Ministerul Finanțelor sprijinã mediul de afaceri prin patru noi programe de finanțare în domenii prioritare pentru economia româneascã

Executivul a aprobat miercuri, 16 martie a.c., Ordonanța de Urgențã elaboratã de Ministerul Finanțelor prin care este reglementatã finanțarea programelor IMM PROD – pentru industrializarea economiei, RURAL INVEST - pentru finanțarea afacerilor din mediul rural, GARANT CONSTRUCT - pentru sectorul construcțiilor și INNOVATION - pentru invenții și inovații.  
Obiectivul programelor este facilitarea accesului la finanțare pentru firmele care se confruntã cu un deficit de lichiditãți necesar realizãrii proiectelor de investiții și asigurarea continuitãþii activitãþii. MF va implementa aceste programe sub formã de scheme de ajutor de stat în baza cãrora se vor acorda garanții și granturi, prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, Fondul Român de Contragarantare SA, respectiv Fondul de Garantare a Creditului Rural SA-IFN.
Ajutorul de stat acoperã maximum 90% din creditele bancare acordate pentru investiții și/sau pentru susþinerea activitãþii curente, precum și un grant compus din o componentã nerambursabilã de maximum 10% din valoarea finanțãrii garantate, comisioane de administrare și de risc și parțial costul aferent dobânzilor.
“Mai ales în aceastã situație de crizã, susținerea companiilor românești este o urgențã și sunt necesare mãsuri de stimulare a economiei. Aprobarea acestor programe de finanțare este dovada clarã cã suntem un partener loial al mediului de afaceri, îi sprijinim pentru a-și realiza și dezvolta investițiile în toate localitãțile din România“, a precizat Adrian Câciu, ministrul Finanțelor.
Informații de background:
Programul IMM PROD asigurã lichiditãțile și finanțarea investițiilor realizate de cãtre IMM-uri, inclusiv startup-uri, din zona urbanã.
În vederea realizãrii obiectivelor specifice, în cadrul Programului IMM PROD se pot finanța urmãtoarele activitãți:        
a) Achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activitãți noi de producție;        
b) Construcția, achiziția, amenajarea de terenuri și hale destinate producției;
c) Achiziția de echipamente, softuri, consultanțã pentru transformarea digitalã a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activeazã și dezvoltã proiecte în industria producãtoare;        
d) Achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy) care sã genereze eficiența energeticã consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;        
e) Finanțarea capitalului de lucru pentru stocuri de materii prime, materiale și mãrfuri (în cazul companiilor producãtoare care dețin propriile lanțuri de distribuție) și pentru alte cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționeazã sã deschidã/dezvolte/ diversifice activitãți de producție.
Pentru anul 2022, plafonul total al garanþiilor care pot fi acordate în cadrul programului de 1,5 miliarde lei. Bugetul schemei de ajutor de stat este de 268.544.792 lei, fiind estimat un numãr de 2.550 de beneficiari.

 

Programul RURAL INVEST are ca obiectiv asigurarea lichiditãților și finanțarea investițiilor realizate de cãtre beneficiarii eligibili care își localizeazã producția în mediul rural și urban mic.
În cadrul acestui program sunt eligibile urmãtoarele destinații ale finanțãrilor aferente creditelor de investiții și capital de lucru: achiziția de terenuri agricole; dotare/retehnologizare și automatizare; securitate energeticã; certificate de depozit; piscicultura, acvacultura; industria alimentarã; alinierea la obiectivele de mediu (taxonomy).
Bugetul schemei de ajutor de stat aferent Programului RURAL INVEST este de 530.583.333 lei, pentru un numãr estimat de 4.286 de beneficiari, iar pentru anul 2022, plafonul total al garanþiilor care pot fi acordate în cadrul programului de 2,5 miliarde lei.

 

Programul GARANT CONSTRUCT vizeazã asigurarea lichiditãților și finanțãrii investițiilor pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor implicate în proiecte privind îmbunãtãțirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu.
În cadrul Programului GARANT CONSTRUCT vor fi eligibilie urmãtoarele destinații ale finanțãrilor:        
a) Achiziția de echipamente și utilaje de constructii, logisticã industrialã, inclusiv pentru demararea de activitãți noi în sectorul construcții;        
b) construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu, inclusiv pentru demararea de activitãți noi în sectorul construcții;                
c) Achiziția de echipamente, softuri, consultanțã pentru transformarea digitalã a IMM-urilor care deruleazã contracte în sectorul construcții;                
d) Achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy) care sã genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;e) Finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții, combustibil, energie, salarii, pentru IMM-urile care deruleazã contracte în sectorul construcții.
Pentru anul 2022, plafonul total al garanþiilor care pot fi acordate în cadrul programului de 2,5 miliarde lei, din care 1,25 miliarde lei pentru Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcții și 1,25 miliarde lei pentru Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții de scarã micã pentru UAT-uri, care presupun finanțarea unor activitãți din sectorul construcțiilor. Bugetul schemei de ajutor de stat este de 495.572.822 lei pentru un numãr estimat de 4.165 beneficiari.

 

Programul INNOVATION are ca obiectiv sprijinirea realizãrii invențiilor, susținerii activitãților la export ale IMM-urilor cu activitate în domenii de comerț și servicii, cu cifra de afaceri mai micã de 1 mil. €, care activeazã în industria exportatoare, nepoluantã.
În cadrul Programului INOVATION se vor putea finanța activitãți constând în:
a) Stimularea exporturilor românești;        
b) Susþinerea tranzacțiilor internaționale și a investițiilor românești în strãinãtate;
c) Stimularea comerțului on-line și a digitalizãrii;        
d) Retehnologizarea companiilor locale;        
e) Achiziții software și certificate de e-commerce și de administrare a unei firme (de tip ERP);        
f) Obținerea brevetelor de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare.
Pentru anul 2022, plafonul total al garanþiilor care pot fi acordate în cadrul programului de 1 miliard lei.
Bugetul schemei de ajutor de stat este de 214.550.000 lei, pentru un numãr de 1.835 de beneficiari.

 

Biroul de relații cu mass-media        

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5