Regulamentul Concursului de teatru „ La Hanul lui Mânjoală”, ediţia a IX-a, 13-14 mai 2023

Art. 1. Festivalul-concurs se adresează elevilor din învăţământul preuniversitar (clasele III-XII) , dar organizatorii îşi rezervă dreptul unei preselecţii în cazul unui număr foarte mare de participanţi, pe baza vizionării unui CD/DVD pentru toate trupele din judeţ şi din ţară, care trimit fişa de înscriere. CD/DVD-ul de prezentare al trupei va fi trimis doar la solicitarea organizatorilor.

Proiectul cuprinde două activităţi de concurs:

  • Concurs de scenarii literare;
  • Festival-concurs de teatru.

Art. 2.Activitatea de  Concurs de scenarii literare

Activitatea cuprinde 3 categorii, în funcţie de nivelul de vârstă al elevilor:

Secţiunea 1: clasele III-IV

Secţiunea 2:  clasele V-VIII

Secţiunea 3:  clasele IX-XII.

Desfăşurarea acestei activităţi constă în realizarea de către elevi, în mod individual, sau în echipă, a unui scenariu literar dramatic ( piesă de teatru ) sub formă de manuscris sau tehnoredactat. Tematica în care trebuie să se încadreze scenariul este la alegere. Dimensiunea scenariilor va fi cuprinsă între 3 şi 5 pagini. În realizarea lor, trebuie respectate câteva criterii: elementele de construcţie, de originalitate, creativitate, dezinvoltură, limbaj plastic expresiv. Lucrările de tip manuscris for fi ataşate fişei de participare corespunzătoare şi trimise prin poştă  la adresa: Şcoala Gimnazială Mărişelu, Comuna Mărişelu, sat Măgurele , str. Principală nr.11, jud. Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427150, până la data de 8 mai 2023, iar lucrările tehnoredactate vor fi ataşate fişei de înscriere şi trimise prin e-mail la adresa [email protected], până la data de 8 mai 2023 (Times New Roman, 14, spaţiere rânduri 1,15-1,5).  Lucrările vor fi evaluate de către o comisie instituită din  cadre de specialitate. Lucrările nu se restituie. În cadrul acestei activităţi,  se vor acorda câte un Premiu I, II, III  pentru fiecare categorie de vârstă, precum şi diplome de participare. Dacă la una dintre categorii nu sunt minim trei  participanti, se vor acorda premii speciale, iar premiile I, II şi III vor fi anulate. Dintre toate creaţiile de la toate categoriile de vârstă, cele mai reprezentative, vor fi publicate într-o revistă a festivalului.  

  Nerespectarea acestor reguli duce la respingerea lucrării.

Art.3. Festivalul-concurs de teatru: La nivelul acestei activităţi există două secţiuni:

secţiunea trupă, CU 3 CATEGORII:

  • Categoria claselor III-IV
  • Categoria claselor V-VIII
  • Categoria claselor IX-XII

şi secţiunea monolog : ONE MAN SHOW/ONE WOMAN SHOW CU 3 CATEGORII:

  • Categoria claselor III-IV
  • Categoria claselor V-VIII
  • Categoria claselor IX-XII

Secţiunea trupă constă în formarea la nivelul unităţii de învăţământ a unei trupe de teatru formată din elevi de clasa III- IV-a şi/sau a unei trupe de teatru formate din elevi din clasele V-VIII şi/sau a unei trupe de teatru formate din elevi din clasele IX-XII. Se pot forma şi trupe mixte, cu condiţia ca o categorie de vârstă să fie majoritară, astfel trupa să se înscrie la nivelul acelei categorii.(Ex.: 3 elevi ciclul primar, 10 elevi ciclul gimnazial ). Trupele participante vor trebui să pregătească piese de teatru, schiţe, povestiri etc. din specificul  literaturii române sau universale. Nu se impune un număr standard de personaje. Piesa de teatru prezentată nu trebuie să depăşească 20 de minute. Fişele de înscriere vor fi trimise prin e-mail la adresa [email protected] , până la data de  8 mai 2023.

 În cazul în care va fi nevoie  de o preselecţie, (doar dacă o să vă solicităm), coordonatorii trupelor de teatru, vor trimite şi un CD/DVD care să conţină un video cu o secvenţă din  reprezentaţia pregătită, CD-urile sau DVD-urile se vor lăsa la ISJBN,  la etajul 2 la sertarul Şcolii Gimnaziale Mărişelu sau prin poştă la adresa: Şcoala Gimnazială Mărişelu, Comuna Mărişelu, sat Măgurele , str. Principală nr.11, jud. Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427150 trimise prin poştă până la data de 8 mai 2023.  Nerespectarea celor mai sus menţionate duce la respingerea fişei de înscriere în cadrul acestei activităţi. Decorurile vor fi asigurate de către participanţi. În cadrul activităţii Festivalul concurs de teatru secţiunea trupă se vor acorda câte un PREMIU I, II, III, MENŢIUNI, DE ASEMENEA PREMII SPECIALE PENTRU: Premiu pentru costume şi decoruri, Premiu pentru cea mai bună regie, Premiu pentru cea mai bună interpretare masculină şi feminină, precum şi diplome de participare.

În cazul unei preselecţii, până la data de 10 mai 2023, organizatorii  vor comunica lista cu trupele de teatru calificate la Festivalul-cocurs de teatru ,,La Hanul lui Mânjoală’’.

Secţiunea monolog: ONE MAN SHOW/ONE WOMAN SHOW constă în pregătirea de către elevii participanti, în mod individual, a unui monolog la alegere, dar care să nu depăşească durata de 5  minute. Fişele de înscriere vor fi trimise prin e-mail la adresa [email protected]  până la data de 8 mai 2023.   Nerespectarea celor mai sus menţionate duce la respingerea fişei de înscriere în cadrul acestei activităţi. În cadrul activităţii Festival concurs de teatru secţiunea monolog se vor acorda Premiile I, II, III precum şi diplome de participare. În cazul în care va fi nevoie de o preselecţie, coordonatorii elevilor, vor trimite şi un CD/DVD care să conţină un video cu o secvenţă din  reprezentaţia pregătită, CD-urile sau DVD-urile se vor lăsa la ISJBN, la etajul 2 la sertarul Şcolii Gimnaziale Mărişelu sau prin poştă la adresa: Şcoala Gimnazială Mărişelu, Comuna Mărişelu, sat Măgurele , str. Principală nr.11, jud. Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427150 trimise prin poştă până la data de 8 mai 2023.

În cazul unei preselecţii, până la data de 10 mai 2023, organizatorii  vor comunica lista cu elevii calificaţi la Festivalul-cocurs de teatru ,,La Hanul lui Mânjoală’’. !!!

Art.4. Comisia de jurizare din cadrul Festivalului-concurs de teatru  va fi constituită din 7 membri dintre care unul va fi preşedintele comisiei.

Art.5. Premiile se vor acorda conform Regulamentului de C.A.E.N. Anexa 2 OMECTS Nr. 3035 din 10.01.2012.

ATENŢIE: PENTRU SECŢIUNEA TRUPĂ, PREMIILE I DIN CADRUL FIECĂREI CATEGORII DE VÂRSTĂ, VOR CONSTA ÎN BANI, DESTINAŢI DEZVOLTĂRII TRUPEI DE TEATRU DE LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT!

Art.6.Întregul eveniment se va desfăşura pe o perioadă de 2 zile (13-14 mai 2023) , prima zi fiind reprezentată de participarea în cadrul Conferinţei  ,,Teatrul-valoare educativă, culturală şi spirituală’’desfăşurată în data de 13 mai 2023  la o oră şi o locaţie stabilite şi transmise ulterior, odată cu trimiterea întregului program de desfăşurare. Festivalul de teatru La Hanul lui Mânjoală ediţia a IX-a se va desfăşura în data de 14 mai 2023 la Căminul Cultural din  localitatea Mărişelu la o oră stabilită şi transmisă ulterior odată cu trimiterea întregului program de desfăşurare.

 Art.7.Pentru eficientizarea unei organizari operative din punct de vedere temporal, echipajele ce sunt înscrise spre participare în cadrul festivalului, trebuie să se prezinte la Căminul Cultural din Mărişelu cu o jumătate de oră mai repede decât ora începerii.

Art.8. În data de 14 mai 2023 se vor prezenta la Festivalul-concurs de teatru „La Hanul lui Mânjoală” doar elevii ce fac parte din trupele de teatru şi cei care vor participa cu monolog.

Vă aşteptăm cu drag!

Persoane de contact: Turşan Vasile Grigore - 0742671274; e.mail: [email protected]

                                    Ometiţă Maxim – 0753675129; e.mail: [email protected]          

Director,                                                                                Coordonatori,

Prof. Ignat George Ovidiu                                                    Prof. Turşan Vasile-Grigore

                                                                                              Prof. Ignat George Ovidiu

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5