PROFESOAREI SILVIA POP, CU SINCERĂ ADMIRAȚIE ȘI DEOSEBIT RESPECT !

Când spui Silvia Pop din Blaj, ai în fața ochilor oglinda unui suflet nobil, plin de vise, speranțe si împliniri, trăind în timp, în istorie, străbătând un lanț al întâmplării ce au format destinul uni om de cultură, de mare valoare.
Când spui Blaj spui vatră de cultură și civilizație românească în care s-a pecetluit destinul D-nei prof. Silvia Pop.
Fiică de țărani români, Gheorghe și Maria - icoane a bunătății: oameni înțelepți, blânzi, harnici, împovărați de muncă, curajoși și hotărați, au traversat o perioadă tumultoasă câștigându-și pâinea cu sudoarea frunții, iubind munca și glia strămoșească, iubind pe Dumnezeu, calități dobândite și de fiica lor - Silvia.
D-na Silvia și-a dedicat viața profesiei de dascăl - profesor de Limba și Literatura Română în mai multe unități școlare, începând cu Școala Generală din com. Măgherani - Regiunea Autonomă Maghiară (1959-1960) și încheind cu Liceul Agricol Blaj (1968 - 1994) și Colegiul Național ,,Gheorghe Șincai" Blaj.
A fost un profesor devotat meseriei, avea o însumare de calități păstrate până în zilele de azi, care i-au dat și îi dau un farmec aparte: prezență fizică plăcută, eleganță, sensibilitate, sinceritate, iar înfățișarea domniei sale radiază de bunătate și înțelegere. Vorbă caldă, blândă, inteligență, putere de muncă, cunoaștere, responsabilitate, cinste, talent și succes.
D-na Silvia Pop este dascălul de altădată care a știut să pună lumină în fiecare acțiune întreprinsă: la catedră își știa menirea pe care o are la altarul înțelepciunii, înțelegând misiunea de dascăl în lumea românească pentru educarea și formarea generațiilor de elevi, precum și în acțiunile de culturalizare susținând conferințe, cursuri de perfecționare, etc.
Într-un articol dedicat Aniversarii celor 45 de ani de la întemeierea Liceului Românesc din Sângeorgiul de Pădure, d-na Silvia scrie: ,,Aici am învățat să lucrăm pentru a cultiva în conștiința elevilor (care nu-și cunoșteau limba), respectul pentru Limba Românească care e plină de sens, dar mai ales plină de sentiment. În ea se află ascuns sufletul și geniul românesc, în ea poporul nostru își exprimă credința creștină”.
Ca atare, a știut dintotdeauna să construiască în armonie cu oamenii, cele mai frumoase și utile activități legate de cultura poporului român, dedicându-se idealurilor Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român - ASTRA blăjeană, având calitatea de președinte a Despărțământului Astra Blaj din anul 1995 și până în zilele noastre.
Sub conducerea domniei sale Despărțământului Blaj se revigorează și cunoaște o perioadă de profundă schimbare și dinamizare, se ocupă de proiecte de mare anvergură, pe bază de voluntariat, cu o gândire aparte și o abordare originală, atrăgând de partea dumneaei un număr mare de astriști și colaboratori, pe care a reușit să-i convingă că prin activitățile astriste au șansa să fie cunoscuți, au șansa să se afirme, să-și prezinte creațiile proprii indiferent de domeniu, dar care definesc activitatea astristă: istorie, știință, educație (scoli), literatură (arta scrisului), cultural-artistic, biserică, sănătate, tineret, etnocultură - arta în pictură, sculptură, artizanat, care popularizate prin expoziții reprezintă metoda cea mai eficientă și plăcută de reflectare prin creație a obiceiurilor, tradițiilor populare ce nu trebuie să dispară.
Prin Astra d-na Silvia Pop a devenit cunoscută în țară și în afara țării prin modul cum a știut să-si popularizeze și să înfăptuiască tradițiile, obiceiurile, preocupările și să descrie importanța istorică a Blajului: prin discursuri pline de conținut, cu propuneri concrete, abordate într-un stil fin și elegant, o plăcere s-o asculți, a devenit prietena cea mei îndrăgită a astriștilor printre care se numără și astriștii năsăudeni.
În anul 2012 am văzut-o pentru prima dată pe d-na Silvia la o activitate astristă de la Sibiu, i-am ascultat discursul plin de sens și învățăminte în care inteligența, calmul și frumusețea în vorbire mi s-au lipit în suflet, îi port respect și recunoștință!
D-na Silvia stăpânește arta scrisului, este un scriitor talentat și priceput publicând numeroase articole, eseuri, recenzii, note în reviste și presa locală, zonală și națională.
Este fondator și redactor șef al revistei ,,Astra Blăjeană”, fondator și director al Editurii ,,Astra - Despărțământul Timotei Cipariu Blaj”, inițiator de Cenacluri literare, sesiuni științifice, simpozioane, conferințe și seminarii, concursuri și tabere de creații, expoziții, concerte, spectacole, colocvii literare, concursuri de poezie patriotică și muzică religioasă, festivaluri ș.a.m.d.
La festivalul de poezie ,,Ocrotiți de Eminescu”, ediția a XVI-a, organizat în anul 2016, la Concursul Național de poezie: Creație și Recitare, alături de elevii și studenții din 21 de județe din țară și din Republica Moldov a participat și Despărțământul Astra Năsăud, cu un grup de elevi de clasa IX-a de la Colegiul Național ,,George Coșbuc”, pregătiți în cadrul Clubului Copiilor din Năsăud de prof. Maria Gonda, care s-au bucurat de succes, au fost premiați.
D-na Floarea Pleș în articolul Intitulat ,,Năsăudul și Blajul - unite prin Eminescu” apărut în Cotidianul bistrițean ,,Răsunetul" și în Revista ,,Astra Blăjeană" din luna Martie 2016, a scris pe larg despre eveniment.
D-na Silvia Pop prin tot ceea ce a înfăptuit în promovarea idealurilor Asociațiunii Astra a devenit o personalitate marcantă a Blajului, prin demnitățile pe care le-a ocupat dea lungul vieții la nivelul urbei blăjene și la nivelul Asociațiunii Astra, fiind răsplătită cu zeci de premii și distincții (medalii, diplome, titluri, etc.) amintind doar câteva: din partea Primăriei Municipiului Blaj, din partea Prefecturii și Consiliului Județean Alba, din partea multor centre și instituții culturale din țară și din afara țării, din partea Astrei Centrale Sibiu și a multor Despărțăminte astriste printre care și Despărțământul Astra Năsăud care i-a acordat d-nei Silvia Pop Titlul de membru de onoare a Despărțământului (1997) și alte Diplome de Excelență și de Onoare în semn de prețuire.
D-na Silvia Pop este Cetățean de onoare a Municipiului Blaj și al comunei Sâncel, este un OM de omenie, este sufletul Astrei Blăjene, un exemplu pentru astriști și nu numai - felicitări!
De ziua dumneavoastră, la împlinirea binecuvântatei vârste de 80 de ani, primiți cele mai calde urări de sănătate, bucurii și împliniri alături de cei dragi, și să înnobilați mai departe cu aceeași pasiune și dăruire idealurile culturale Blăjene!

Pleș Floarea
președinta cercului Astra oraș Năsăud

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5