„Reabilitare si extindere Cămin Cultural, localitatea componentă Slătinița”

Primăria Municipiului Bistriţa anunţă finalizarea contractului de finanţare nr. 3208/02.10.2018 pentru proiectul „Reabilitare si extindere Cămin Cultural, localitatea componentă Slătinița” cod smis 119588, derulat în perioada 02.10.2018– 31.07.2020. Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiul Bistrița prin reabilitarea și extinderea căminului cultural din localitatea componentă Slătinița. În urma reabilitării și extinderii căminului cultural rezultatele obținute sunt: o clădire publică renovată și dotată, cu o suprafață de 656,30 mp, care va fi folosită de populația care trăiește în localitatea componentă Slătinița.