ROLAND VENIG MINTE SANGEORZENII

Roland Venig minte si spune ca ceea ce face el este in conformitate cu legea,

in legatura cu amplasarea unei antene de telefonie mobila in orasul Sangeorz Bai.

In urma cu aproximativ o saptamana ,un grup de locuitori ai orasului Sangeorz Bai sesizau in mass media ca in orasul lor, Primaria Sangeorza Bai a decis sa dea acceptul lui Orange Romania de a monta in oras o antena de telefonie mobila fara a cere acceptul locuitorilor din zona.Primarul Roland Venig declara ca nu era nevoie de acceptul acestora.

In consecinta locuitorii din aceasta zona au inaintat o plangere prealabila prin care cer ca aceste lucrari sa fie oprite deoarece sunt ilegale.

C a t r e

Primarul Orasului Sangeorz Bai

Ref. : Plangere prealabila privind revocarea in totalitate a autorizatiei de constructie nr. 48/25.05.2010 emisa in beneficiul SC Orange

Romania SA si inreg. la Dvs. sub nr. 10192/14.07.2011

Subsemnatii : Haruta Alexandru, Haruta Ioan, Tamas Vasile, Plescan Ioan, Ciocarla Virgil, Buia Grigore, Luci Ioan, Marica Leonte, Halaszy Alexandru, Scondac Ioan, Puica Ieftinica, Haruta Ioan, Carceie Ioana, Haruta Vasile, Magurean Dacian si Pupeza Dumitru,

reprezentati conventional prin avocat Vranceanu Mircea, conform imputernicirii avocatiale anexate,

va comunicam urmatoarele:

Subsemnatii locuitori ai orasului Sangeorz Bai, grup de persoane fizice, ne consideram vatamati in drepturile noastre constitutionale referitoare la proprietate si ocrotirea sanatatii, precum si in interele noastre legitime - deopotriva private si publice - privind sistematizarea localitatii, in sensul realizarii unor constructii potrivit procedurilor legale reglementate de Legea nr. 50/1991, cu respectarea tuturor drepturilor cetatenilor orasului, constructii estetice si integrate in politica de urbanism.

Consideram ca emiterea autorizatiei de constructie nr. 48/25.05.2010 in beneficiul SC Orange Romania SA,in scopul construirii pe strada Lacramioarelor, in plin cartier de case si, deci, in imediata noastra vecinatatea, a unei statii fixe de telefonie mobila - o constructie definitiva, un turn metalic de 40 m inaltime, cuprinzand echipamente tehnice care genereaza radiatii electromagnetice puternice asupra mediului inconjurator si implicit si asupra subsemnatilor - ne afecteaza urmatoarele drepturi si interese:

__________________________________________________________________

C.I.F. : 21444189

Sediu profesional : Bistrita, str. C.R. Vivu, nr. 16, jud. Bistrita-Nasaud, cod postal 420024

Tel./ fax : 0263 – 210357 Mobil : 0725 – 523880

E – mail : [email protected]

- dreptul de proprietate, recunoscut de art. 44 din Constitutia Romaniei si art. 480 din Codul civil, cunoscand ca amplasarea statiei fixe de telefonie mobila in mod definitiv va determina o scadere a valorii proprietatilor imobiliare din zona, zona care va fi considerata un mediu poluat si riscant pentru sanatatea oamenilor, afectand cererea imobiliara in zona;

- dreptul la ocrotirea sanatatii, recunoscut de art. 34 din Constitutia Romaniei, cunoscand ca radiatiile electromagnetice emise pe termen lung, in frecventele si de intensitatea celor ce vor fi realizate de echipamentele tehnice ale antenelor statiei fixe de telefonie mobila, pot aduce atingere sanatatii fizice si psihice a oamenilor din zona;

- dreptul la un mediu sanatos si echilibrat ecologic, interes public major, recunoscut de art. 1 din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cunoscand ca radiatiile electromagnetice emise pe termen lung, in frecventele si de intensitatea celor ce vor fi realizate de echipamentele tehnice ale antenelor statiei fixe de telefonie mobila, pot aduce atingere organismelor vii (oameni, animale, vegetatie) din zona;

Consideram ca autorizatia de construire nr. 48/25.05.2010 a fost emisa in beneficiul SC Orange Romania SA cu incalcarea urmatoarelor dispozitii legale:

1. Organul emitent nu a solicitat acordul vecinilor, acord obligatoriu conform pct. 2.5.6 din Continutul - cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, anexa nr. 1 din Legea nr. 50/1991 si art 27 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 839/2009 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei.

Acordul vecinilor era obligatoriu intrucat era vorba de amplasarea unei constructii (statie fixe de telefonie mobila) cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate (case de locuit), amplasare care putea fi incompatibila cu caracterul si functionalitatea zonei (cartier de case de locuit) intrucat constructia era de natura sa polueze prin emisii intense si permanente de campuri electromagnetice.

Dupa cum s-a statuat in practica judecatoreasca, pentru a fi necesar acordul vecinilor nu este necesar ca poluarea de orice fel sa produca efecte negative asupra populatiei, ci este suficient sa existe aceasta poluare in vecinatatea constructiei.

2. Contractul de inchiriere dintre beneficiarul SC Orange Romania SA si proprietarii terenului pe care se va amplasa statia fixa de telefonie mobila nu poate sta la baza emiterii autorizatiei de contructie intrucat constructia are un caracter definitiv si nu provizoriu.

Anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991, cu referire la dreptul de executie a lucrarilor de constructii, stipuleaza ca emiterea autorizatiei de construire in baza unui contract de inchiriere se poate face numai pentru constructii cu caracter provizoriu.

Statia fixa de telefonie mobila - prin functionalitate, materiale folosite, dimensiuni, proiect si modalitate de construire (cu fundatie enorma, care nu permite o demontare rapida in vederea aducerii terenului la starea initiala) - nu este o constructie cu caracter provizoriu.

De altfel, daca statia ar fi o constructie cu caracter provizoriu, acest lucru ar rezulta din autorizatia de construire, unde s-ar fi inscris si durata de existenta a acesteia.

3. Autorizatia de constructie pentru statia fixa de telefonie mobila a fost emisa pentru o constructie a carei inaltime (40 m) depaseste cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate, incalcandu-se astfel dispozitiile art. 31 din Regulamentul general de urbanism adoptat prin HG nr. 525/1996.

Facem precizarea ca aceasta constructie nu a fost cuprinsa in planul urbanistic zonal al localitatii (PUZ), ca o derogare legala admisa de la dispozitiile precizate mai sus.

4. Autorizatia de constructie pentru statia fixa de telefonie mobila a fost emisa fara existenta unui acord de mediu si a unui raport de evaluare a impactului asupra mediului, ambele documentatii aflate in sarcina Agentiei pentru protectia mediului Bistrita-Nasaud.

Conform art. 11 din OUG nr. 195/2005 acordul de mediu este obligatoriu pentru proiectele publice sau private care pot avea impact semnificativ asupra mediului. In acest scop, se efectueaza o evaluare a impactului constructiei asupra mediului din zona unde va fi amplasata.

Pentru motivele prezentate mai sus, in temeiul art. 7 alin. 1, 9 si 12 din Legea nr. 50/1991, consideram ca autorizatia de construire nr. 48/25.05.2010 a fost emisa in beneficiul SC Orange Romania SA cu incalcarea dispozitiilor legale si, de aceea, este nula absolut.

Pe cale de consecinta, va rugam sa procedati la revocarea in totalitate a autorizatiei nr. 48/25.05.2010 si sa dispuneti sistarea executarii lucrarilor.

In situatia in care nu veti revoca autorizatia precizata mai sus, ne rezervam dreptul de a va actiona in fata organelor de contencios administrativ.

Petentii,

prin avocat Vranceanu Mircea

Lucrariile la acest obiectiv continua in Sangeorz Bai.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5