REALITATEA ICONICĂ

Prin lansarea REALITATEA TV la Bistriţa, burgul nostru medieval şi totodată actual, încearcă o re-înscriere în lumea informaţiilor la zi, întru speranţa unei redimensionalizări a geografiei ţinutului atât sub aspect fizic, cât şi uman, economic sau cultural; ca Free Lance în Press, salut nedisimulat evenimentul, întru posibila revitalizare a întregului areal ce simte la fiecare pas co-morbiditatea crizelor atât în plan local, cât şi în plan mondial… suntem mondializaţi, suntem globalizaţi prin criză, prin deficienţe, prin ineficienţe, prin decompensare, ce ridică printre altele un dramatic semn de întrebare însăşi condiţiei umane…

Probabil că pentru unii, prima întrebare ce ar veni în minte ar fi “Ce este Realitatea?”, adică Realitatea “Realitat, Wirklichkeit” pur şi simplu, fără con-generul ei TV! realitatea “Reality” este o categorie filozofică fundamentală, fiind un echivalent al altor concepte filosofice, enumerând Actualitate “Actuality”, “Perception” sau Sensaţie “Sensation” îmbrăcând şi corolarul unei funcţii de judecată, permiţând analiza raţiunii, a gândirii de către raţiunea însăşi… Realitatea este astfel partea de suferind din existent, sau a bucurie din el, fiind substratul atât al întregului cât şi a părţii, deci universal şi particular deopotrivă “omnitudo realitas”.

Realitatea este întotdeauna atât activă, cât şi efectivă, favorabilă sau defavorabilă, deoarece la scara timpului istoric numai ceea ce este real poate avea efect “wirken”; nu mai puţin adevărat e că datorită marilor interese, ideologiei beligeranţilor, creşterii sau descreşterii imperiilor, nu poate exista un echivalent idealist întru real şi raţional “Wirlich und Vernunft”. De ce vă veţi întreba? Fiindcă Realitatea de moment, de conjunctură, devine interpretabilă, manipulabilă, devine ideologizabilă, iar proporţionalitatea dintre ceea ce este Real e şi Raţional şi vice-versa, rămâne dez-orbitată istoric… în această extrem de complexificată înfruntare, dintre Realitate ca Raţionalitate sau Iraţionalitate, apare conceptul de Libertate “Freedom” în acţiune sau gândire ca necesitate înţeleasă, ce implică să acceptăm lumea cu toate Irealităţile şi Iraţionalismele ei, sau să o schimbăm “to accept it or change it”…

Nu putem omite, de asemenea, conectarea Realităţii la rădăcina sa latină de “realis” ce configurează lumea ca lucru “res”, adică “thing-Gegenstand” care face translaţia între Lumea Externă “external world – Aussenwelt” şi lumea internă “internal world – Innerwelt”; Realitatea lumii este deci înscrisă în ontologicul Speciei Umane “Human Species”, prin care gândirea este existentul însăşi “cogito ergo sum”.

Dar ce este atunci Realitatea Iconică, cum apare în titlul nostru? Ea este forma ce o poate apropia de TV prin vectorul Adevăr-Îndrăznire numit Mediology! Nu ne complicăm prea mult? Nu, fiindcă umanul este o constituire ce înţelege mai bine un lucru, fenomen, eveniment, formulă abstractă prin corelaţiile lor, prin identităţile sau echivalenţele dintre ele! Deci, Realitatea Iconică este dinamică “dynamis” a naturii constructive din fenomen, eveniment, Fiinţă ce face lumea exterioară “outward apperance” să devină semnificantul percepţiei noastre inteligibile “inner intelligible”. Numai prin intermediul acestei bipolarităţi, fenomen, eveniment, Fiinţă, pot primi un sens chiar în Media-TV, Radio, Press, Internet – înspre cunoaştere, adică “episteme” (am aflat un sens înspre cunoaştere şi nu adevărata cunoaştere “true knowlwdge!!!”).

Dar, continuându-se firul dialectic, sau cel puţin în zona dialectică, trebuie accentuat că Individ “Being”, Comunitatea “Community” sau Naţiunea “Nation” sunt o unitate în diversitate a locului inteligibil “topos noetos”; dar informaţia, ştirile din TV, Radio, Press sau WWW trebuie să poarte amprenta şi temporalităţii inteligibile “chronos noetos”, cât şi a cauzalităţii inteligibile “aitia noetos”! Cum s-ar putea realiza aceste triade conceptuale într-o Media supusă intereselor (politice, financiare de grup, de partide, de naţiuni chiar) şi deci neputând exista prin ea însăşi? Răspunsul ar veni printr-o translaţie… MEDIOLOGICĂ, adică prin mediology! Astfel, prin forţa logosului din Media, adică Mediology, se poate prezenta Lumea ca Lume “Welt als Welt” şi nu retragerea din Lume “Entweltlichung”, prin care Fiinţa, Emoţia, Sensibilitatea din fiecare se poate inter-relaţiona cu Celălalt “Being with the Other”! Prin Mediology întreaga Medie, Realitatea TV, CBS, BBC, CNN, pro TV, Bistriţa TV, Răsunetul, Ziua etc., pot deveni exprimări ale fiinţei Lumii “Weltdasein”, care să fundamenteze realitatea lumii în Fiinţă “Realsein”, care să împlinească realitatea fiinţei însăşi “Wirlich-Dasein” echivalând astfel Lume şi Speranţă “Welt und Hoffnung”, Adevăr şi Morală “Wahreit und Sittlichkeit”, cea care se poate opune aneantizării din timpul prezent, adică De-lumizării “De-worlding”… orice Realitate, Iconică sau TV trebuie subordonat nu politicii, intereselor de moment, ci Fiinţei însăşi, care este genesisul întregii istorii, mai mult sau mai puţin umane, dar care supravieţuieşte prin însăşi realitatea ei!

Adevărurile, al Fiinţei, al Comunităţii, al Societăţii în ansamblul ei, din care multe ne dor, mai mult sau mai puţin vizibil, nu trebuie să fie Relative la Nimic, adică ele nu trebuie Relativizate, fiindcă adevărurile ne exprimă Realitatea crudă, netrucată, ne-videologizată, prin care fenomen, eveniment, istorie sunt o consecinţă a Umanului în luptă, în zbatere cu Ceilalţi, cu Lumea şi cu Sine însuşi “mit Sichselbst”.

Finalmente, se poate remarca ea – în lumea Media o încercare de cruditate care păstrând demnitatea co-participanţilor deschide anumite drumuri înspre acel tulburător Adevărul este Întregul “Ganze ist Wahrheit” care într-un sens de ontologizare TV ar deveni Realitatea este Întregul “Wirklichkeit ist das Ganze”!

Întru speranţa că realitatea TV va putea împlini măcar parţial din conceptele iconice şi videologice prezentate, ca o refacere a dimensionalităţii verticale a Turnului Divin ca Symbol înspre Ceruri, atât de dramatic de propria noastră terestrialitate, doresc un Translatio Madiologicum prin pulsul Ascensiunii…

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5