Meditaţie la Duminica Rusaliilor

Pr. Vasile Beni: Sfânta Biserică – ce este şi ce ne oferă?

Duminica a 8-a după Sf. Paşti este a cincizecimii sau a Pogorârii Duhului Sfânt, este sărbătoarea în care Biserica s-a întemeiat în chip văzut şi pe care Sf. Gherman, patriarhul Constantinopolului, o numeşte „cerul pe pământ, unde locuieşte şi se preumblă Dumnezeu”.
Mari şi minunate sunt toate lucrurile lui Dumnezeu, numărul şi călătoria stelelor prin univers, zborul şi cântecul păsărilor, culoarea şi mirosul florilor, care toate spun despre bunătatea lui Dumnezeu dar, mai presus de toate este Sf. Biserică.

1. Ce este Sânta Biserică?
Instituţia teandrică divino-umană, care lucrează în lume cu mijloacele ei spirituale: Sf. Scriptură, Sf. Tradiţie, cultul liturgic şi harul Sfintei Taine.
Ea prelungeşte în istorie, până la sfârşitul veacului, evenimentul întrupării Domnului sau al „unirii ipostatice” a celor două firi în persoana Sa, prin asumarea firii omeneşti în însuşi ipostasul Său dumnezeiesc.
Biserica este o viaţă nouă în Iisus Hristos şi cu Hristos, e corabia mântuirii, punte între cer şi pământ, între veşnicie şi vremelnicie.
Biserica a fost închipuită de patriarhi, prezisă de prooroci, întemeiată de Mântuitorul, zidită de apostoli şi desăvârşită prin martiri.
Este fântâna nesecată a darurilor dumnezeieşti, este stâlp şi temelie a adevărului.
Biserica este locul în care se jertfeşte în chip nesângeros Hristos pentru mântuirea noastră, iar din Biserică fac parte toţi cei uniţi prin aceeaşi credinţă în Iisus Hristos, care se împărtăşesc din aceleaşi Sfinte Taine, putând vorbi de biserica luptătoare a celor de pe pământ, dar şi de biserica triumfătoare a celor din ceruri.
În simbolul de credinţă mărturisim că Biserica este:
- una – pentru că Mântuitorul a întemeiat o singură Biserică, are un singur cap – Iisus Hristos;
- sfântă – pentru că sfânt este capul ei şi sfinte sunt mijloacele mântuirii, iar Duhul sfânt sălăşluieşte până la sfârşitul veacurilor;
- sobornicească – este răspândită în toată lumea, cuprinzând pe credincioşii din toate locurile şi timpurile şi la toate popoarele.
Sf. Ignatie spunea: unde este Hristos acolo este şi Biserica sobornicească;
- apostolească – a fost întemeiată pe temelia Sfinţilor Apostoli şi a fost răspândită în lume şi organizată de Sf. apostoli.

2. Ce ne oferă Biserica?
D. Stăniloaie ne arată că locaşul unei Biserici îl are prezent şi locuitor în el pe Dumnezeu cel în Treime închinat şi slăvit, de aceea şi darurile Bisericii sunt multe, iar dintre ele am putea enumera:
1. numele de creştin – de a fi fiu al lui Dumnezeu pe care îl primim la Botez;
2. credinţa mântuitoare – învăţătura despre Dumnezeu şi om
3. Sf. Scriptură şi Sf. Tradiţie, care cuprind cuvântul lui Dumnezeu
4. sfinţirea sufletului, pentru că nu există instituţie care să aibă leac pentru curăţirea păcatului;
5. comuniunea sfinţilor, cultul morţilor, cu viaţa de dincolo numai Biserica ne poate pune în legătură;
6. sărbătorile – dacă cele omeneşti ne obosesc, cele sfinte ne împacă sufletele cu Dumnezeu;
7. Biblia – care este asemenea unei farmacii şi ne oferă leacuri pentru tot felul de boli;
8. religia – toate popoarele au religia lor, a noastră este cea a Bisericii în care ne-an născut, botezat, au trăit şi au murit moşii şi strămoşii noştri;
9. preotul – care este sfătuitorul celor ce sunt în durere; încreştinează copii, încununează mirii, prohodeşte pe cei morţi;
10. Sf. Liturghie – care ni-L oferă pe Iisus Hristos întrupat, Răstignit, Înviat, Înălţat la ceruri, ce să ne trimită Duhul Sfânt;
11. Sf. Taine – care sunt lucrări văzute prin care în chip nevăzut se revarsă harul lui Dumnezeu;
12. Dacă în Vechiul Testament, la sfinţirea Templului, Domnul a zis: ochii mei vor fi pururi deschişi asupra acestui locaş; În Noul Testament, Iisus ne asigură: Iată Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor.
Dacă Eminescu numea Biserica fiind mama poporului român, Sf. Cirpian ne atenţionează „că cine nu are Biserica mamă, nu poate avea pe Dumnezeu Tată”.
Pe uşa unei Biserici scria: Pace celor ce vin/ Bucurie celor ce rămân/ Binecuvântare celor ce pleacă!
Să aveţi parte de Pace, Bucurie şi Binecuvântare. Amin!

Comentarii

06/06/14 15:19
Vizitator

Iata cat de frumos este definita biserica intr-o cunoscuta priceasna "Aşa vorbeşte Domnul slavei":

Aşa vorbeşte Domnul slavei,
În glasul Sfintei Liturghii,
Deşi M-am înălţat la ceruri,
Eu nu vă las, Eu nu vă las orfani copii.

În fiecare Liturghie,
Eu Mă cobor din nou la voi,
Din nou e coasta Mea străpunsă
Şi-Mi curge sângele, Şi-Mi curge sângele şuvoi.

Mă răstignesc din nou pe cruce,
Pe masa Sfântului Altar,
Primiţi-Mi Sângele şi Trupul
Să nu vin iarăşi, să nu vin iarăşi în zadar.

Eu sunt aici din totdeauna
În Sfântu-Altar spre răsărit,
Bisericile sfinte-s goale,
Creştinii Mei, Creştinii Mei au rătăcit.

Veniţi copiii Mei la Mine,
Căci vreau cu voi să locuiesc,
Să vă împac din nou cu Tatăl
Şi de păcat, şi de păcat să vă feresc.

Şi din potirul cinei Mele,
Eu vreau cu toţii să gustaţi,
Veniţi copiii Mei la Mine
Şi pacea Mea, şi pacea Mea să o aflaţi.

Din fiecare firimitură,
Pe care-n taină o primiţi,
Sunt Eu întreg cu toată slava,
Şi-aştept spre Mine, şi-aştept spre Mine să veniţi.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5