Ministrul de Interne: Acasă, nu la Biserică, de Paşti. Ordonanţa Militară nr. 8: exportul de cereale - suspendat, pieţele agro-alimentare - deschise. Ordonanţa integrală aici !

Ministrul Afacerilor Interne a anunțat semnarea Ordonanței militare 8. Exportul pentru cereale este suspendat pe durata stării de urgenţă. Apicultorii şi cei care se ocupă cu pescuitul comercial sunt exceptați de la aplicarea restricțiilor de circulație.

Vela a anunţat, de asemenea, că interdicţia referitoare la zborurile pe relaţia Spania este prelungită şi că pieţele agro-alimentare vor rămâne deschise pe perioada stării de urgenţă. 

 

Ministrul Marcel Vela: 

 

- Intrăm într-o perioadă foarte importantă pentru toată creștinătatea. Aceasta este perioada în care fiecare își face planuri. Sunt conștient că mă adresez unui popor majoritar creștin, cu frică de Dumnezeu.

- Au venit peste noi momente mai grele și mai tulburi decât ne imaginam vreodată. Știm că aceste vremuri au adus probleme majore pentru fiecare dintre noi. Distantare sociala, probleme economice. 

- Stând în casă şi respectând recomandările autorităţilor vom reuşi să intră mai repede în normalitatea pe care ne-o dorim cu toţii.

- Știu că aţi dori să fiţi la biserică în Noaptea de Înviere şi la masă cu cei dragi a doua zi. Dar e mai bine sa ne bucuram de cei dragi multi timp inainte.

 Vom acorda o atenţie deosebită respectării prevederilor legale în această perioadă pentru că nu ne dorim să ne confruntăm cu o explozie a numărului de îmbolnăviri.

 

- Am semnat ordonanța militară numărul 8, cu următoarele prevederi:

Articolul 1. Din această seara este permisă circulația dupa ora 22 a celor care practică pescuitul comercial.

Articolul 2. Este permisă deplasarea apicultorilor înspre și dinspre stupină. Cei in cauză trebuie să facă dovada cu actele activitătii.

Articolul 3. Este permisă circulația pentru cei care oferă servicii de service auto.

Articolul 4. Am prelungit interdicția zborurilor înspre și dinspre Spania cu încă două săptămâni.

Articolul 5. Piețele agroalimentare rămân deschide pe toată perioada stării de urgență pentru agricultorii care prezintă certificatele de urgență.

- La acestă ordonanță există o anexă care se referă la închiderea totală sau parțială a unor puncte de trecere a frontierei de stat.

- Prin punctele de frontieră Cenat, Nădlac, Turnu, Vărșan, Salonta, Borș, Urziceni și Petea se permite acccesul lucrătorilor transfrontalieri (persoana care face dovada că locuiește și lucrează la o distanță de 30 de km de punctul de frontieră și care se întoarce la locuință o dată pe săptămână)

- În următoarea ordonanță o să fie prevăzute și puncte de la frontiera cu Bulgaria.

- Pe perioada stării de urgență se interzice și se suspendă exportul pentru următoarele produse: grâu, orz, ovăz, porumb, orez, făină de grâu, soia, floarea soarelui, zahăr, produse de patiserie, biscuiți. Aceste prevederi sunt prevăzute într-o anexă la ordonanță.

- În zilele premergătoare sărbătorilor pascale, operatorii economici își pot prelungi programul de funcționare.

- Azi am fost martorii unei situații neplăcute la Cluj, am decis ca, începând de azi, autoritățile competente, cum ar fi Ministerul Transporturilor, vor aviza orice transport aerian chiar dacă aeroporturile sunt în subordinea autorităților județene.

Declarațiile lui Bogdan Despescu, secretar de Stat în MAI:

- Am un mesaj pentru românii din străinătate: Dacă veniți în România de Paști, veți petrece sărbătorile pascale în carantină.

- Alături de medici, sunt eroi și polițiștii și jandarmii și toți cei implicați în asigurarea măsurilor impuse de ordonanțele militare.

Declarațiile secretarului de stat Raed Arafat:

- Ordinul nu prevede sistarea ambulatoriile, nu au fost sistate din spitale. S-a dat medicului opțiunea de a alege când va face o operație. 

- Motivul acestui ordin este ca să păstrăm locurile libere în spitale, dar și să protejăm pacienții.

 

Textul integral  ORDONANȚA MILITARĂ nr. 8 din 09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații
Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr.19 din 09.04.2020,
În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020
privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct.1 - 4 din anexa nr. 2 la același
decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu
modificările și completările ulterioare,
Ministrul afacerilor interne emite următoarea
Ordonanță militară
Art.1 - (1) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a titularilor
autorizațiilor/permiselor de pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea
Neagră în vederea desfășurării activităților de pescuit comercial și acvacultură, 
precum și pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor
activități.
(2) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a apicultorilor
spre/dinspre locația stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calității de
apicultor se face cu adeverința ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile
județene de zootehnie, sau cu orice alte acte doveditoare a calității de apicultor și a
proprietății asupra stupilor.
(3) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei pentru achiziția de
autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto.
(4) Prevederile art.4 din Ordonanța militară nr.3/2020 privind măsuri de
prevenire a răspândirii COVID-19 se aplică în mod corespunzător.
(5) În declarația pe propria răspundere, persoanele prevăzute la alin.(1) și (2)
menționează, ca motiv, deplasarea în interes profesional, iar persoanele prevăzute la
alin.(3) menționează, ca motiv, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă
necesitățile de bază ale persoanelor.
(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.2 - (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori
economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru o perioadă de 14
zile, începând cu data de 14 aprilie 2020.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave
de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură
servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.
(3) Măsura prevăzută la alin.(1) se aplică și după durata pentru care este
instituită starea de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, numai
dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul
de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne
de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe
diferite rute.
Art.3 - (1) Piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de
urgență, strict pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu
obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.
(2) Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție a
produselor agroalimentare până și de la piața agroalimentară și accesul în interiorul
acesteia, pe baza unei declarații pe propria răspundere și a certificatului de producător.
(3) Unitățile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada stării de urgență,
personalul acestora având obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii
COVID-19.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.4 - (1) Se prelungește, potrivit anexei nr.1 la prezenta ordonanță militară,
pe întreaga perioadă a stării de urgență, închiderea temporară - totală sau parțială - a
punctelor de trecere a frontierei de stat, stabilită prin Hotărârile Comitetului Național
pentru Situații Speciale de Urgență nr.8/2020 și nr.12/2020.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
Monitorul Oficial al României, Partea I
Art.5 - (1) Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de
carantinare, lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, nu
prezintă simptome asociate COVID-19.
(2) Prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că
locuiește și lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat
româno-ungare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis
traficului de persoane, și care se reîntoarce la locuință cel puțin o dată pe săptămână.
(3) Punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prin care se permite
intrarea în România în condițiile alin.(1) sunt următoarele: Cenad, Nădlac, Turnu,
Vărșand, Salonta, Borș, Săcuieni, Urziceni și Petea.
(4) Prin punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prevăzute la
alin.(3) se permite și intrarea/ieșirea lucrătorilor transfrontalieri cu mașini și utilaje
agricole.
(5) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (2), persoanele în cauză
intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu
carantinarea lor.
(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.6 - (1) Se exceptează de la măsura izolării la domiciliu/carantinării
persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de instalare, punere
în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, dacă nu
prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu
beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României.
(2) Prevederile alin.(1) se aplică și pentru domeniile științific, economic,
apărare, ordine publică și securitate națională.
(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.7 - (1) Pe perioada stării de urgență se interzice/se suspendă exportul pentru
produsele agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr.2 la prezenta ordonanță
militară.
(2) Procedurile de export a produselor agroalimentare prevăzute la alin.(1),
aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe militare, se suspendă
pe perioada stării de urgență.
(3) Pe perioada stării de urgență se suspendă activitatea de emitere a
certificatelor fitosanitare pentru exportul produselor agroalimentare din lista
prevăzută în anexa nr.2 la prezenta ordonanță militară.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.8 - (1) Achiziționarea intracomunitară a produselor agroalimentare din lista
prevăzută în anexa nr.2, se poate face numai dacă statul membru face dovada faptului
că produsele achiziționate sunt destinate consumului intern propriu sau al celui
comunitar, iar nu exportului.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.9 - (1) Se interzice, pe perioada stării de urgență, încetarea sau suspendarea
activității serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a
persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără
dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, prevăzute
în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2014
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelorcadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) Aparținătorii/susținătorii/reprezentanții legali ai beneficiarilor serviciilor
prevăzute la alin.(1), în baza unei cereri, pot solicita transferul beneficiarilor din centru
la domiciliu, sau după caz la reședința aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților
legali dacă își asumă, pe propria răspundere, că au condiții corespunzătoare ocrotirii
temporare a acestora.
(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.10 - (1) Se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura de izolare
preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane
din exterior, pentru personalul angajat al centrelor prevăzute la art.9 alin.(1) pe o
perioada de 14 zile.
(2) Perioada prevăzută la alin.(1) este urmată ciclic de o perioadă de izolare
preventivă la domiciliu, pe o perioadă egală cu cea de izolare preventivă la locul de
muncă, prezența personalului în centru asigurându-se în ture/schimburi.
(3) În termen de 24 de ore de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentei
ordonanțe militare, șeful de centru, înlocuitorul desemnat sau coordonatorul
personalului de specialitate stabilește organizarea turelor pe perioada stării de urgență.

(4) În lipsa personalului prevăzut la alin. (3), directorul direcției generale de asistență socială și protecția copilului, pentru serviciile sociale publice din structura direcției generale, primarul, pentru serviciile sociale organizate în cadrul/în

subordinea autorităților administrației publice locale și reprezentantul legal al
furnizorului privat stabilesc organizarea turelor pe perioada stării de urgență.
(5) În situații excepționale, în cazul serviciilor sociale private, pentru care
personalul prevăzut la alin.(3) și (4) nu există, comitetul județean pentru situații
speciale de urgență desemnează persoana responsabilă cu organizarea turelor în
vederea izolării preventive la locul de muncă/domiciliu și a asigurării managementului
serviciului.
(6) Refuzul izolării preventive la locul de muncă de către personalul centrelor
prevăzute la art.9 alin.(1) atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.
(7) Accesul vizitatorilor/aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților legali ai
beneficiarilor serviciilor sociale în centrele rezidențiale prevăzute la art.9 alin.(1) este
interzis.
(8) Măsura prevăzută la alin.(7) se aplică începând cu data publicării prezentei
ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.11 - (1) În situația în care furnizorii de servicii sociale nu au resurse proprii
de cazare pentru aplicarea prevederilor art.10 alin.(2), autoritățile administrației
publice locale pe raza de competență a cărora funcționează serviciile sociale prevăzute
la art.9 alin.(1) au obligația identificării și asigurării, în proximitatea acestora, de spații
pentru cazarea personalului izolat preventiv la locul de muncă, a hranei zilnice
necesare acestuia precum și asigurării transportului personalului, care este în izolare 
preventivă la domiciliu, de la locul de muncă la domiciliul/reședința acestuia și invers,
cu respectarea măsurilor de protecție și prevenire a infecției.
Art.12 - (1) Personalului care deservește centrele prevăzute la art.9 alin.(1) i se
asigură de către furnizorul de servicii sociale echipamentele igienico-sanitare și de
protecție necesare.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.13 - (1) Pe perioada stării de urgență, prin excepție de la prevederile legale
în vigoare, în cazul demisiei angajaților centrelor prevăzute la art.9 alin.(1), termenul
de preaviz este de 45 de zile calendaristice.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.14 - (1) În scopul prevenirii apariției unor focare de infecție, în cazul
manifestării simptomatologiei specifice COVID-19 sau, după caz, a unor informații
din care rezultă contactul direct cu o persoană infectată în rândul beneficiarilor sau al
personalului, direcțiile de sănătate publică asigură testarea beneficiarilor și a întregului
personal, la sediul serviciului social.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.15 - (1) Pe perioada stării de urgență se suspendă procedurile de vânzare/
cumpărare de pachete majoritare de acțiuni ale companiilor din Sistemul Energetic
Național, indiferent de forma de proprietate a acestora.
(2) Reluarea procedurilor se va face după încheierea stării de urgență cu
decalarea corespunzătoare a termenelor prevăzute în calendarul anterior.
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.16 - Se recomandă autorităților administrației publice locale și
proprietarilor, persoane fizice sau juridice, să monteze dispozitive cu soluții
dezinfectante la intrările în imobilele cu destinația de locuințe colective și să
dezinfecteze periodic lifturile, casa scărilor și celelalte spații comune din interiorul
acestor imobile.
Art.17 - În zilele de joi, vineri și sâmbătă, premergătoare celor două sărbători
pascale, operatorii economici care comercializează produse agroalimentare își pot
prelungi programul de funcționare în funcție de necesități.
Art.18 - (1) După alineatul (3) al articolului 9 din Ordonanța militară nr.1/2020
privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și
circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.219 din 18 aprilie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul
cuprins:
„(4) Pentru nerespectarea măsurii prevăzute la art.5, pe lângă sancțiunea
contravențională principală, în funcție de natura și gravitatea faptei, se poate aplica
și sancțiunea contravențională complementară a confiscării bunurilor al căror
transport în vederea distribuirii în afara teritoriului României este interzis.”
(2) Măsura se aplică începând cu data de 11 aprilie 2020.
Art.19 - (1) După alineatul (3) al articolului 1 din Ordonanța militară nr.5/2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.262 din 31 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(4),
cu următorul cuprins:
„(4) Măsura prevăzută la alin.(2) se aplică și după durata pentru care este
instituită starea de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, numai
dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul
de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne
de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe
diferite rute.”
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.20 - (1) Ordonanța militară nr.7/2020 privind măsuri de prevenire a
răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.284
din 4 aprilie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:
1. După alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alin.(5), cu
următorul cuprins:
„(5) Măsurile prevăzute la alin.(1) și (3) se aplică și după durata pentru care
este instituită starea de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020,
numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în
decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului 
afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a
circulației aeriene pe diferite rute.”
2. Alineatul (1) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Sunt permise zborurile efectuate de toți transportatorii aerieni deținători
de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse
neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte
state, cu avizul autorităților competente din țara de origine și de destinație.”
3. Alineatul (1) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) În vederea prevenirii răspândirii COVID-19, ministerele cu rețea sanitară
proprie și autoritățile administrației publice locale asigură pentru personalul din
sistemul public sanitar, la cerere, spații hoteliere destinate repausului dintre ture sau
gărzi, hrana – trei mese pe zi și apa.”
(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.21 - (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor
prezentei ordonanțe militare:
a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile
prevăzute la art.1 și 3;
b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsura
prevăzută la art.2;
c) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Poliția de
Frontieră Română și direcțiile de sănătate publică, pentru măsurile prevăzute la art.4
- 6;
d) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru măsurile prevăzute la
art.7 și 8;
e) Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin instituțiile subordonate, aflate
sub autoritatea sau coordonarea sa, direcțiile de sănătate publică, precum și
conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la
art.9 – 14;
f) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru măsura
prevăzută la art.15;
(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1-15 atrage răspunderea
disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările
ulterioare.
(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate
contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
Art.22 - Prevederile art. 6 și 7 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri
de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020, își încetează aplicabilitatea.
Art.23 - Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță militară.
Art.24 - (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul,
prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre
conținutul prezentei ordonanțe militare.
Ministrul Afacerilor Interne
Ion Marcel Vela

Comentarii

10/04/20 09:20
cititor

Maaa.... in astfel de conditii, daca ai in strainatate casa si unde sa stai pana trece pandemia, apoi numai daca esti tembel de tot iti trebuie musai sa vi in Romania... " acasa " la ma-ta, tata-to , sau altundeva aiurea ! Dar, din pacate avem si noi " tembelii " nostri ... dupa care trebuie sa umbli cu bota, ca dupa " vaca scapata prin clturile oamenilor " !
In orice caz, aceasta (M) ...UE ne-a stricat in ultimul hal si ar trebui ori inclusa Romania in alt stat european , ori inchise granitele inapoi definitiv si desfiintzat dreptul de libera circulatie, ptr ca :
- In tzara ramanem fara fortza de munca si cei care contribuie la banul public este mult subdimensionat in raport cu necesitatile sociale ;
- Cei din strainatate nu contribuie pentru Romania la banul public cu absolut nimic SI NICI NU ARE VRE-O OBLIGATIE aceasta (M) UI-e sa ne intretina pe noi , ori sa avem acces la " banul public european " pentru nevoile sociale ;
- dar cand o patzesc , toata bulimea isi aduce amine ca-i roman, ca are in Romania niste drepturi constitutionale si ca poate reveni indaratu-lea CA LACUSTELE PESTE CULTURI... chiar daca nu si-a satisfacut in nici un fel si OBLIGATIILE FATA DE ACEASTA TZARA ;
- speculeaza ideia ca daca-i " pandemie " de frica sa nu se imbolnaveasca toata lumea de la ei, oricum vor fi dusi la spital si asistati medical pe gratis de catre statul Roiman si atunci de ce ar da ei vre-un ban societatii romanesti (?!) ;
- toti se prevaleaza de dreptul de libera circulatie si venind acasa cu euroi... efectiv ne mananca noua mancarea si golesc rafturi intregi de marfuri , ne strica doctorii si toate serviciile medicale, de asistenta ori servicii publice , camine de batrani, scoli, gradinite... unde avand bani ne ocupa toate locurile si noi suntem fortzati sa concuram cu ei la aceste preturi ridicate de care lor nu le pasa ;
- statul asta prost, le asigura pensii parintilor acestora si le poarta gratis plozii la scoli , fara ca ei sa contribuie cu ceva la aceste fonduri sociale si statul asta prost se mandreste cu numarul de copii pe care-i scolarizeaza gratis, ii formeaza profesional ... dupa care toti acestia FUG IN STRAINATATE UNDE SUNT SI PARINTII LOR SI NE LASA PE NOI toti IN C*RU GOL ... ;
- Mai mult facultatile produc studenti pe banda rulanta... statul ii poarta in facultati, dupa care le da diplomele sa poata profesa in alte state, efectiv ... GRATIS ... ;
- ba pe unde umbla mai fac si tot felul de prostii si magarii de ne fac de tot c*catul in fata strainilor ...
Maaa... nu stiu efectiv, cred ca ori ne-a luat Dumnezeu mintile la toti, ori suntem atat de prosti si de fraieri incat efectiv ne complacem in aceasta situatie si de DRAGOSTEA ASTA MARE FATA DE ACEASTA (m) ... ue ... STAM SI CLOCIM TOTI CA SI CLOSCA PE OUA, SPERAND LA DR.ACU SA NE IA PE TOTI ... !
DE ACEIA STIMATI POLITRUCI... ESTE IMPERIOS NECESAR SA FACETI CEVA , SA GANDITI O NOUA ORGANIZARE SOCIALA SI INTR-UN FEL SAU ALTUL SA-I DETERMINATI PE TOTI SA CONTRIBUIE LA BANUL NOSTRU PUBLIC , ori sunt plecati aiurea in (M) UE ... ori raman acasa in tzara , pentru ca au ramas in tzara efectiv numai cei care au pe cap batrani nimurugi in intretinere, copii sau tot felul de handicapatzi , sau care efectiv mai au curajul sa munceasca si sa mai produca ceva in scop de plusvaloare in tzara asta ...
MAAAA.... TREZITI-VA ADORMITZILOR !

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5