O parte din bunurile imobile ale SC LDP SA de pe Drumul Cetăţii trec în domeniul public al judeţului

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud va dezbate în şedinţa ordinară de miercuri proiectul de hotărâre privind trecerea în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud a unor bunuri imobile din patrimoniul Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița, situate în municipiul Bistrița, str. Drumul Cetății, nr.2A.

De asemenea, în proiectul de hotărâre se prevede faptul că imobilele vor fi preluate în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud în scopul atribuirii unei destinații de uz și de interes public, iar predarea-preluarea imobilelor se va face pe bază de protocol încheiat între părți.

Tot prin proiect se aprobă plata contravalorii bunurilor imobile în sumă totală de 218.811,52 lei și a taxelor aferente transferului dreptului de proprietate, care se vor suporta din bugetul județului Bistrița-Năsăud.

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, exercită, în numele județului și în condițiile legii, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A., aflată sub autoritate sa. Ca și autoritate publică tutelară, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud exercită, în numele județului Bistrița-Năsăud, calitatea de acţionar unic la Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A., având competența, dar și obligația de a monitoriza şi evalua, prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor, respectarea principiilor de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea societăţii.

Este vorba despre un teren intravilan, în suprafață de 10.593 mp, cu categoria de folosință curți construcții, care este neîmprejmuit, cu o valoare de inventar de 145.032,00 lei, la data de 24.03.2020. De asemenea, vor f preluate în domeniul public sediul unităţii, o clădire P+1, cu o suprafața construită la sol de 115 mp, şi o valoare de inventar de 29.758,52 lei. De asemenea, vor fi preluate alte douză construcţii mai mici, un post control şi un post trafo.

*** 

Un alt proiect de hotărâre va viza aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI S.A. Bistriţa pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2022. Pentru anul 2020, Societatea LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI S.A. Bistriţa propune un buget de venituri şi cheltuieli estimând la venituri suma de 19.644 mii lei, iar la cheltuieli suma de 19.335 mii lei.

Investițiile planificate a se efectua în anul 2020 sunt în sumă de 1.473 mii lei și reprezintă investiții noi în sumă de 1.443 mii lei, constând din achiziționarea prin leasing financiar a trei autobasculante necesare pentru efectuarea lucrărilor (444 mii lei/buc), a unei Rabe pentru balastiera de la Florești (15 mii lei), a unui dispozitiv pentru împrăștiat antiderapant (25 mii lei) și a două mijloace de transport pentru bunuri și persoane (71 mii lei). De asemenea, investițiile efectuate la imobilizările corporale existente reprezintă reparații capitale pentru punerea în funcțiune a utilajului I.F.CATTERPILAR, în valoare de 30 mii lei.

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5