Proza scurtă a Nadiei Linul Urian

După ce a debutat cu romanul,, Spinul’’, Nadia Linul Urian, o tânără şi talentată scriitoare din Cristeştii Ciceului, îşi continuă actul de creaţie cu un gen literar mai puţin prezent, în ultima perioadă, în sfera producţiilor literare. Este vorba de ,, Vitralii’’, un volum de proză scurtă, apărut la sfârşitul anului 2014 în Editura,,Napoca Nova’’. Cartea cuprinde 46 de povestiri inspirate în general din viaţa satului ardelean, darsurprinde şi câtevainstantaneedin spaţiul citadin.Titlurile povestirilor sale, unele interogative (Şi ce dacă ?, De ce ?, Îngeri oare ?, E posibil ?, Ce uşor ? ),au o anume naturaleţe care lasă cititorul să-şi satisfacă curiozitatea. Fiecare dintre ele conţine o idee, are un tâlc ce se desprinde din textul naraţiunii.
Peisajul uman este bine conturat şi individualizat prin culoarea şi sensul verbului care surprinde scene copiate din realitatea cotidiană sau din propria sa imaginaţie. Ea face o analiză atentă şi fină a individului şi a fenomenului social pentru care îşi pune în valoare talentul, experienţa şi nu în ultimul rând cunoştinţele de psihologie atât necesare unui dascăl, precum este ea. Povestirile inspirate din viaţa de la catedră sunt încărcate de multe adevăruri din sfera acestei profesiuni : şcoli propuse pentru desfiinţare, copii problemă, bunici în calitate de părinţi, abandonul şcolar, etc,aşa cum rezultă din lecturile : Rezolvare, Vizite, Nemulţumiri şi multe altele.
Schiţele sale fascinează tocmai prin spectacolul întâmplărilor. Fiecare personaj e o povestire ambulantă prin care se dezvăluie ceva : alterări fizice sau morale, individuale sau colective, petrecute pe uliţele satului sau în familie, în instituţii publice (şcoală, sănătate, justiţie ), slăbiciuni sau prejudecăţi, situaţii penibile sau dureri înăbuşite în lacrimi, şi toateluate cu grijă de pe clişeul cotidian. Demne de remarcat , în acest sens, sunt povestirile : Destin, Suflet ales, Întâmplare, Sinceritate, Radu, Biletul de trimitere, Dreptatea, Lacrimi, etc.
Prin povestirile sale, autoarea constată adevăruri, stări de fapt, uneori banale, însă întotdeauna semnificative, pe care ni le oferă spre reflecţie ca pe nişte descoperiri universal-valabile. Povesteşte cursiv şi coerent, are o atitudine discretă faţă de personajele sale, care îi sunt atât defamiliare şi se află într-un permanent dialog.
Arta Nadiei Urian constă în uşurinţa povestirii, în dialogulclar şi deschis, în limbajul simplu, naturalşi bine aşezat în construcţiile morfo-sintactice. Se remarcă propoziţiile simple, unele chiar eliptice, care dau un efect artistic prozei sale. Textul este frumos colorat cu nuanţele lingvistice ale graiului năsăudean. Povesteşte calm şi degajat şi ne pune în contact cu spectacolul lumii în care trăim. În verbul său se simte rezonanţa scrisului celor care au excelat odată cu acest gen,iar Nadia Ulian se dovedeşte un ucenic cu reale valenţe în această artă.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5