A patra rectificare a bugetului judeţean. Fonduri pentru Spitalul Judeţean, DGASPC, drumuri judeţene!

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud va dezbate, în şedinţa extraordinară de luni, cea de a patra rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2020, ca urmare a solicitărilor transmise de structurile aparatului de specialitate al ConsiliuluiJudețean Bistrița-Năsăud și instituțiilor subordonate, precum și a alocărilor de fonduri de la bugetul de stat pe anul 2020 prin Ministerul Sănătății.

Astfel, Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud a transmis că, în cadrul fondurilor alocate din bugetul de stat pe anul 2020, Ministerul Sănătății a repartizat Spitalului Județean de Urgență Bistrița suma de 2.925 mii lei pentru finanțarea de aparatură și echipamente medicale. SJU Bistriţa solicită suplimentarea creditelor bugetare la secțiunea de dezvoltare cu suma de 3.218 mii lei, pentru achiziția a 325 de paturi electrice cu saltea antiescară și noptiere incluse, din care 2.925 mii lei alocare de la Ministerul Sănătății, respectiv 293 mii lei cofinanțare asigurată, potrivit legii, de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Rectificarea vizează şi faptul că CS „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud a încasat sume cu titlu de sponsorizare pentru susținerea financiară a activităților clubului, respectiv indemnizații de șomaj tehnic pentru suspendarea temporară a contractelor de activitate sportivă. Astfel, 155 mii lei sunt necesari pentru plata indemnizațiilor de șomaj tehnic, iar 132 mii lei sunt necesari pentru plata indemnizațiilor de transfer către Federația Română de Handbal și către federațiile naționale de handbal a țărilor de proveniență a jucătoarelor străine.

Urmare a analizării plăților efectuate până la această dată din bugetul județului pe anul 2020, la titlul „Cheltuieli de personal”,  se propune diminuarea cu suma de 1.100 mii lei, și redistribuirea acestei sume spre asistenţă socială şi „Transporturi”. De asemenea, având în vedere asigurarea de la bugetul de stat a materialelor necesare pentru prevenirea și combaterea coronavirusului și analizarea execuției bugetare cu privire la cheltuielile efectuate din sumele alocate pentru combaterea COVID 19, se propune diminuarea cu suma de 1.800 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranța națională”, și redistribuirea acestei sume către alte capitole bugetare. Ca urmare a finalizării unor obiective de investiții înscrise în Programul de investiții pentru anul 2020, se propune diminuarea creditelor bugetare la secțiunea de dezvoltare a bugetului local, cu suma de 1.023 mii lei.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud a solicitat majorarea creditelor bugetare cu 500 mii lei, în vederea asigurării plății obligațiilor către bugetul de stat aferente salariilor. Tot prin rectificarea bugetară, se propune alocarea a 900 mii lei spre finanţarea activităţii sportive a clubului de fotbal Gloria Bistriţa.

Serviciului managementul investițiilor publice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud  a cerut fonduri de 230.000 lei pentru înscrierea unei noi poziții în Programul de investiții pe anul 2020, în vederea elaborării cererilor de finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID 19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a 4 crizei sanitare COVID-19, care vizează promovarea investițiilor necesare pentru limitarea răspândirii virusului, precum și alte studii necesare a fi efectuate până la finalul anului 2020.

O alocare suplimentară de 2.000 mii lei va merge spre drumurile judeţene,  din care 1.100 mii lei pentru finalizarea obiectivului de investiții „PT+Execuție - Modernizare DJ 154 B, Km 10+620-15+400, Limita judet Mureș - Monor (DJ 154)” și 900 mii lei pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere de interes județean și exploatarea unor porțiuni drum în condiții de siguranță.

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5