Gânduri de carantină – vindecarea slăbănogului de la Vitezda

Pr. dr. Maxim Morariu: Să folosim aceste momente pentru a curăţi negura răutăţii de pe sufletele noastre

Părintele Maxim Morariu ( originar din Salva) este la Studii doctorale în științe sociale la Universitatea Pontifcala Angelicum din Roma

Iubiţii mei,
Singurătatea inimii suferinde a slăbănogului se întâlneşte astăzi cu Hristos cel Atotcunoscător. Chipul lui Dumnezeu zidit în om devenise, în suferindul de astăzi, invizibil celor din jur. Din această pricină, nimeni nu se încumeta să-l mai privească ca pe o făptură umană, să dialogheze cu el, sau să-l arunce în apa tulburată de înger spre a se tămădui.
În acest univers al resemnării şi tristeţii, în care omul devenise un "gură-cască" în baza unei triste inerţii, apare Mântuitorul. Delicat, cum numai Dumnezeu ştie să fie, nu-l tămăduieşte deodată, ci intră în dialog cu el. Subliniază prin aceasta că prima nevoie ce trebuia satisfăcută era cea de comunicare. Îl ascultă, îl lasă să i se destăinuie, să-I mărturisească neputinţa. Ca un duhovnic bun, ca un părinte care, uneori cu o mină sfătoasă, îşi ascultă fiii şi se minunează de năstruşniciile lor. Apoi, ca răspuns al frământărilor sale, îi dă tămăduire. "Nu am om!", rosteşte cu tristeţe suferindul. OMUL cu majusculă era însă alături de el. Dumnezeul-Om! Anii în care privise cu jind la cei tămăduiţi şi-şi linsese rănile sufletului în singurătate, vor apune-acum. Nazarineanul va face o minune ce-i va deconspira divinitatea. Scopul ei va fi însă unul aflat la interferenţa moralului cu socialul: acela de a restitui chipul lui Dumnezeu din om şi de a-i reda demnitatea. De a-l restitui comunităţii pentru ca el însuşi să restituie acesteia ceva ce-i lipsea: uimirea şi bucuria!
Poate că mai mult decât oricând, clipele prin care trecem ne fac să înţelegem într-o manieră mai profundă această pericopă, descrisă cu multă atenţie de Evanghelist. Între termenii-cheie ce ar trebui cu certitudine să circumscrie orice formă de analiză se numără trăiri precum: singurătate, abandon, milă, resemnare, depresie sau delicateţe. Vă sună cunoscut aceste cuvinte? De bună seamă, ultimele săptămâni ne-au făcut pe fiecare dintre noi să trăim, într-o formă sau alta, fiecare din aceste stări. De aceea, socotesc că actualitatea acestui text ioaneic e un fapt de-a dreptul axiomatic. E deopotrivă şi foarte actual, precum ne-am înţeles.
Din imaginea suferindului ce stătea pe malul scăldătorii, suferind de o acutizată distanţare socială sufletească, vedem cum, sub imperiul păcatului, chipul lui Dumnezeu din om poate fi atât de tare acoperit de întunecime, încât ceilalţi nu-l mai recunosc. Cu atât mai mult dacă, colbul răutăţii năpădeşte şi sufletele lor, întunecând senzorii necesari unui astfel de proces de identificare. Hristos însă, e imun la acele pericole ale opacizării sufleteşti şi ştie cel mai bine cum să cureţe tarele patimilor. O face însă cu maximă delicateţe şi în mod discret, respectând libertatea fiecărei fiinţe. E prezenţa ce ne veghează mereu, cu candoarea unui vânticel ce adie şi concreteţea unui Dumnezeu ce poate oricând să ne rezolve problemele. Ne este însă, prin aceasta, un exemplu.
De aceea, poate că nu ar fi rău să folosim aceste momente pentru a curăţi negura răutăţii şi a altor păcate de pe sufletele noastre. De ce? Pentru a vedea, dincolo de ziduri şi bariere false sau autoimpuse, adevărata valoare a fiecărui om cu care intrăm în contact. Pentru a fi noi, fiecărui slăbănog, omul care să-l împingă-n scăldătoare, să-l propulseze spre a-şi împlini potenţialul. A fi chipul drag al celui ce se apropie şovăielnic, aidoma îndrăgostitului pe cărări ascunse, de sufletele suferinde spre a le da alinarea mult aşteptată.
Dacă vom reuşi asta, va fi de bună seamă un semn că am înţeles cum se cuvine pasajul la care ne cheamă azi Biserica să medităm. Dacă în loc să dezlănţuim infernul invidiei ce dă să rupă zăplazurile noastre sufleteşti înspre cei vulnerabili şi să-i potopim cu răutăţile noastre, vom trimite spre ei valuri de gânduri şi fapte bune, n-am trăit degeaba. Hristos însuşi ne va răsplăti, aruncându-ne la rându-I în scăldătoarea veşniciei. Momentan, ne spune doar atât: "de-acum să nu mai păcătuieşti!" Sus să avem inimile! Calde îmbrăţişări de pe meleaguri încarantinate!
Al vostru împreună de Hristos rugător,
Ieromonahul Maxim

Comentarii

09/05/20 23:59
Tantar Andrei N...

Mulțumim mult Preacucernice pentru frumoasele gânduri si cuvintele ziditoare pe care ni le împărtășiți in aceste vremuri!

10/05/20 00:02

,, ...colbul răutăţii năpădeşte şi sufletele lor...",dureros de adevărat.Felicitări onorate părinte Maxim!

10/05/20 00:33
Rodica Fercana

Mulțumim părinte dr. Maxim Morariu pentru cuvintele dv. de îmbărbătare. Da, clipele prin care trecem în aceste stări de singurătate, abandon, resemnare, depresie pe care le menționați domnia voastră, ne fac așa cum spuneți, să purcedem la o curățenie în sufletele noastre, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu pentru a primi o binemeritată răsplată necesară sinelui nostru.

10/05/20 00:43
baltag constantin

FELICITĂRI SFINTIA VOASTRĂ!
Mii de mulțumiri ,pt tot cuvantul bun adresat noua mirenilor!

10/05/20 01:45
Cristian

Câtă liniște aduce cititul și exemplele acelea vii, lucrătoare. Părinte, aduceți pace în suflet, . Vă iubesc și mulțumesc.

10/05/20 06:34
Scurtu Olga

Foarte frumoasă explicație pentru însemnătatea evangheliei de astăzi. Fiind situația actuală de pandemie este un balsam bine venit pentru sufletul nostru împovărat de atâtea greutăți ale vieții pe care le-am petrecut vrând nevrând de-a lungul timpului. Bunul Dumnezeu ne trimite cate un îngeraș care ne mangaie cu frumoasele mesaje scrise și binefăcătoare cum este a distinsului preot dr. iermonah Maxim Morariu. Bunul Dumnezeu să-i călăuzească viața și pășii in continuare pe cărările lui.

10/05/20 10:25

Înțelepciune în meditația de astăzi pe care ne-ați deslușit-o! Oare când îl vom „uimi și bucura” pe Dumnezeu? Tare mă tem că, după ce vor trece aceste vremuri încarantinate, greu ne-om urni către Sfânta Biserică!?

10/05/20 11:47
Ștefan Ghioc

Râsul și buna dispoziție este cel mai bun leac pentru suflet!

11/05/20 22:58
Emanuel Ioan

Dumnezul-Om ne aduce din nou un exemplu, printre nenumăratele, vede dincolo de presupusa respingătoare infățișare a slăbănoglui și ne invață să punem accentul pe chipul lui Dumnezeu din acel om pe care El l-a ales să îl izbăvească. Pe urmă vedem că acest slăbănog nu Îl recunoaște pe binefăcătorul său decât intr-un târziu. Desigur putem și este important să urmărim a fi în postura celui care ajută aproapele, dar este la fel de important ca atunci când noi înșine devenim cei ajutați să regăsim iubirea Lui în ajutorul venit. Să-l recunoaștem și să-i mulțumim.
Iubite părinte, mulțumire pentru frumoasele cuvinte menite să ne invioreze inimile!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5