Procedura de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul profesional cu durata de 3 ani, după clasa a VIII-a, pentru anul școlar 2015 - 2016

Ministerul Educației Naționale a transmis, către inspectoratele școlare județene, Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat finanțat de la bugetele locale și de la bugetul de stat și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2015-2016. Conform metodologiei menționate, în vederea elaborării proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016 sunt prevăzute etape specifice care presupun implicarea autorităților administrației locale, a unităților de învățământ, a inspectoratului școlar județean, a operatorilor economici și Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS).

Proiectul planului de școlarizare se realizează la nivelul unităților de învățământ și a inspectoratului școlar județean, pe baza următoarelor criterii: criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, criteriul geografic, criteriul socio-economic, oferta educațională.

Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional cu durata de 3 ani după clasa a VIII-a prevede faptul că cifra de școlarizare pentru acest nivel de învățământ se stabilește pe baza nevoilor pieței muncii și a tendințelor de dezvoltare, conform documentelor de planificare regionale și locale, precum și pe baza solicitărilor operatorilor economici. Ținând cont de această prevedere, la nivelul inspectoratului școlar se organizează colectarea și centralizarea adreselor de solicitare a școlarizării în învățământul profesional cu durata de 3 ani transmise de către operatorii economici.

Activitățile care se vor derula în vederea fundamentării cifrei de școlarizare la învățământul profesional pentru anul școlar 2015-2016 sunt următoarele:

- până la data de 22 decembrie 2014, operatorii economici care doresc să fie școlarizați elevi în învățământul profesional, pentru anumite calificări profesionale, sunt invitați să transmită în scris la inspectoratul școlar Solicitarea de școlarizare

- până la data de 9 ianuarie 2015, consiliul de administrație al inspectoratului școlar analizează solicitările operatorilor economici și stabilește unitățile de învățământ care pot asigura formarea profesională

- până la data de 16 ianuarie 2015, operatorii economici încheie contracte - cadru cu unitățile de învățământ partenere sau cu unitățile de învățământ desemnate de către inspectoratul școlar, în situația în care nu au deja un parteneriat cu o instituție de învățământ, contracte care stabilesc obligațiile privind organizarea și desfășurarea procesului de formare pentru obținerea calificării profesionale a elevilor și a stagiilor de pregătire practică

- până la data de 20 ianuarie 2015, elaborarea proiectului planului de școlarizare și avizarea acestuia de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS)

- până la data de 23 ianuarie 2015, proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016 se înaintează spre aprobare la Ministerul Educației Naționale

Informațiile privind procedura de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul profesional cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2015-2016, modelul de adresă de solicitare și calificările profesionale pentru care se poate asigura pregătirea prin învățământul profesional, se găsesc pe pagina web a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița - Năsăud www.isjbn.ro

ISJ BISTRIȚA - NĂSĂUD

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5