SĂRBĂTORIREA ADORMIRII MAICII DOMNULUI LA MĂNĂSTIREA CU TREI HRAMURI

Miercuri, 15 august 2012, la Mănăstirea Dobric, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, în prezenţa a peste 5 mii de credincioşi ortodocşi a avut loc marea sărbătoare dedicată Feceioarei din Nazaretul rodiilor în floare, care acum la aproape douăzeci de veacuri de când trimisulul cerului a vestit vestea minunată a întrupării Fiului lui Dumnezeu.

Puţinele cuvinte ale celor patru Evanghelii care ne vorbesc de Prea Sfânta Fecioară Maria, de la Buna Vestire şi până la Cincizecime, arată că voinţa ei prea sfântă a fost ca ea să trăiască-în viaţă şi după trecerea hotarului acestei lumi-în umbra Fiului ei iubit, ca într-o cămară de taină de lângă tronul Celui Prea Înalt. Pururea rugătoare pentru noi la picioarele lui Iisus, aşa cum o vedem deasupra iconostasului din bisericile noastre, Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, Maica luminii celei în neapuse, luminează cu iubirea-I nesfârşită întunericul vieţii noastre pe cărările atât de schimbătoare ale lumii. Ea ne vine în ajutor în necazuri şi nevoi şi atunci când deznădejdea ne cuprinde şi stavile fără trecere ne stau în faţă, ne plecăm genunchii în rugă în faţa icoanei sale, ca în faţa limanului neînviforat al mântuirii noastre.
Sunt cuvintele rostite de P.S. Vasile Someşanul şi pr. prof. univ.dr.Stelian Tofană în încheierea liturghiei arhiereşti de la Dobric , la mănăstirea cu trei hramuri, “Sf. Evanghelist Luca”, “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” şi în fine hramul “Adormirea Maicii Domnului”, hram căpătat în urma începerii construcţiei bisericii din parcul central al mănăstirii, hram care va rămâne definitive, fără a desconsidera celelalte două hramuri căpătate în cei aproape 20 de ani de la apariţia Mănăstirii în Dobric, la care peste 21 de preoţi din întreaga eparhie a Vadului, Feleacului şi Clujului în frunte cu preasfinţitul părinte Vasile Someşanul,episcope vicar , pr. Prof.Univ.Dr. Stelian Tofană de la Cluj-Napoca, pr. Doru Zinveliu, protopop de Beclean, pr.Siluan Farcaş-duhovnicul Mănăstirii Dobric, pr.prof.Adrian Cherhaţ, pr. Parohia III Beclean şi inspector şcolar judeţean, pr. Alexandru Gherghel, Căianu-Mic, Pr.Ludor Mureşan, Ilişua,Pr.Dr.Dănuţ Vidican, Dobricel, pr. Doru Plaian, Sita, pr. Cristian Teutişan, Uriu, pr.Simion Buta, Spermezeu, pr.Vladimir Clem, Milaş, pr. Ştefan Crişan, Căianu Mare, Călin Felecan, Cluj-Napoca, pr.Marius Cîrcu, Hăşmaş, pr.Dumitru Ştir, Măluţ, apoi Arhidiaconii Aurel Someşan şi Cristian Timaru, Cluj-Napoca, prezent fiind şi dl Lucian Câmpean, consilier misionar al Arhiepiscopiei, cu menţiunea că doi preoţi din cei prezenţi(Marius Cârcu şi Doru Plaian)au spovedit credincioşii şi au slujit sfânta Liturghie în noaptea de priveghere, împătărşind credincioşii prezenţi.
După cum a reieşit din cuvântul P.S.Vasile şi a prof. Stelian Tofană, că pentru ridicarea noii biserici a mănăstirii de 8 ori s-a pus crucea pentru marcarea locului acesteia, dar de fiecare dată acest loc şi crucea ,chiar furată, a întârzâiat începerea construcţiei, până ce hramul mănăstirii a fost stabilit“Adormirea Maicii Domnului”, biserica a început să prindă contur, dovedindu-se astfel că acest loc a fost ales de Maica Sfântă.
De menţionat că la Dobric a fost prezent din nou dl. Luca Manciu din Cociu, care împreună cu fostul viceprimar al Şintereagului şi un grup de susţinători s-au rugat asiduu pentru salvarea Clubului “Gloria” Bistriţa de la retrogradare. S-ar părea că rugăciunea lor este îndreptăţită, mai ales că începutul revenirii din nou în Liga I este dezastruos pentru echipa bistriţeană.
Ar mai trebui menţionat faptul că la Dobric au fost şi demnitari de frunte ai judeţului Bistriţa-Năsăud, nominalizând aici pe prefecta judeţului, d-na jurist Ani Bob, vicepreşedinţii C.J, domnii Alexandru Pugna, care şi în calitate de apreciat solist de muzică popular a încântat asistenţa, pe cei aproape cinci mii de credincioşi cu priceazna “O icoană prea iubită” şi Stelian Dolha, remarcând şi prezenţa d-lui Alexandru Câţcăuan, directorul Casei de Cultură a Sindicatelor Bistriţa.
În încherea liturghiei arhiereşti de la Mănăstirea Dobric, părintele duhovnic Siluan Farcaş mulţumeşte pentru aportul adus bunului mers al treburilor mănăstirii preot prof.univ.dr. Stelian Tofană, mulţumind din inimă şi preasfinţitului Vasile Someşanul pentru “harul său adus aici la Dobric” cu ocazia sfintelor sărbători şi a liturghiilor arhiereşti săvârşite aici.
Valentin Falub

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5