Prof. Mircea Daroşi: Gavril Istrate – decanul filologilor români

„Neposul a fost şi este o vatră de cultură, istorie, etnografie, cu oameni pe măsură, care, iată, se înscriu în cartea nemuririi, a veşniciei” (Olga Lucuţa, Răsunetul – 30.05.2010).
De curând a apărut, la Editura Mesagerul Bistriţa, volumul scris cu migală de domnul profesor Mircea Daroşi şi intitulat „Gavril Istrate – decanul filologilor români”.
„Cartea, care astăzi vede lumina tiparului, este de fapt pentru Mircea Daroşi îndeplinirea unei datorii de onoare a directorului unei şcoli al cărei patron este ilustrul om de litere, Gavril Istrate” (cercetător prof. Mircea Prahase).
Vorbind despre viaţa omului originar din Nepos, cât şi despre evoluţia intelectualului şi omului de litere Gavril Istrate, cartea este structurată pe cinci capitole: „Un intelectual al ţinutului năsăudean”, „Etapele formării intelectuale”, „Activitatea didactică şi ştiinţifică”, „Omul Gavril Istrate” şi „Dincolo de cuvinte, nostalgii”.
La pagina 14, autorul motivează necesitatea scrierii acestei opere aşa: „Consider că o asemenea personalitate marcantă, care s-a ridicat pe propriile sale eforturi şi năzuinţe, nu poate să rămână în umbra tăcerii, ea trebuie aşezată în panteonul marilor valori culturale ale naţiunii noastre (…). Prietenia care s-a înfiripat între noi de-a lungul anilor, mi-a oferit posibilitatea să-l cunosc îndeaproape, să-i apreciez calităţile morale şi intelectuale inconfundabile, să mă bucur de frumuseţea gândului său curat, să mă simt privilegiat de a-l avea prieten”.
În introducere, vorbind despre localitatea Nepos, autorul remarcă: „Aici, ca pretutindeni, s-au plămădit virtuţi şi s-au înălţat personalităţi care au dat glas voinţei unanime de progres şi civilizaţie”.
Propulsat de profesorii de la liceul năsăudean în tainele literaturii şi istoriei Moldovei, G.I. îşi va continua studiile universitare în oraşul Iaşi, la Universitatea „Al. Ioan Cuza”, unde îşi ai şi licenţa, având ca profesori pe Iorgu Iordan, Octav Botez şi George Călinescu. A cunoscut personal pe scriitorii Liviu Rebreanu, Lucian Blaga, Garabet Ibrăileanu şi le-a fost profesor universitar actorului Octavian Cotescu, poeţilor Marin Sorescu şi Aurel Rău.
Deşi trăitor pe meleagurile Moldovei şi considerat „năsăudean moldovenizat”, Gavril Istrate se întoarce cu sufletul plin de duioşie spre meleagurile copilăriei şi îşi va lua doctoratul cu teza „Limba poeziei lui G. Coşbuc”.
Cartea se încheie cu un capitol despre „Întâlnirile de suflet cu ţinutul său natal”, precum şi cu corespondenţa dintre autorul Mircea Daroşi şi Gavril Istrate.
Având acumulată deja o experienţă temeinică în domeniul cercetării monografice (aşa cum ne spune domnul prof. Ion Radu Zăgrean), domnul profesor Mircea Daroşi a realizat o carte… „scrisă dintr-o caldă admiraţie şi o statornică stimă pentru marele docent şi lingvist năsăudean moldovenizat” (prof. Ioan Seni, preşedintele Despărţământului ASTRA – Năsăud).
Menţionez că în nenumăratele sale studii, Gavril Istrate se opreşte şi asupra vol. „Graiul satului Nepos” şi face „Cercetări dialectale în jud. Bistriţa-Năsăud”.
Volumul de faţă este un dar făcut „decanului filologilor români” de către autor, în preajma împlinirii vârstei de 100 de ani, dar şi o nouă contribuţie la cunoaşterea identităţii satului Nepos şi a oamenilor care s-au ridicat din această vatră românească.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5