiator Crişan Doru Toader - primarul comunei
3. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului domeniului public al comunei Prundu Bârgăului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Prundu Bârgăului, nr.21/31.08.1999.
Intiţiator Crişan Doru Toader - primarul comunei
4. Proiect de hotărâre privind modificarea criteriilor de calificare din documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare.
Intiţiator Crişan Doru Toader - primarul comunei.
5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Iniţiator Crişan Doru Toader - primarul comunei.
6. Diverse
6.1. Raportul de activitate al d-lui consilier Vlad George.
6.2. Informare privind încetarea valabilităţii unor contracte de închiriere (PFA Vrăsmaş Marioara, SC „ORIZONTEX” SRL, SC "SENIORITA” SRL, SC „PERLA BÂRGĂULUI” SRL, SC „TUDOMI COMPANY” SRL).
6.3. Informare privind transferul fără plată a unor mijloace fixe de la UMS Susenii Bârgăului
6.4. Informare privind scoaterea la licitaţie publică a unor imobile.
La şedinţă au fost prezenţi toţi cei 15 consilieri, dintre care făcănd parte şi viceprimarul Ioan Cioncan, fiind alături secretarul comunei Virginia Capotă şi primarul comunei Doru Toader Crişan, iniţiator al proiectelor de hotărâre introduse în ordinea de zi, care au fost pe larg dezbătute şi aprobate în totalitate, preşedintele de şedinţă fiind consilierul Viorel Popandron. Pentru viitoarele 3 luni, a fost ales preşedinte de şedinţă consilierul Aurel Badiu. Problemele dezbătute se înscriu în programul de gospodărire economicoasă a comunei şi urmează trendul ascensiv al necesităţilor comunităţii.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5