ŞCOALA GENERALĂ ”GRIGORE SILAŞI” BECLEAN

Scurtă prezentare:

Şcoala Generală "Grigore Silaşi" este locul în care fiecare copil este ajutat să se cunoasca pe sine, să-şi dezvolte capacităţile, aptitudinile şi sentimentele într-un climat favorabil de siguranţă fizică şi psihică.

Noi vedem în fiecare copil omul şi cetăţeanul de mâine: civilizat, demn, învăţat să preţuiască diversitatea, pentru o convieţuire armonioasă într-o Europă democratică.

Pentru noi, educatori de vocaţie, fiecare copil este o întreaga lume!

Istoric:

Situată în centrul oraşului Beclean şcoala noastră este cel mai vechi aşezământ cultural din Beclean. În anul 1949 şcolile cu predare româna şi maghiară din Beclean, se unesc în cadrul aceleiaşi instituţii, care primeşte actualul plasament, fosta proprietate a contelui Bethlen.

Între anii 1954-1960 se construiesc 4 corpuri de clădire, pentru ca în 1956 şcoala până atunci gimnazială să se transforme în liceu cu numele de : Liceul Metalurgic Beclean. Acesta se mută în noul local în 1981, iar Şcoala Generală Beclean, astfel denumită atunci, rămâne şcoala cu clasele I-VIII pe vechiul amplasament. În 1997 şcoala primeşte numele fostului elev Grigore Silaşi.

Dotare:

Şcoala deţine o suprafaţă de 2 ha şi este compusă din 7 corpuri de clădire, dintre care 3 modernizate în anul 2006. În clădirea de peste piaţă şcoala găzduieşte 2 grupe de gradiniţă şi 3 clase ale Grupului Şcolar Henri Coanda.

Suprafaţa construită a şcolii este de 4832 mp. Şcoala deţine 3 laboratoare şcolare: fizică, chimie şi biologie, biblioteca cu peste 20000 de volume, sala festivă cu 100 de locuri, sala de sport de 200 mp, cabinet de informatică, cabinet de psihologie, parc şcolar, teren de sport.

PRIORITĂŢI STRATEGICE:

Rezultate bune la examene naţionale, olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare;

Modernizarea unei părţi importante resurselor materiale de la cabinetele, laboratoarele şcolare, a

bibliotecii şi a bazei sportive;

Management educaţional performant şi competitiv la toate colectivele metodice de arie şi de

catedră de la nivelul şcolii;

Experienţă în desfăşurarea programelor, proiectelor şi parteneriatelor locale, judeţene şi naţionale;

Accesarea de programe de formare continuă pentru dezvoltarea profesională de către mulţi dintre

membrii colectivului didactic;

Atragerea de fonduri suplimentare prin proiecte şcolare şi educative.

OBIECTIVE PRIORITARE:

Din programele şi strategiile naţionale, din documente de proiectare managerială de la nivelul

ISJ Bistriţa-Năsăud se desprind următoarele:

Acces la educaţie şi egalitate de şanse;

Redimensionarea asistenţei directorului la ore şi a interasistenţei în vederea sporirii

calităţii procesului de învăţământ;

Optimizarea conducerii operaţionale la nivelul de învăţământ;

Asigurarea calităţii educaţiei;

Modernizarea resurselor materiale ale şcolii;

Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a

elevilor;

Modernizarea demersului didactic prin abordarea strategiilor de tip formativ şi

aplicativ;

Proiectarea unui sistem modern de evaluare şi implicarea cadrelor didactice în

aplicarea riguroasă a sistemului naţional de evaluare;

Reorganizarea şi stabilirea rolurilor, competenţelor şi responsabilităţilor în domeniul

alocării şi gestionarii a resurselor.

PUNCTE TARI:

Personal didactic calificat, competent şi, în marea lui majoritate, implicat în realizarea

performanţei şcolare;

Cadre didactice performante: autori de studii de specialitate şi de auxiliare didactice, de publicaţii

şcolare şi ştiinţifice, metodişti, membrii ai comisiilor judeţene de specialitate, formatori naţionali

şi judeţeni;

Oferte educaţionale diversificate, adaptate nevoilor comunităţii de la nivelul oraşului.

Ofertă variată de discipline opţionale care valorifică aptitudinile şi talentul elevilor;

Rezultate bune la examene naţionale, olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare;

Modernizarea unei părţi importante resurselor materiale de la cabinetele, laboratoarele şcolare, a

bibliotecii şi a bazei sportive;

Management educaţional performant şi competitiv la toate colectivele metodice de arie şi de

catedră de la nivelul şcolii;

Experienţă în desfăşurarea programelor, proiectelor şi parteneriatelor locale, judeţene şi naţionale;

Accesarea de programe de formare continuă pentru dezvoltarea profesională de către mulţi dintre

membrii colectivului didactic;

Atragerea de fonduri suplimentare prin proiecte şcolare şi educative.

OPORTUNITĂŢI:

Colaborarea cu mass-media în vederea diseminării rezultatelor elevilor de la Şcoala Generala “Grigore Silaşi” Beclean

C.D.Ş – din perspectiva particularizării actului învăţării;

Strategiile privind descentralizarea învăţământului, asigurarea calităţii în educaţie;

Investiţii aprobate pentru dotarea laboratoarelor,cabinetelor,bibliotecilor, sălii de sport.

Parteneriatul activ cu sindicatul;

Oferta variată de programe de formare a cadrelor didactice (propuse de M.E.C.T., universităţi,

C.C.D., IŞJ);

Posibilitatea accesării de fonduri prin programe comunitare A.N.P.C.D.E.F.P., fonduri structurale

POSDRU, etc.

Parteneriate educaţionale internaţionale şi existenţa cadrului de certificare a competenţelor cheie;

Comunicare / interrelaţionare / multiculturalitate;

Colaborarea cu mass-media în vederea diseminării rezultatelor elevilor de la Şcoala Generala “Grigore Silaşi” Beclean

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5