In manuscriptum

Parintele Simion Bretfelean: „Cuvinte scrise sub acoperământul Maicii Domnului”

Mi-a fost dat să cunosc pe potecile vieţii un număr destul de mare de preoţi, cu unii fiind chiar rudenie, Îi socotesccei mai buni prieteni, chiar dacă ei, precum dumnezeieştii Apostoli, îmbrăţişează în afecţiunea lor lumea toată. Având fericitul privilegiu de a lectura „in manuscriptum” lucrarea teologică a preacucernicului părinte Simion Bretfelean, menţionată în titlu, „volens nolens”, după un număr de pagini frumoase, s.a ridicat în minte gândul retropsectiv, că din câţi preoţi mi-a fost dat să cunosc (unii chiar din Dobrogea), cei mai cu har, cu dragoste de Dumnezeu şi de oameni, mai culţi, de admirat, sunt cei care sunt mari cinstitori ai Precuratei Maici a Domnului HRISTOS. Şi cum nu-şi va revărsa Împăratul slavei harul şi toate darurile asupra celor ce o cinstesc pe Maica Sa, în vreme ce destui rătăcesc sau chiar hulesc în tragica lor sărăcie spirituală şi nepricepere?

Cititorul care va avea bucuria de a ţine în mâini această carte care se tipăreşte chiar acum sub egida Editurii Karuna a dlui. Tiberiu Irimia, va avea posibilitatea să lectureze o lucrare de suflet, caldă şi pasională, aşa cum este însuşi ca persoană cotidiană preacucernicul părinte de la Biserica cu hramul „Sf. Apostoli Petru, Pavel şi Andrei” din bul. Decebal (de laApollo). Tot aici păstoreşte un alt vrednic coleg şi părinte sufletesc, Ionel Pintican, sfântul lăcaş devenind o înmiresmată grădină a spiritului, spre alinare şi mântuire .

Componentele cărţii preotului Simion Bretfelean se structurează pe două direcţii esenţiale: cugetarea proprie evenimenţială şi impactul unor pelerinaje efectuate în situri de mare rezonanţă ale creştinismului- recte Ţara Sfântă şi Grecia. Multe cugetări înalte au fost incluse în predicile rostite la amvon sau cu alte ocazii, respirând cucernică iubire şi evlavie pentru Maica Preacurată a neamului omenesc, modelul strălucit al tuturor virtuţilor, Eva cea nouă prin care ne-a răsărit nouă Soarele Dreptăţii.

Autorul mărturiseşte patetic intensa emoţie trăită în Ţara Sfântă, acolo unde fiecare piatră aduce aminte de Mântuitorul Hristos, de Maica sa Preasfântă, de sfinţii ucenici şi apostoli, de tulburătoarea Cale a Crucii, de Golgota şi de Biserica Sfântului Mormânt, acolo unde biruitu-s-a moartea prin strălucirea orbitoare a Învierii,

În faţa freamătului Mării Tiberiadei, cu balatonica ei mărime, aştepţi să răsară corabia cu pescarii-apostoli, iar pe Calvar mai auzi şi azi vuietul gloatei de gură-cască, asprii legionarii romani, pe miloasa Veronica ce a şters sângele şi sudoarea de pe faţa Mântuitorului sau pe Simon Cirenianul că se va ivi să ducă mai departe crucea grea a Fiului Omului. Vrednicul părinte relatează câteva aspecte inedite ale acestei Căii a Crucii, pe care, îngândurat, au trecut şi paşii domniei sale.

Efesul, Patmosul, Corintul şi alte locaţii elenistice sunt piatră şi colonadă care murmură, vorbeşte pelerinului din al XXI-lea secol şi dintotdeauna. Părintele Simion Bretfelean redă în tablouri vii locurile pe unde a trecut Preacurata Fecioară, pe care Sf. Apostol Ioan a luat-o cu sine spre Grecia după ce a părăsit duşmănoasa Iudee, locuind în Efes.

Lăsăm cititorului bucuria unei lecturi antrenante, patetice, marcate de o puternică oralitate. Cititorul are puternica impresie că se află faţă-n faţă cu vorbitorul-autor livresc, cum că împreună trăiesc momente emoţionante din traiectul existenţial al Mântuitorului preaiubit, a Maicii Sale, a Sfinţilor şi dumnezeieştilor Apostoli..

Orice carte este un fruct al gândului, al cugetării, un dar sufletesc de la autor la cititor. Părintele Simion va merge-cum am înţeles- şi mai departe căci, solicitând un tiraj impresionant pentru aceste vremuri- circa 5oo de exemplare, voieşte să le dăruiască gratuit celor iubitori de credinţă şi de adevăr. În faţa acestei generozităţi deosebite, cuvintele tac sfioase şi emoţionate. Dumnezeu să primească această jertfă culturală, iar în sufletele cititorilor, fie să rodească evlavia, granitul credinţei, fapta bună, în căile noastre spre Împărăţia cea slăvită şi preastrălucită, fără de moarte, lacrimă şi suspin.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5