Profesorul Gubesch Livius Mircea (20-05-1930-Bistriţa-15-05-2005-Bistriţa)

Prof. Totir Constantin

S-a născut în oraşul Bistriţa în data de 20 mai 1930 din părinţii Mihail care împlinise 32 de ani şi Ioana în vârstă de 21 de ani . Naşterea a fost trecută în registrul Stării Civile la nr. 110 în data de 22 mai 1930 conform copiei legalizate după certificatul de naştere aflată în arhiva Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu „ din Bistriţa.
A studiat în oraşul Bistriţa apoi a urmat Facultatea de Ştiinţe Naturale-Geografie-secţia biologică din cadrul Universităţii „Victor Babeş „ din Cluj .
În anul 1958 prin hotărârea Comisiei pentru Examenul de Stat din sesiunea iunie-iulie a fost declarat Diplomat universitar în specialitatea Botanică ,fapt atestat de DIPLOMA DE MERIT nr. 14.018 .(Arhiva Colegiului Naţional „L. Rebreanu „ Bistriţa ).
În acelaşi an pe baza Dispoziţiei de repartizare nr. 44.500/142 ,1958 emisă de Sfatul Popular al Regiunii Cluj ,Secţiunea de învăţământ şi cultură , Sfatul Popular al Raionului Bistriţa , Comitetul Executiv emite Decisiunea nr. 170 , înregistrată sub numărul 8017/1958 prin care „Gubesch Liviu , se numeşte în mod provizoriu profesor de Ştiinţe naturale la Şcoala medie mixtă din Bistriţa (actualul Colegiu Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa-n.a) pentru suplinirea catedrei tov. Gălăţean David pe timpul cât va avea muncă de director la Şcoala de 7 ani Nr.1 din Bistriţa , în categoria de salarizare I/1 ,salariu lunar 725 lei , pe data de 15 sept. 1958 „-Bistriţa la 10 oct 1958 .Semnătura: Preşedinte Arcălean Ioan ; Secretar Moldovan Ioan.(Arhivele Naţionale ale României ,Direcţia Bistriţa-Năsăud (în continuare ANR-DBN) –Fond 281, Dosar 8/1958 )
Şi-a început cariera cu următoarea repartiţie de ore :
„Ştiinţele naturii : VII A-1 ,VIIB-1 ,VA-3 -5+1=6
Chimie :VIIA- 3 , VIIB-3 -6+1=7
Lucrări practice :VII-A-2 , VIIB-1 ,VA-2 -5
Total 18 ore” (ANR-DBN-Fond 281,Dosar 8/1958)
Din aceeaşi sursă aflăm că era coleg de catedră cu Granciu Otilia ,Fiman Ileana şi Pop Dumitru la acea dată Şeful Secţiei raionale de învăţământ şi cultură Bistriţa 5 ore cumul „(ANR-DBN-Fond 281, Dosar 8/1958) .
Numirea provizorie se va transforma în numire definitivă iar profesorul Gubesch Livius Mircea va deveni un model pentru colegii săi din raionul Bistriţa iar apoi din judeţul Bistriţa-Năsăud , legendă vie printre elevi, funcţionând până la pensionare şi o perioadă şi după la aceeaşi şcoală .
Profesorul Gubesch Livius Mircea a lăsat pentru actualul Colegiu Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa şi pentru municipiul Bistriţa parcul dendrologic .Precis a fost ajutat şi de ceilalţi colegi de catedră ,de ceilalţi salariaţi ai şcolii ,de părinţi şi unele oficialităţi ale timpului dar sufletul minunatei dar dificilei creaţii a parcului a fost el . Trebuie menţionat aportul elevilor şcolii care în majoritatea cazurilor de voie au participat la crearea acestei frumuseţi a Bistriţei dar cei care erau elevi ai domnului profesor în clasele mari şi încălcau regulamentul şcolar aveau de ales fie o anumită pedeapsă fie săparea celebrei gropi de 1/ 1/1 m alegerea pietrelor şi astuparea gropii Terenul ocupat de viitorul parc era de proastă calitate ori în acest fel era îmbunătăţit . În zilele noastre acest procedeu în mod normal nu este agreat nici de şcoală,nici de părinţi,nici de elevi, dar din cele câteva persoane, care săpaseră celebra groapă, cu care am discutat niciuna nu mi-a declarat că s-a simţit lezată alegând această pedeapsă. Dimpotrivă mulţi se lăudau că trecuseră cu bine prin această încercare fiind priviţi cu simpatie de colege şi colegi. Multe dintre speciile plantate şi îngrijite cu atâta drag şi pricepere le-a procurat personal, le-a adus în Bistriţa călătorind cu trenul sau autobuzul fiind aşteptat la gară sau autogară de către un elev favorit cu căruciorul, vehiculul românilor din acele timpuri .Dar să-l lăsăm pe profesorul Livius Mircea Gubesch să relateze :”Liceul nr.1 din Bistriţa ,Regiunea Cluj ,dispune de o suprafaţă de teren de aproximativ 3 ha,chiar în incinta lui ,unde au fost plantate , începând din anul 1958 ,primăvara şi toamna ,specii de plante lemnoase (arbori arbuşti şi subarbuşti din flora cultivată şi spontană a ţării),plante indigene şi exotice(de exemplu :alunul turcesc (Corylus colurna L.) cărpiniţa (Carpinus orientalis Mill.),Cladrastris lutea K. Koch,Diervilla florida Sieb. et Zucc., roşcovul de Canada (Gymnocladus dioica K. Koch), Padus laurocerasus L., glicine (Wistaria chinensis DC.) etc.).,realizându-se astfel un parc dendrologic , folosit în predarea cunoştinţelor botanice …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
În alcătuirea acestui parc dendrologic am ţinut seama de specificul şi volumul de cunoştiinţe care sunt predate elevilor ,conform programei ,iar pentru ridicarea valorii sale ştiinţifice, estetice şi pentru studiul biologiei plantelor ,în afara clasei ,au fost plantate mai multe specii ,procurate de la INCEF Simeria ,Staţiunea horticolă Timişoara ,Staţiunea „Mihai Viteazu” din Turda ,G.A.S. Aiud,Grădina botanică din Cluj,I.C.H.V. Bistriţa ;serele sfatului popular orăşenesc,de la părinţii elevilor prin donaţie şi din flora spontană. Astfel, acest parc conţine în momentul de faţă 185 specii şi 33 de varietăţi de plante lemnoase,grupate în 36 familii ,care aparţin la trei ordine de Gymnospermae şi 15 de Angiospermae. Dar,în afară de speciile lemnoase ,mai cultivăm şi 26 specii de plante ierboase şi suculente ,unele care cresc în anumite medii ecologice şi altele de importanţă deosebită în demonstrarea evoluţiei şi a legăturii ce există între unităţile sistematice. De asemenea a fost completat cu 5 specii de palmieri ,care trăiesc pe diferite continente.
Fiecare plantă este etichetată cu tăbliţe emailate ,pe care este scrisă numirea ştiinţifică ,populară şi aria de răspândire .În felul acesta , speciile pot fi citite de la distanţă şi însuşite cu uşurinţă”.(Liviu Gubesch-Parcul dendrologic-al Liceului nr. 1 din Bistriţa-mijloc important în predarea lecţiilor de botanică”-„Natura,biologie-anul XIX,nr. 2 1967,p.47)
Profesorul Livius Mircea Gubesch a lăsat Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa ,municipiului Bistriţa parcul dendrologic o adevărată comoară .Dar parcurile oricât de minunate ar fi au şi ele o viaţă trebuie iubite,îngrijite ,au şi ele o tinereţe,o maturitate după care trebuie reîntinerite ,îngrijite cu mai multă atenţie ,au nevoie ca cineva pasionat să le aibă în grijă .Ori „Parcul lui Gubeş” cum zic bistriţenii maturi sau trecuţi de maturitate are deja 55 de ani şi ar fi timpul ca primăria municipiului care acum gospodăreşte şi şcolile să-i acorde
o atenţie specială .
Activitatea desfăşurată de profesorul Livius Mircea Gubesch în mod firesc a dus la susţinerea gradelor didactice .În anul 1970 a obţinut gradul didactic II cu media generală 10 (zece) .Prin ordinul nr. 4341/1974 al Ministerului Educaţiei şi Învăţământului a obţinut gradul didactic I .
Precis munca deosebit de fructuoasă pe care a depus-o profesorul Livius Mircea Gubesch i-a adus multe aprecieri de a lungul timpului .În documentele studiate în cele două arhive, menţionate anterior, am găsit numai copia după un document datat 14 iunie 1968 semnat de ministrul învăţămîntului din acea vreme,academician Ştefan Bălan ,document care atesta că domnului profesor i se acordase titlul de „profesor fruntaş”.
Profesorul Livius Mircea Gubesch a avut şi activitate publicistică. În arhivele cercetate am găsit următoarele articole :”Parcul dendrologic al Liceului nr. 1 din Bistriţa-mijloc important în predarea lecţiilor de botanică „-revista „Natura” seria biologie-nr. 2/1967;
„Excursii botanice în Munţii Rodnei”-revista „Natura” seria biologie-nr. 3/1968 ; „Un parc dendrologic şcolar” în Gazeta învăţământului” nr. 957/1968 şi „Monumente ale naturii Zîmbrul şi Zimbrul” în „Gazeta învăţământului” nr. 955/1968 .
A fost mentorul nu numai a generaţii de elevi ci şi al colegilor lui fiind ,cu foarte rare întreruperi, conducătorul cercului pedagogic al profesorilor de biologie din raionul 4.Bistriţa ,sau din zona Bistriţa când s-a trecut la organizarea administrativ teritorială a ţării pe judeţe. Lecţiile deschise susţinute în faţa noastră erau de o frumuseţe aparte depăşind graniţele obişnuitului, pline de învăţăminte pentru asistenţă.
Activitatea unui profesor este foarte greu de cuantificat dar cu atât mai preţioasă este cea legată de educaţie şi de sora ei geamănă instrucţia. Această activitate se reflectă în sufletele şi viitorul celui nepreţuit care ţi-a fost încredinţat, elevul .Am discutat cu mulţi dintre foştii elevi ai domnului profesor Livius Mircea Gubesch ,l-am observat cu admiraţie în perioada când am fost colegi de catedră astfel că aş putea scrie pagini întregi despre această parte a vieţii domniei sale .Am fost încântat când domnul profesor universitar dr. Mircea Gelu Buta care l-a avut în liceu atât profesor cât şi diriginte mi-a dat cu dedicaţie cartea domniei sale „Tabloul de absolvire „ Editura Eikon ,Cluj-Napoca; 2007.Pagini întregi sunt dedicate ilustrului profesor şi când am citit cartea am hotărât că dacă vreodată voi încerca să relatez despre profesorul Livius Mircea Gubesch o voi face utilizând şi citate din această carte.
„A fost un profesor model,savant şi pasionat de ştiinţa lui şi extrem de conştiincios în îndeplinirea îndatoririlor. Prelegerile lui aveau seriozitatea, demnitatea şi măreţia unui oficiu sacerdotal. Era sever ,dar drept şi imparţial cu elevii , pe care-i iubea ca şi cum ar fi fost proprii lui copii .”(Dr. Mircea Gelu Buta-Tablou de absolvire ,Editura Eikon,Cluj-Napoca,2007, pag. 181-în continuare-Dr.MGB-Tablou de absolvire.)
…………………………………………………………………………………………………..
„În felul lui ,cu o dragoste aspră ,uneori dictatorială , greu de suportat ,profesorul Gubesch a încercat să ne păstorească adolescenţa .Şi totuşi cu dragoste autentică de părinte ,care dorea să ne înveţe carte şi să formeze caracterele unei hoarde de tineri zvăpăiaţi .Ştia enorm de multă carte şi era în sensul cel mai plin al cuvântului un mare dascăl de liceu .Un profesor de altădată ,devotat până la manie misiei sale didactice .”(Dr. MGB-Tablou de absolvire-pag. 54).
………………………………………………………………………………………………..
„Identificai în punctualitatea şi ţinuta sa exterioară o scrupulozitate care nu era nici pedantism şi nici cochetărie, ci doar dovada unui respect pentru misiunea încredinţată şi pentru lecţia de educaţie prin faptă „ .(Dr. MGB-Tablou de absolvire-pag.- 53 ).
Domnul inginer Leonida Constantin Dulipovici îmi povestea că odată la un desen pe care l-a făcut pe tablă domnul profesor s-a strecurat o neclaritate .Unul din elevi a observat acest lucru şi, luîndu-şi inima în dinţi, i-a atras atenţia. Toată clasa a amuţit .Domnul profesor s-a înseninat la faţă şi cu inconfundabila lui voce baritonală a zis :”Te felicit, tinere, pentru această observaţie bine venită . Ai un plus „.Trebuie să menţionez faptul că la domnul profesor nota se clădea trudind din greu şi îndelungat .
A fost un profesor iubit de elevi , de colegi şi de părinţi .Elevii cărora le era şi diriginte îl mai numeau şi „Tata Gubi „ răsplătindu-l astfel pentru strădania sa .
Vremurile şi programele de învăţământ ,cerinţele mai marilor învăţământului din acea vreme l-au obligat, ca de altfel pe toţi slujitorii învăţământului, să abordeze disciplinele predate până în anul 1990 din unghiul de vedere al materialismului. Sunt convins însă că în adâncul sufletului niciodată nu a fost de acord cu această abordare .Susţin acest lucru bazându-mă pe discuţiile pe care le-am avut atunci când am fost colegi de catedră , pe relatarea din cartea dr. Mircea Gelu Buta :”-Tinere ,dacă prin un studiu continuu nu aş fi dobândit noi cunoştiinţe asupra naturii brute şi asupra fiinţelor vii ,sau dacă , din nenorocire , facultăţile mele intelectuale ar fi rămas în acel stadiu infantil ,sau dacă nu aş fi constatat că adevăraţii savanţi resping sistemul materialist , atunci aş fi devenit şi eu astăzi o victimă a acestei nebunii „.(Dr. MGB-Tablou de absolvire-pag. 183 ).
Prin bunăvoinţa părintelui Ţolca Ioan paroh al Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” ,consilier în cadrul consiliului preoţesc ,protopop onorific ,am aflat că profesorul Livius Mircea Gubesch alături de dr. Bălan Emil ,Bulea Caius şi Crăciun Silivan a iniţiat înfiinţarea parohiei de confesiune greco catolică „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril „ din Bistriţa, fiind consilier parohial de la înfiinţarea parohiei până când a trecut în vecie.
Profesorul Livius Mircea Cubesch rămâne pentru cei care l-au cunoscut una din multele personalităţi care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul actualului Colegiu Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa .Consider că s-ar cuveni ca sala în care şi-a petrecut o mare parte a vieţii să-i poarte numele .Cred că s-ar găsi mulţi oameni care îi datorează în bună parte cariera
care ar sponsoriza acest eveniment

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5