O carte cu două semnături

Cartea de faţă este semnată de doi cărturari de mare cuprindere, scriitori şi istorici, oameni ce au acelaşi scop de a comunica şi informa masa de cititori spre stabilitate şi perspective de dezvoltate.
Autorii cărţii intră uşor în legătură cu cititorii, fiind sociabili şi deschişi, sinceri şi apropiaţi celor mulţi.
Cartea este grupată pe şapte capitole ce scot la lumină multe adevăruri în raport cu complexitatea şi evoluţia acţiunilor de luptă pe timpul eliberării celor trei teritorii româneşti.
Autortii scot la lumină multe adevăruri, unele ascunse şi măsluite în perioada 1945-1989 de regimurile totalitare din Rusia şi România, privind caracterul predominant românesc al Basarabiei, Bucovinei de Nord şi Ţinutul Herţa, căci Imperiul Rus şi-a însuşit în mod abuziv Basarabia în 1812, profitând de existenţa regimurilor fanariote din Moldova şi Ţara Românească, regimuri foarte slabe, lipsite de capacitatea militară de ripostă, iar Imperiul Otoman care le-a supus nu avea interesul să le apere, să le protejeze.
Limba ce s-a vorbit şi se vorbeşte în Republica Moldova este limba română. Nu este nevoie de dicţionare croite la Moscova sau Berlin aşa cum s-a procedat la data de 23 august 1939, de Ribbentrop şi Molotov. Berlinul de azi şi Moscova trebuie să recunoască că acest pact este nul şi neavenit şi să renunţe la politica de forţă.
Sfârşitul Primului Război Mondial găseşte România într-o etapă decisivă, aceea de a înfăptui unirea statului naţional prin unirea teritoriilor aflate sub dominaţie străină: Basarabia, Bucovina, Transilvania.
La 27 martei 1918, Basarabia s-a unit cu România, în urma votului majoritar dat de Sfatul ţării. La 28 noiembrie 1918 – La Cernăuţi Consilul Naţional Român a hotărât unirea necondiţionată şi pe veci a Bucovinei în vechile ei hotare până la Ceremuş şi Nistru, cu Regatul României. În urma hotărârilor Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia din 1 decembrie 1918, Banatul, Crişana, Maramureşul şi Transilvania şi părţile ungurene se unesc cu ţara mama – România.
Înfăptuirea României Mari a fost cunoscută pe plan internaţional prin tratatele de pace încheiate între anii 1919-1920.
Autorii arată că fostul imperu U.R.S.S. nu a recunoscut unirea Basarabiei cu România, ca un act de rea voinţă, de nerespectare a principiilor autodeterminării popoarelor, principii lansate şi recunoscute de Lenin şi Willosn, preşedinte SUA.
Ziua de 28 iulie 1940, o zi ruşinoasă când s-au delimitat sferele de interese ale Germaniei şi Uniunii Sovietice de la Marea Baltică până la Marea Neagră, printr-un protocol scurt prin care Polonia v-a dispărea ca stat naţional, iar ţările Baltice vor intra în componenţa Uniunii Sovietice, precum şi Basarabia, Bucovina şi Ţinutul Herţa.
Ca urmare a înţelegerii de la Moscova, Armata Roşie trece graniţa răsăriteană a Poloniei la 17 septembrie 1939. Guvernul polonez pleacă în exil fiind primit cu multă ospitalitate de poporul român fiind găzduit în oraşul Craiova.
Cartea de faţă semnată de cei doi istorici tratează aspecte de readucere a Basarabiei acasă fiind pământ românesc, spre a alina această rană ce sângerează de atâţia ani. Românii de peste Prut au fost aruncaţi într-o gaură a minciunii negându-li-se identitatea, limba şi credinţa.
Cartea este un important document de recunoştinţă şi de legătură cu fraţii din Basarabia pentru ca limba română şi unitatea dintre noi să triumfe, tratând probleme de ansamblu pe perioada confruntărilor de eliberare a teritoriilor româneşti dintre Prut şi Nistru.
Autorii Vasile Baciu şi Vasile Tutula, tratează în paginile cărţii spiritul de coeziune a Armatei Române, camaraderiei şi solidarităţii umane cât şi priceperea de a contracara acţiunile militare şi psihologice ale adversarilor cât şi capacitatea de a rezista în condiţii grele de risc.
Pentru a-şi susţine drepturile asupra Basarabiei, ruşii susţin că au luat-o de la tătari şi turci, un mare neadevăr, o noţiune falsă fără nici un temei.
Vorbind despre Basarabia marele nostru Eminescu a spus la timpul potrivit:
"Basarabia nu însemnează decât Ţara Basarabilor, precum Rusia înseamnă Ţara Ruşilor, România Ţara Românilor". "Basarabia – Pământ românesc, samavolnic răpită", scrie poetul în ziarul "Timpul" din 1 martie 1878.
Eminescu aduce dovezi incontestabile că cetăţile ce şi azi se văd cum sunt: Cetatea Albă, Ismail, Chilia, Soroca, Hotin, şi altele, au fost ridicate de români, de răzeşi şi oştenii lui Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare şi urmaşii lor şi nicidecum de ruşi.
Autorii fac referiri şi la poziţia României de după 1989, condamnând cu vehemenţă poziţia preşedintelui Constantinescu şi a Ministrului de Externe Traian Severin semnând tratatul de pace cu Ucraina în anul 1999, stat ce moşteneşte pe nedrept cele trei judeţe din sudul Basarabiei sfârtecate la 4 noiembrie 1940 cât şi Bucovinei cu revenire în 1944, la aceeaşi sfârtecare. Guvernul român prin cei doi reprezentanţi poate fii aşezat printre trădătorii de neam şi ţară. Ei nu au ştiut sau nu au vrut sa pună măcar câteva condiţii minimale şi garanţii Ucrainei pentru a proteja pe fraţii noştrii care azi 2014 se confruntă cu un şovinism ucrainian greu de stapânit, de frânare a limbii române, de dividere a românilor, a interzicerii pătrunderii cărţii şi presei româneşti, pun piedici pătrunderii în zonă a asociaţiilor şi fundaţiilor culturale româneşti care tot timpul sunt obstrucţionate ca şi pe vremea lui Lenin, Stalin şi Brejnev.
ASTRA – Iaşi prin preşedinta Aneta Moşu ţine o strânsă legătură cu românii din această zonă. Face transporturi de cărţi, extinde deniile eminesciene în această zonă, amplaseză bustul lui Eminescu pe aceste locuri, invită anual la noi, copii din această parte românească în tabăra "Acasă la noi", tocmai din dorinţa de a-şi cunoaşte originile. De fiecare dată organele locale ucrainiene au tendinţa de respingere, de a împiedica oamenii de cultură să pătrundă pe acest teritoriu. O mare ruşine când s-a furat de pe soclu bustul lui Eminescu cu o zi înainte de dezvelire. Iată oameni plini de tiranie, şovini, înarmaţi cu minciună şi lipsă de umanitate.
Rugăm Guvernul României, Parlamentul, Preşidenţia să anuleze acest tratat cu Ucraina ca nefondat în defavoarea românismului.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5