VASILE BAR – preşedintele C.C.I. Bistriţa-Năsăud:

Salut declaraţia d-lui prim-ministru, care propune 25% din resurse spre investiţii

- Ce obiective specifice vizează Camera de Comerţ în noul an?

- Obiectivele Camerei de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud pentru anul 2009 sunt orientate în doua direcţii importante şi anume:

a) reprezentarea, apărarea şi promovarea intereselor agenţilor economici din judeţul Bistriţa-Năsăud în special a membrilor Camerei

b) implementarea unei game de servicii care să facă din instituţia noastră un furnizor atractiv şi apreciat prin diversitatea şi calitatea acestora

Fiecare din cele două direcţii sunt compuse din acţiuni şi măsuri pentru realizarea lor, dintre care aş dori sa amintesc:

- organizarea a patru acţiuni expoziţionale la Bistriţa

- organizarea participării membrilor noştri la acţiuni de promovare interne şi internaţionale (târguri şi expoziţii şi misiuni economice) promovarea unor cursuri de pregătire profesională pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă disponibilă din unele sectoare

- acordarea de consultanţă reprezentanţilor mediului de afaceri pentru accesarea fondurilor structurale

- promovarea arbitrajului comercial ca alternativa mult mai avantajoasă faţă de procedura judiciară obişnuită

- promovarea terminalului Bursei Române de mărfuri de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Bistriţa-Năsăud, pentru sprijinirea primăriilor din judeţul Bistriţa-Năsăud etc.

- Cum vedeti Dvs. evoluţia economiei, a serviciilor din Bistriţa-Năsăud în condiţiile crizei şi recesiunii cu care se confruntă şi România?

- Înainte de a răspunde la această întrebare aş dori să informez cititorii ziarului “Răsunetul” că anul 2008 a fost primul an din ultimii 10 când economia judeţului Bistriţa-Năsăud a fost în regres. Faţă de anul 2007 cu cca 10 %. Practic acest regres a început din a doua jumătate a anului 2008 când au apărut primele semne ale crizei economice. Revenind la întrebarea Dvs., aş dori să vă informez că eu personal sunt un “optimist”, dar atâta timp cât judeţul Bistriţa-Năsăud este unul din judeţele cele mai puţin atractive, datorită în special situaţiei infrastructurii foarte proaste, m-aş bucura dacă rezultatele anului 2009 ar fi la nivelul anului 2008, iar cifra şomajului să ajungă la finele anului la ~ 3 %.

- Ce semnale aveţi din partea agenţilor economici?

- Principalele probleme cu care se confruntă agenţii economici sunt următoarele:

- Anularea sau diminuarea unor contracte care au generat scăderea volumului de producţie, consecinţa imediată fiind reducerea numărului de personal.

- Sistarea sau decalarea unor investiţii.

- Blocaje financiare generate de neîncasarea la timp a lucrărilor efectuate şi a contravalorii produselor livrate, care au ca origine în majoritatea situaţiilor decontările cu întârziere, în relaţie cu statul sau administraţia locală, în timp ce neplata datoriilor către stat este urmată de penalităţi.

- Majorarea dobânzilor la creditele curente şi la liniile de credit ale firmelor a generat creşterea costurilor acestora, în condiţiile în care preţul de vânzare al produselor nu se poate majora corespunzător datorita competiţiei de pe piaţă, generând astfel reducerea profitabilităţii companiilor.

- Menţinerea la un nivel ridicat sau chiar creşterea nejustificată a preţului la utilităţi, în condiţiile în care preţurile la unele materii prime şi materiale care generează preţul de cost al acestora sunt în scădere continuă.

- Stagnarea pieţei imobiliare datorita lipsei de lichidităţi pe piaţă, a limitării accesului la credite pentru persoane fizice şi amânării deciziei de creditare din partea băncilor a avut un impact negativ asupra dezvoltatorilor de proiecte imobiliare care se află în dificultate datorită creditelor angrenate şi datoriilor către furnizori

- Prevederile din Codul Muncii referitoare la obligaţiile firmelor faţă de personalul angajat sunt total defavorabile angajatorilor.

- Firmele nu au măsuri de protecţie împotriva modificării unilaterale a contractelor de creditare.

- Ce aşteptări au oamenii de afaceri bistriţeni, cum se prezintă situaţia în unităţi cu pondere? Întreb de producţia industrială, de contracte şi desfacerea la export, despre disponibilizări – şomaj tehnic.

- Cei mai afectaţi agenţi economici din judeţul Bistriţa-Năsăud sunt cei care au producţie preponderentă pentru export. Acestor agenţi economici li s-au anulat o serie de contracte datorita nefinanţării unor investiţii.

Aşteptările agenţilor economici se îndreaptă spre autorităţile guvernamentale şi locale în ceea ce priveşte luarea unor măsuri pentru atenuarea efectelor crizei economice.

Printre principalele măsuri pe care noi, reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud le-am propus şi le-am înaintat atât autorităţilor locale cât şi parlamentarilor judeţului Bistriţa-Năsăud au fost:

- Menţinerea la nivelul anului 2008 a impozitelor şi taxelor locale şi în anul 2009

- Reducerea preţurilor la utilităţi în anul 2009 în concordanţă cu evoluţia preţurilor de pe piaţa materiilor prime.

- Acordarea de facilităţi de către autorităţile locale şi guvernamentale pentru investiţii.

- Acordarea de facilităţi pentru zone mai puţin dezvoltate (de ex. fostele zone miniere).

- Obligarea autorităţilor publice, ca părţi contractante, în a-şi onora la timp facturile faţă de sistemul privat.

- Respectarea termenelor de plată prevăzute în procedurile specifice fondurilor structurale în relaţie cu beneficiarii.

- Capitalizarea EXIMBANK în vederea acordării subvenţiilor de dobândă (legal reglementate), la timp şi în conformitate cu dosarele depuse.

- Elaborarea unor reglementari legale care să interzică introducerea în contractele de creditare dintre instituţiile bancare şi societăţile comerciale a clauzelor abuzive.

- Acordarea de către sistemul bancar şi de către instituţiile financiare nebancare cu prioritate de credite pentru cofinanţarea proiectelor aprobate, în vederea creşterii ratei de absorbţie a fondurilor structurale în România

- Stimularea şi supravegherea băncilor comerciale pentru a credita în continuare în special activitatea de investiţii a firmelor.

- Analizarea de către băncile comerciale a posibilităţii îngheţării rambursării ratelor şi dobânzilor la creditele pentru investiţii pe o perioadă de 3 – 6 luni pentru persoane juridice şi pentru persoane fizice (selectiv, pe baza unei analize a istoricului rambursărilor anterioare).

- Modificarea “Codului de procedură fiscală” în sensul revizuirii majorărilor de întârziere în concordanţă cu modul de îndeplinire a obligaţiilor fiscale până în prezent.

- Plata TVA şi a impozitului pe profit după încasarea produselor şi serviciilor şi nu în funcţie de data facturării acestora.

- Modificarea Codului Muncii în conformitate cu legislaţia europeană.

- Scutirea de impozit a profitului reinvestit.

- Reglementarea şomajului tehnic şi susţinerea acestuia în proporţie egală angajator/salariat pentru o anumită perioadă.

- Revizuirea taxelor notariale şi de cadastru (care sunt exagerat de mari)

- Promovarea unor investiţii de către stat.

- Într-un timp cât mai apropiat, se va cunoaşte şi Bugetul de stat. Ceea ce ar putea pune lucrurile în “mişcare”... Dvs. ce credeţi, care va fi mersul, într-o perspectivă mai optimistă?

- Bugetul de stat ar putea fi un instrument care să intervină în situaţii de criză atâta timp cât resursele sunt îndreptate în proporţie corespunzătoare pentru dezvoltare în detrimentul consumului.

Personal salut declaraţia d-lui prim-ministru Boc, care spunea că cca 25% din resurse vor fi orientate spre investiţii.

- Ce ar trebui, ce ar putea să facă factorii politici, inclusiv pe plan local, pentru încurajarea mediului de afaceri?

- În afara deciziilor pe care ar trebui să le ia la propunerile făcute autorităţile centrale şi locale ar trebui să ia măsuri de asigurare a unor condiţii organizatorice de stabilitate şi de a încerca să nu permită să se instaureze panica în mediul de afaceri.

De asemenea, ar trebui acordate la maximum posibile facilităţi pentru cei care realizează performanţe economice (produc, angajează, exportă etc).

Guvernul şi Banca Naţională ar trebui să intervină în capitalizarea băncilor cu capital de stat (CEC, EXIM BANK) pentru asigurarea finanţărilor necesare în economie.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5