Sărbătoarea prieteniei la Cenaclul „Artur Silvestriˮ

Voichiţa Pălăcean-Vereş

Joi, 26 mai 2015, la Cercul Militar Cluj, în „Sala Armelorˮ, a avut loc şedinţa lunară a Cenaclului „Artur Silvestriˮ al Ligii Scriitorilor din România, şedinţă închinată prieteniei stând sub semnul prieteniei şi al iubirii pentru Cuvânt.
Al. Florin Ţene a anunţat deschiderea lucrărilor, după care Antonia Bodea, preşedinta cenaclului, a urat bun-venit participanţilor, apoi a anunţat ordinea zi.
Primul punct al şedinţei l-a constituit raportul de activitate din ultima lună a membrilor Ligii, prezentat de Al. Florin Ţene, preşedintele naţional al LSR. În acest context, i-a nominalizat pe apostolii ligii din luna mai: Valeri Toderici – organizatorul Întâlnirii Fiilor Judeţului Bistriţa-Năsăud trăitori în judeţul Cluj, Ion Cocancea –conducătorul Filialei Orhei (Republica Moldova), pr. Nicolae Mănescu – conducătorul Filialei Vâlcea al Ligii, Nicolae Dinescu – vâlceanul membru al Filialei Hunedoara a LSR. Sub genericul „Rotonda plopilor aprinşiˮ, în ultima parte a lunii mai, s-au desfăşurat la Râmnicu Vâlcea o serie de manifestări culturale, la care au luat parte şi soţii Titina Nica Ţene şi Al.F. Ţene, alături de Neagu Udroiu, Nicolae Dragoş, Paula Romanescu, Nicolae Dan Fruntelată, N. Mănescu, N. Dinescu. Cu acel prilej, clujenii au lansat cel mai recent număr al revistei „Agora literarăˮ, iar Ioan Barbu a lansat antologia „Râmnic. Oraşul domniei meleˮ. Dintre publicaţiile recente ale filialelor Ligii, Al.F. Ţene a semnalat „Jurnalul românescˮ de la Viena, „Ritmuri braşoveneˮ şi „Sămănătorulˮ (al Filialei Gorj).
A urmat un moment comemorativ închinat poetului Mihai Pleş. Pr. Florin Rusu, parohul Catedralei din Năsăud, a ţinut un scurt parastas în amintirea lui Mihai Pleş şi a membrilor LSR plecaţi dintre noi.
Prof. Ioan Seni, preşedintele Despărţământului Năsăud al „ASTREIˮ, a preluat conducerea şedinţei de cenaclu, prezentându-i invitaţii veniţi din judeţul Bistriţa-Năsăud şi pe scriitorul Nicolae Băciuţ din Târgu Mureş.
În luarea sa de cuvânt de după momentul solemn, pr. Fl. Rusu a subliniat că „ASTRAˮ năsăudeană este cel mai puternic for de cultură din „oraşul academicienilorˮ.
A urmat lansarea cărţilor lui Mihai Pleş, plecat dintre noi la doar 40 de ani. Editorul cărţilor sale, „Psalmi curbiˮ şi „Turnul lui Abelˮ, Nicolae Băciuţ, directorul Editurii Nico, vorbeşte despre poet la împlinirea a 20 de ani de la apariţia „Psalmilor curbiˮ (ed. I), singurul volum antum al lui Mihai Pleş. Emoţionat, N. Băciuț sugerează că LSR să introducă în statut posibilitatea alegerii de membrii post-mortem, iar Mihai Pleş să fie primul dintre aceştia „ca o recuperare necesară, pentru cel care a dorit să fie şi scriitor, nu doar geologˮ.
Prof. Antonia Bodea dă citire unui eseu închinat creaţiilor lirice ale lui Mihai Pleş adunate în cele două volume, recent reeditate la Târgu Mureş. Fiu al lui George şi al Floarei (membră în colectivul de redacţie al „Astreiˮ năsăudene şi preşedintă a unei filiale a acesteia), Mihai Pleş este autorul unei creaţii poetice „de substanţă postmodernistă cu trimiteri transmodernisteˮ.
Iulian Patca, conducătorul Filialei Cluj a LSR, fiu al judeţului Bistriţa-Năsăud, vorbind despre poet, îl compară cu Daniel Turcea, şi el decedat prematur şi readus în actualitate printr-un volum postum graţie strădaniilor membrilor familiei. Volumul „Turnul lui Abelˮ a văzut lumina tiparului datorită mamei sale, doamna Pleş.
A preluat ştafeta prof. Ioan Seni, care i-a prezentat publicului pe conjudeţenii săi veniţi la cenaclu la Cluj, dându-le pe rând cuvântul.
Prof.. Lucian Bichigean a afirmat că Mihai Pleş „s-a născut pentru a fi nemuritor prin versˮ.
Grupul folk „Zori de ziˮ a interpretat trei piese sensibile, în perfect acord cu momentul.
Ing. Georg Ştefan recită tulburător din poezia lui Mihai Pleş. L-a acompania medicul informatician Valentin Pleş, vărul celui celebrat, care a executat creaţii proprii la kora, un instrument cu coarde originar din Africa, şi la hand pad, un instrument de percuţie din metal. Muzicianul, prin arta sa şi ineditul instrumentelor, a accentuat trăirile emoţionaleale participanţilor.
Prof. Mircea Daroşi din Nepos, elogiindu-l pe cel pentru care „timpul n-a mai avut răbdareˮ, a numit ziua, după o expresie nichitastănesciană, „o duminică a poeziei lui Mihai Pleşˮ.
Nadia Linul Urian, profesoară din Cristeştii-Ciceului, a remarcat că „evenimentul de astăzi se datorează iubirii de mamăˮ, deoarece Floarea Pleş a dovedit că ştie valorifica „moneda veşnicieiˮ din manuscrisele fiului ei.
Ioan Lăpuşneanu a închinat evenimentului o emoţionantă creaţie lirică, „Să nu fii supărat, copile!ˮ.
Dejeanca Raveca Vlaşin se declară apropiată de universul poet al lui Mihai Pleş; citându-l, îi cere divinităţii să-i spună „de ce întotdeauna preţul sunt euˮ.
Doamna Floarea Pleş, cu lacrimi în ochi, recunoaşte că aceasta este „o zi fericită, dar şi o zi tristăˮ, mulţumind membrilor LSR şi cenacliştilor de la „Artur Silvestriˮ că au acceptat ca şedinţa de cenaclu să fie un omagiu postum adus unui poet dispărut mult prea devreme din patria Cuvântului şi dintre cei dragi ai săi. În final, a mulţumit foştilor colegi de şcoală şi de serviciu ai lui Mihai Pleş şi ai fiului acestuia, cadru didactic la Facultatea de Geologie, prezenţi la eveniment. În final recită propria poezie „Nucul din grădinăˮ, iar apoi o invită pe astrista Ana Filip să interpreteze un sensibil cântec.
Încheierea sărbătorii năsăudenilor la Cluj-Napoca a realizat-o dr. Gheorghe Pleş, unchi, dar şi profesor al celui elogiat. Vorbind de cel pe care-l alinta „Ilucăˮ, a subliniat că acestuia i se datorează grafica din revista „Muza Someşanăˮ (reluată după un centenar în liceul năsăudean), dar şi intrarea folkului, a chitarei în viaţa culturală din şcoala ce l-a format ca om şi caracter.
A urmat lansarea cărţii de debut a seputagenarului Ioan Nemeş, „Lumină la apusˮ. Autorul a fost prezentat de Voichiţa Pălăcean-Vereş. Ioan Hentea, în conferinţa sa, a remarcat că „poezia scrisă cu lacrimi se poate citi numai printre lacrimiˮ, observând că lucrarea este una meritorie, urându-i lui Ioan Nemeş „să-şi onoreze în continuare harulˮ. Creatorul a lecturat o poezie prin intermediul căreia le-a mulţumit tuturor ce i-au fost alături la evenimentul festiv.
Iulian Patca a semnalat cele mai noi cărţi ale membrilor cenaclului: „Labirintul meu liricˮ şi „Oglinda copilărieiˮ ale Elenei-Valeria Ciura, „Gavril Istrate – Evocăriˮ şi „Nisipul clepsidreiˮ ale lui Mircea Daroşi, „Catrene patogeneˮ de Liviu Zamfirescu şi „La kilometrul 75ˮ a îndrăgitului epigramist Eugen Albu.
Şedinţa de cenaclu a fost încheiată de Nicolae Băciuţ, recent laureat al Premiului Naţional de Poezie „Nichita Stănescuˮ, care a recitat magistral un poem propriu.
Următoarea şedinţă de cenaclu se va derula joi, 26 iunie, când va avea loc lansarea Antologiei Napoca Nova Nr. 7, „Roşu-aprins în câmpul de mătaseˮ.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5