Preşedintele Klaus Iohannis l-a decorat pe academicianul Dumitru Protase

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat astăzi decretele de decorare a mai multor personalităţi din domeniul cultural şi cel ştiintific. Este vorba despre Neagu Djuvara, Mihai Sora, Dumitru Protase, Virginia Zeani (Zehan), Cicerone Rotaru.  

"Cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani, în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa carieră dedicată cercetării şi educaţiei, pentru excelenţa de care au dat dovadă lucrările sale de aprofundare a istoriei Daciei, impunându-se drept repere ale bibliografiei, Președintele României a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler domnului Dumitru Protase, membru de onoare al Academiei Române", se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.

*** 

 

 

Distinsul Prof. Univ. Dr. Doc. Dumitru Protase este primul intelectual năsăudean, educat la Şcoala Năsăudeană în vremurile de restrişte din perioada celui de al doilea război mondial, care redeschide şi continuă seria academicienilor, cam de mult timp întreruptă, mai mult din motive politice, fiindcă intelectuali de mare prestigiu şi-au desfăşurat activitatea la diferite universităţi din ţară.

Totuşi, de la 27 martie 1965, când reputatul profesor universitar, medicul ftiziolog Leon Daniello a fost primit membru corespondent al Academiei Române, n-a mai fost loc pentru nici-un fiu al Ţării Năsăudului sub cupola celui mai înalt for al culturii şi ştiinţei, consacrat nemuritorilor. Menţionăm de la început că în rândul istoricilor români profesorul Dumitru Protase este, de muţi ani, o personalitate de prestigiu, un prodigios cercetător al antichităţii romane şi postromane din Dacia, format la Şcoala Clujeană de istorie şi arheologie, condusă de Constantin Daicoviciu, regretatul rector al glorioasei Alma Mater Napocensis, la care şi-au desăvârşit studiile mulţi tineri plecaţi de pe băncile Şcolii Năsăudene.

 S-a născut în satul Mocod, Judeţul Bistriţa-Năsăud, la 1 februarie 1926, într-o familie de ţărani, la fel ca mulţi dintre intelectualii pe care i-a dat ţării acest element al spaţiului mioritic de pe binecuvântata Vale a Someşului Mare. După terminarea claselor primare şi-a început cursurile secundare la Liceul Grăniceresc „George Coşbuc", în anul 1938, dar numai după doi ani, în urma odiosului dictat de la Viena, Ardealul de Nord a fost cedat Ungariei şi asupra liceului s-au abătut nori negri, şcoala noastră dragă a fost ocupată de dascăli străini, care i-au schimbat numele şi destinele. Liceul Grăniceresc „George Coşbuc" a devenit Gimnaziul Regal Ungar de Stat cu Limba de predare Română, însă misiunea profesorilor era de a duce o continuă politică de maghiarizare a elevilor, aşa încât în cei patru ani şcolari, din perioada 1940- 1944, doar 85 de elevi au reuşit să treacă cu succes examenul de bacalaureat.

Elevul Dumitru Protase s-a menţinut şi în această perioadă pe primul loc în clasă, cu note foarte bune la toate obiectele, numai că scara de notare a ungurilor era inversă, nota cea mai bună era 1. Eliberarea ţării de sub teroarea hortystă şi fascistă i-a găsit pe băncile şcolii. în 1946 îşi încheie cu succes cursurile secundare şi urmează exemplul profesorul savant Vasile Bichigeanu, de ale cărui îndrumări a beneficiat în primele două şi în ultimele două clase de liceu, spre studiul limbii latine, ceea ce 1-a condus spre arheologie şi studii clasice. în anul 1946 se înscrie la Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii din Cluj, care pe atunci purta numele „Regele Ferdinad 1", devenită după reforma învăţământului „Victor Babeş".

A urmat cursurile Secţiei de Istorie şi, în paralel, Filologia Clasică (la care obţine o licenţă), pe care le finalizează în anul 1950. Pasiunea pentru studiu 1-a făcut remarcat încă din anii studenţiei şi a fost acceptat ca preparator la Institutul de Studii Clasice încă din anul IV, după care, la terminarea studiilor, a fost încadrat ca asistent la Catedra de Istoria României, la Universitatea „Victor Babeş".

După satisfacerea serviciului militar, în 1953, este încadrat ca cercetător la Institutul de 2 Istorie din Cluj. Sub conducerea profesorului Constantin Daicoviciu, în 1963, îşi va finaliza teza de doctorat cu tema „Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii," lucrare tipărită la Editura Academiei în anul 1966.

În anul 1974, prin concurs, va ocupa postul de conferenţiar la Facultatea de Istorie Filozofie, Secţia Istorie din cadrul Universităţii „Babeş- Bolyai". în anul 1990 devine profesor titular la disciplina Istoria Veche a României şi şef al Catedrei de Istorie Antică şi Arheologie. Din 1992 este profesor consultant în cadrul aceleiaşi catedre şi îşi continuă activitatea didactică şi de cercetare cu pasiune, prezenţa Domniei Sale reprezentând un model pentru noile generaţii de profesori Formaţia ştiinţifică a profesorului Dumitru Protase a beneficiat de pregătirea în domeniul filologiei clasice, dublată de o intensă cercetare de teren, desfăşurată în Transilvania şi Banat.

Rezultatele cercetării arheologice au fost materializate în circa 270 de cărţi, studii şi lucrări, care au aprofundat cele mai diverse domenii ale istoriei Daciei romane şi postromane. în unele din acestea, cercetările profesorului Dumitru Protase au ocupat un loc principal, au deschis direcţii noi de cercetare, cum ar fi acelea de studiere a lumii rurale, în care elementul autohton dacic apare în chip pregnant, în toată complexitatea sa. Cercetările efectuate şi rezultatele acestora, publicate, despre necropolele dacice de incineraţie de la Soporu de Câmpie, de la lacobeni şi Obreja rămân fundamentale în studiul ritualilor funerare în lumea autohtonă. Alături de acestea se adaugă cercetările din necropolele romane de la Apulum şi Napoca. Concluziile finale asupra înmormântărilor în Dacia romană s-au concretizat, în anul 1971, în lucrarea „Ritualurile funerare la daci şi daco-romani". In anul 1980 publică primul volum din cele două ale lucrării „Autohtonii în Dacia. Dacia romană. Dacia postromană până la slavi. "(1980;2000) Atras deopotrivă şi de istoria militară romană, profesorul Dumitru Protase a făcut cercetări, în cei peste 50 de ani cât a lucrat pe şantierele arheologice, la castrele de la Călugăreni, Orheiul Bistriţei, Livezile, Brancoveneşti, Ilişua, de pe graniţa de nord-est a Daciei, iar în Banat la Berzovia şi Surducu Mare.

Ca tânăr cercetător şi arheolog a lucrat şi în Dobrogea. Este descoperitorul monumentului Lupa Capitolina de la Brîncoveneşti (judeţul Mureş), care alături de Columna lui Traian, podul de la Drobeta Turnu Severin, Trophaeum Traiani de la Adamclisi sunt dovezi invincibile şi irefutabile ale originii noastre daco-romane. Rezultatele obţinute s-au concretizat în numeroase studii prezentate la manifestări ştiinţifice internaţionale şi în două monografii publicate cu colaboratorii Domniei Sale, dedicate castrelor de la Brancoveneşti (1994) şi Ilişua (1997). In anul 2001 a publicat la Editura Risoprint din Cluj- Napoca lucrarea „La continuite daco-romaine" , în care oferă cititorilor o viziune sintetică asupra subiectului continuităţii daco-romane. Ca filolog clasic a fost atras şi de epigrafie. Inscripţiile descoperite în timpul cercetărilor proprii de la Gherla, Ilişua, Apulum etc. au determinat abordarea şi a acestui domeniu al cercetării. Participarea la volumul de „Inscripţii ale Daciei romane, " cu 600 de articoleinscripţii, este notorie şi substanţială.

Recunoaşterea activităţii ştiinţifice a profesorului Dumitru Protase pe plan internaţional a fost marcată de numeroase participări la manifestări ştiinţifice, dar mai ales prin cooptarea în colectivul de redactare a lucrării „Tabula Imperii Romanae" (TIR,L. 34, Budapesta, 1964; L. 35, Bucureşti, 1969), „Fasti Archaeologici" (cu circa 2030 de articole trimise între anii 1980- 1990), participarea la volumul ANRW (Anfstieg und Niedergang derromischen Welt", Tubingen, II/6, 1969) etc. Neobosit în activitatea ştiinţifică, profesorul Dumitru Protase a condus şi coordonat cel de al doilea volum al tratatului de „Istoria Românilor", apărut în 2001 (842 pagini), editat de Academia Română, volum care tratează problematica majoră a antichităţii şi a etnogenezei româneşti. Dintre numeroasele lucrări ale Domniei Sale mai menţionăm: „Repertoriul 3 arheologic al Judeţului Cluj" (1992) şi „Orizonturi Daco-Romane" ( Voi. I 1995, urmat de Voi. II, în 2005). In ultima carte sunt cuprinse studii despre Dacia independentă. Dacia romană, Dacia postromană ca şi alte materiale, între care şi referatul despre săpăturile arheologice din centrul oraşului Cluj-Napoca. De asemenea, a colaborat la reviste, encilopedii, lucrări de specialitate din Italia, Spania, Germania, Elveţia, Austria, Iugoslavia, Cehoslovacia, Polonia.

A fost şi corespondent UNESCO pentru România în anii 1980-1991. Este şi autor al unor dări de seamă, recenzii şi prefeţe pentru lucrări de specialitate, al unor răspunsuri la o serie de articole tendenţioase la adresa istoriei vechi a românilor. „Autor a numeroase studii şi articole publicate în limbi străine, în revistele de specialitate din Germania, Franţa, Ungaria, Italia, Spania, Austria, Polonia şi alte ţări, conducător de doctorate în istoria veche naţională şi arheologie, autor de cursuri şi manuale, academicianul Dumitru Protase se caracterizează - după opinia Dr. Vasile Tutuia - prin cinci trăsături definitorii: erudiţie, pasiune, dăruire din convingere, consecvenţă şi sclipire, la care se adaugă munca sa de savant, dascăl şi om de mare caracter cu convingeri ferme şi de neînduplecat în domeniul său ştiinţific."'^ Eruditul profesor Dumitru Protase este o prezenţă activă şi în publicistica de profil sau în cea de cultură generală românească A publicat studii şi articole în „Magazin istoric", „Tribuna", „ Vatra", „Steaua", „Româniapitorească", „Ecoul", „Răsunetul", „Cronica", „Ateneu", „Contemporanul", „Adevărul de Cluj", „Curierul Primăriei Municipiului Cluj- Napoca", „Cetatea culturală", „Mesagerul transilvan" ş.a. în studiile şi articolele Domniei Sale a popularizat dovezi materiale şi spirituale de netăgăduit privind continuitatea şi latinitatea poporului român în spaţiul cuprins între Dunăre, Marea Neagră, Nistru şi Carpaţii Păduroşi. Intelectual, cercetător şi om de ştiinţă de talie naţională şi internaţională, profesorul universitar doctor docent Dumitru Protase a primit numeroase distincţii, dintre care amintim: „Ordinul Meritul Ştiinţific" (1966), Premiul „Vasile Pârvan" al Academiei Române (1974) a fost nominalizat „Om al anului" şi inclus în ABI - American Bioghaphical Institute, Inc. , North Carolina USA (1977) şi a fost inclus în IBC - International Biographical Centre Cambridge (1998).

A primit titlul de „Doctor Honoris Causa " al Universităţii de Vest din Timişoara (noiembrie 1999); titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Cluj-Napoca (martie 2000); de Cetăţean de Onoare al Comunei Ţaga (1999). La împlinirea vârstei de 70 de ani, discipolii şi colegii Domniei Sale i-au dedicat volumul omagial „Din istoria Europei Romane", Oradea, 1995, iar în anul 2006, cu ocazia sărbătoririi frumoasei vârste de 80 de ani, a fost gratulat cu un amplu Volum Omagial, intitulat „FONTES HISTORIAE. STUDIA IN HONOREM DEMETRII PROTASE" ce numără 1046 pagini, tipărit la Editura „Accent" din Cluj-Napoca, apărut prin coordonarea editorilor, cercetător ştiinţific Dr. Cristian Găzdac şi Dr. Corneliu Gaiu, împreună cu un grup de specialişti în domeniu, inimoşi, care doi ani au muncit intens: Dr. Silvia Călian, Dr. Ariana Protase, Dr. Agnes A. Găzdac, Dr. Rossitza Atanassova Oxford (Londra) ş.a. Au trimis studii, articole, comunicări, aprecieri un număr de 200 de istorici şi arheologi, incluşi în „TABULA GRATULATORIA". Volumul începe cu un Laudatio (în engleză şi română). Cei 200 de istorici şi arheologi sunt din Italia, Franţa, Anglia, Germania, Polonia, Ungaria, Croaţia, Austria şi Spania, inclusiv din România. În întreaga activitate a Domniei Sale s-a dovedit a fi un adept consecvent al devizei „Virtus Romana Rediviva", al activităţii Societăţii ASTRA şi al altor fundaţii, în mijlocul publicului doritor de istorie, participând cu solicitudine la multe manifestări culturale în judeţul de baştină şi mai ales în Năsăudul îndepărtatei adolescente a Domniei Sale. Astfel, a participat la adunările Astrei năsăudene din Cristeştii Ciceului, de la Salva, de la Leşu şi la cele de la 4 Năsăud.

Cu ocazia aniversării celor 80 de ani, academicianul Dumitru Protase a fost sărbătorit şi la Năsăud, în cadrul „Zilelor Colegiului Naţional „George Coşbuc" (4-5 octombrie 2006), ştiut fiind că în fiecare an la 4 octombrie se sărbătoreşte ziua acestei prestigioase instituţii de învăţământ, înfiinţată la 4 octombrie 1863. In cadrul acestei sărbători distinsului octogenar i s-a acordat Diploma de merit şi recunoştinţă pe care este înscris următorul text: „ Se acordă prezenta diplomă domnului academician DUMITRU PROTASE, distins om de ştiinţă al culturii româneşti şi reprezentant de seamă al spiritualităţii năsăudene pentru colaborarea continuă la activităţile cultural-educative astriste din ţinutul Năsăudean. " Fiind unul dintre urmaşii vechilor şi vitejilor grăniceri năsăudeni, şi unul dintre cei mai distinşi fii ai Ţării Năsăudului, Consiliul Local i-a acordat titlul de Cetăţean de Onoare al Oraşului Năsăud (martie 2001).

Şi ca o încununare al întregii activităţi ştiinţifice şi didactice Academia Română 1-a ales pe ilustrul Prof. Univ. Dr. Doc. DUMITRU PROTASE, în Adunarea Generală din 21 iulie 2003, MEMBRU DE ONOARE al Academiei Române.(sursa: Primăria Năsăud)

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5