În satul cu nume de rugă, două obiective de mare interes turistic: Cripta grofului şi Biserica Evanghelică

          Pomenit încă din anul 1078, când pe aceste meleaguri, cum susţin istoricii, s-a dat cunoscuta bătălie dintre oastea regelui Solomon şi ceata cumanilor, condusă de Osul – un voievod al vremii, Chiraleşul a fost, prin secolul al XI-lea, Capitală. Preotul şi profesorul Nicolae Feier, într-o monumentală carte, afirmă că Osul era român şi, datorită mândriei de care dădea dovadă, a pierit în lupta de la Chiraleş. Osul nu este doar o legendă, ci numele acestuia s-a împătimit în toponimia locală. Există un deal numit Şoşoiu, probabil de la numele Osul sau Oşoiul, cum preciza părintele Feier în foarte documentata sa lucrare despre bătălia de la sfârşitul veacului al XI-lea.

          În satul Chiraleş, numele derivă din grecescul Kyrie Eleison – Doamne miluieşte, şi acum, în fiecare an, de Bobotează, când preotul sfinţeşte şi binecuvântează casele enoriaşilor, grupul de copii care se alătură preotului strigă într-un glas foarte tare şi răspicat „Chiralesa”.

          Un obiectiv de mare interes turistic este cripta – săpată în stânca dealului aflat pe marginea DJ 151 -  construită de Bethlen Lajos, cel care a ridicat şi un impunător castel în stil italian care, din păcate, a fost dărâmat. Castelul, înconjurat de un parc plantat cu arbori decorativi, era dedicat prieteniei, deasupra uşii de la intrare era inscripţia „1813 sfinţită pentru prietenie”. În locul lui, acum este o imensă grădină de legume. Cripta există, este formată dintr-un tunel cu 32 de braţe, săpat în stâncă, unde a şi fost înmormântat proprietarul. La Criptă s-a lucrat doi ani şi jumătate, fiind împodobită cu opere de artă impunătoare.

În ultimii ani s-a încercat să se repună în circuitul turistic cripta de la Chiraleş. S-au implicat în dese rânduri primarul comunei Lechinţa – Romeo Florian, şi tinerii satului. Ziaristul Traian Săsărman s-a îngrijit să se facă, deocamdată, o portiţă mereu deschisă, să se păstreze curăţenia, iar deasupra intrării a amplasat o tăbliţă cu câteva date strict necesare vizitatorilor. La un apel telefonic, ziaristul Săsărman explică celor doritori ce poposesc în parcarea amenajată, istoria acestei construcţii, a castelului ori a bătăliei de la 1078. Sunt promisiuni că  se vor implica şi alţii în realizarea, aici, a unui adevărat obiectiv de mare interes.

          Biserica Evanghelică, cea veche, iniţial era pe deal, în vecinătatea Bisericii Ortodoxe, cu an de datare 1700, acum monument istoric ce se află la Muzeul Etnografic al Transilvaniei de la Cluj, este un alt punct de atracţie pentru cei ce poposesc sau tranzitează această localitate.

La sfârşitul secolului al XIX-lea, saşii din Chiraleş au hotărât să-şi construiască o altă biserică, în partea satului unde locuiau. Începerea zidirii este datată în 1889, sub îndrumarea arhitectului bistriţean Rudolf Addef. Construcţia propriu-zisă a început la 31 mai 1907 şi s-a încheiat la 27 mai 1908. Spre comparaţie, construcţia actualei biserici ortodoxe a început în anul 1908 şi a fost sfinţită la 4 noiembrie 1934. Sfinţirea Bisericii Evanghelice a avut loc la 23 iulie 1909. Biserica a fost dotată cu două clopote vechi de prin 1600, luate de la vechea biserică, unul fiind predat statului în vremea primului război mondial. După plecarea în masă a saşilor prin 1944, populaţia săsească era egală numeric cu cea românească, astăzi există doar o singură familie.

          Îmbucurător însă este faptul că s-a reuşit o oarecare renovare a acestui monument de arhitectură gotică, înlăturându-se în parte astfel pericolul degradării şi oferind vizitatorilor interesaţi ocazia de a admira o construcţie impunătoare, monument istoric ce stă de mai bine de un secol ca o mărturie a hărniciei şi credinţei înaintaşilor.

Voluntarii Asociaţiei Petrus Italus Trust şi un comitet din care fac parte, printre alţii, familia Wechter, prof. Karina Ciuruş, prof. Lavinia Moldovan de la Complexul Muzeal Judeţean, fam. col. Ioniţă, a reuşit să producă   un eveniment prilejuit de redeschiderea spre vizitare a acestui obiectiv. Vizitatorii pot admira obiecte de cult, mobilierul, cea mai importantă piesă a mobilierului fiind altarul neogotic. Aşadar, la Chiraleş două obiective îşi aşteaptă vizitatorii: Cripta grofului şi Biserica Evanghelică. 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5