Suplimentul "Răsunetul Cultural", realizat de Societatea Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud şi USR Cluj

In memoriam: Părintele Vasile Ciherean, spre înaltele așezăminte

Olimpiu NUȘFELEAN
 
De fiecare dată cînd pleacă la ceruri cineva pe care îl prețuiești, îți dai seama că o mulțime de cuvinte au rămas nespuse. Pierderea unui om e întotdeauna mare, întreruperea dialogului cu el este foarte dureroasă. Pandemia de acum, sfidînd privilegiile democratice obținute de omenire, grăbește de multe ori despărțirea de cei dragi, ne taie irevocabil și dreptul la un ultim omagiu. Ritualul tradițional al desprinderii de lume aproape a dispărut. Ne petrecem de pe pămînt brusc și aproape fără de știre, cum nu se cuvine unei ființe care a purtat de-a lungul vieții drag de lume, drag de oameni, care – mai mult – a încercat să aprindă în inima semenilor flacăra credinței în cele sfinte și să o întrețină aprinsă îndelung și înalt. 
Am aflat de dispariția părintelui Vasile Ciherean, poet și artist plastic, aproape din întîmplare, cu ocazia… felicitărilor de Anul Nou, cînd mi s-a amintit că părintele nu mai este printre noi de vreo două luni, răpus de flagelul care bîntuie lumea. Nu știam. De unde să știu? Într-o lume în care marile semnificații sînt ignorate, distruse sau batjocorite, moartea devine, iată, anonimă. Nu o mai putem gestiona prin ritual. Prin pregătirea omului pentru o lume mai bună, cea din ceruri. Această situație m-a îndurerat și aș putea spune că m-a și umplut de furie. Să nu mai poți aduce un ultim omagiu celor dragi!... Virgil Rațiu spunea cîndva că „Poezia lui Vasile Ciherean este aceea care descrie o «nemiloasă luptă a vieții, nu cu moartea, ci cu sfîrșitul ei»”. Adică finele vieții nici nu mai poate fi moartea, ci o simplă… dispariție, cum teoretiza cîndva un filosof francez. 
Consumate fiind cele lumești, în precara lor condiție de azi, ne întoarcem, prin amintire, spre cel care a fost preotul și poetul Vasile Ciherean și-l descoperim viu în lucrarea sa preoțească, care nu încetează prin simpla dispariție a trupului, și în opera sa poetică sau în încercările de artă plastică, pictură sau sculptură.
Născut la 1 ianuarie 1953 în satul Bichigiu, din județul nostru, absolvent al Institutului Teologic Ortodox de grad universitar din București în 1978, părintele Vasile Ciherean a slujit în Parohia Lunca Ilvei pînă la ieșirea la pensie. După care s-a mutat în orașul Bistrița, unde și-a ridicat cu anii o casă. Debutează revuistic cu poezie în revista Steaua, 1972, colaborînd la publicații precum Steaua, Mișcarea literară, Răsunetul etc. A debutat editorial cu volumul A șaptea viziune, cu o prefață de Ioan Pintea, la Editura Aletheia, Bistrița, 2003. A mai publicat: Miercurea pe dinăuntru, versuri, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2006; Mănăstirea Bic, cetate a biruinței, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2008, Poeme, Ed. Grinta, 2009, Fonetica iernii, Editura Gedo, Cluj-Napoca, 2011, Inadvertența plutirii, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012 ș. a. A plecat la Domnul pe neașteptate, în 6 noiembrie anul tocmai trecut. Un poet însingurat, cum îl caracteriza Ion Radu Zăgreanu, „a cărui privire de cuvinte, aruncată peste lucrurile din jurul său, devine un strigăt al durerii înăbușite în suflet”. S-a retras în singurătatea poeziilor sale, spre care ne întoarcem și noi privirea. Da, un poet însingurat, discret în smerenia peceții duhovnicești, sensibil și profund, atent la rostirea succintă, precum puțini, emblemă a acestui spațiu, ignorat de oficiali. Preot, poet, dar și om al comunității diurne, ființă blîndă, dar fermă și categorică, ajuns la un moment dat la o formă inedită de protest, greva, la Prefectură, pentru a atrage atenția asupra faptului că Biserica Ortodoxă din localitatea unde slujea nu și-a primit toate terenurile revendicate în baza legilor proprietății.  Prins într-un tîrziu al lumii, în care pînă și delicatețea riscă să își piardă puterea, precum și grădina în care vederea descrește („de la oraș am revenit prea tîrziu/ slăbise vederea ferestrelor/ lucerna a crescut literalmente cât gardul/ cu delicatețe/ și neverosimila strategie înțesând/ grădina/ pierdută și ea prin larga deșertăciune.” (poezia „facsimil”) Acea deșertăciune pe care o învinge ruga. Într-un tărîm unde „zăpada urcă pe latura nordică/ până la al treilea palier”, iar poetul percepe „spaima lunii” („atât”). Ne aflăm deodată într-o viziune premonitorie, „întâia oară când/ au plâns/ crinii din cimitir/ pe-acest pământ nesigur/ ziua cu noaptea/ rămâneau/ încuiate în capelă” („cimitir părăsit”). Sîntem chemați să descuiem aceste zile și nopți și să le dăm o altă înțelegere, regăsindu-l pe poet transfigurat în semnele cărții: „duceam – ducem, n. n. – sub braț cartea a patra/ purtam o sabie la brâu/ – sabia fusese cândva clopot –/ într-o clopotniță/ de grâu/ dangătele puneau semne cărții/ și mă durea ce scrie/ acolo/ de la început pân’ la sfârșit/ căci toate literele erau arse/ de moartea care m-a cetit.” („semnele cărții”) Da, moartea l-a citit, tranfigurîndu-l în filele ei. Nu ne rămîne decît să răsfoim aceste file și să le găsim deslușirea. Să le dăm noi interpretări. Vom face și de acum înainte multe asemănări „între somn/ și moarte”, dar vom descifra oare „insinuările acestui/ deal” (v. „metafizica în jurul dealului”)? Deal în care își va duce veacul pînă la a Doua Venire. În vreme ce se va afla întotdeauna „o voce/ dulce/ (care, n. n.) iese din biserică/ să ne salveze” („răul”). O voce la a cărei rostire a slujit cu aleasă cucernicie. Iar noi ne vom ruga mereu ca Dumnezeu să-l odihnească în pace în așezămintele Sale înalte!
 
Olimpiu Nuşfelean 
 
........................
 
Vasile CIHEREAN

 

Facsimil

 

de la oraș am revenit prea târziu

slăbise vederea

ferestrelor

lucerna a crescut literalmente cât gardul

cu delicatețe

și neverosimilă strategie înțesând

gradină

pierdută și ea prin larga deșertăciune

 

 

 

cimitir părăsit

 

întâia oară când

au plâns

crinii din cimitir

pe-acest pământ nesigur

ziua cu noaptea

rămâneau

încuiate în capelă

 

 

 

atât

 

… lupii urmăreau căprioarele nopților

albe

zăpada urca pe latura nordică

până la al treilea palier

tu ai revenit în dormitor

cu spaima lunii încolăcită în jurul

trupului

umbrele

se adânceau în perete

cam asta e

tot ceea ce a văzut vedenia

 

 

 

după a treia filă

 

iarna

a lăsat chipul

la o masă de ritual

din bazilica a treia

afară

a înflorit bietul meu liliac

pe stradă trec dușmani și

prieteni

urmele

nu mai degeră

 

 

 

semnele cărții

 

duceam sub braț cartea a patra

purtam o sabie la brâu

- sabia fusese cândva clopot -

într-o clopotniță

de grâu

dangătele puneau semne cărții

și mă durea ce scrie

acolo

de la început pân’ la sfârșit

căci toate literele erau arse

de moartea care m-a cetit.

 

 

 

uliul

 

uliul n-a existat

până nu l-am văzut

deunăzi el se năpusti în grădina

cu pui

lângă iaz

încă multă vreme

strigătele rămânea-vor în transă

deasupra caselor mărginașe

 

 

 

străbunii

 

plecând la război

ei ne-au lăsat biserica

școala

biblioteca

turmele de oi

munții cu păduri și fântânile

distanțele străbătute prin zăpadă

și frig

cu vremea au căzut din hârtiile de pe pereți

 

 

 

noaptea tabloului

 

înainte ca luna să dispară

prin tihnitul pod al morii sătești

o aud

cum suflă în felul ei

distant

un fulg cade între lumânările

pomului de Crăciun

căderea lui aparent neinteresantă

iscă prelungi vâlvătăi în noaptea

tabloului

 

 

 

crâng de vară

 

la prânz crângul era aproape

gol

deasupra cântau: ciocârlia

și vântul

noaptea visam dihănii în râu

dimineața de la florile

câmpului

am învățat

purificarea prin culoare

 

 

 

metafizica în jurul dealului

 

cuiburile de altădată ale platanilor cu ouă

de vrăbii

căsuța stângace a veveriței

stau în incinta altor sălbătăciuni

pe măsură ce îmbătrânesc

dealul se înalță cimitirul

e deja în cer

o cunoștința mai veche face asemănări

între somn

și moarte

dar nimeni nu știe insinuările acestui

deal

 

 

 

pur și simplu

 

altfel

în fiecare zi

se micșorează

distanța dintre lucruri

 

 

 

frânghii de nuc

 

îndeosebi noaptea fratele meu

nucul

- magnifica identitate -

tulbura balta

zilele care vin sunt pline de chiciură

azi din casa bătrână au rămas:

zidul acoperit cu lujeri de zmeură iar chipul

din fosta fereastră mă așteaptă

încă

 

 

 

rău

 

răul

arde

flăcările se exfoliază

în noul auz

duminica promite

purificarea

o voce

dulce

iese din biserică

să ne salveze

 

 

 

dincolo de stradă

 

la vecinul din apartamentul de jos

toata noaptea lătra un câine

vecinul din dreapta

de câte ori se întoarce acasă blestemă

o harpă de sârmă

m-am scufundat în mine însumi

și-am dat de un străin

care-i pregătit să ia la plimbare

câinele vecinului

cobor cu legea lucrurilor sub braț

iar graba neîmpărtășită nimănui

se fărâmițează-n melodii

memorabile

Comentarii

08/01/21 12:01
BĂLĂI EMIL

Dumnezeu să-i aibă în sfânta Sa grijă sufletul atât de bogat și iubitor!

08/01/21 13:52
Viorica Ionasca

Foarte frumos articolul.Merita un asemenea omagiu.Pacat ca este postmortem.Multumesc pt cateva crampeie din poezia profunda,filozofica a unui suflet misterios, sensibil, dedicat semenilor, care uneori nu l-au inteles.

08/01/21 14:02
Viorica Ionasca

Foarte frumos articolul.Merita un asemenea omagiu. Pacat ca este postmortem.Multumesc pt cateva crampeie din poezia unui suflet misterios, sensibil,dedicat semenilor,care uneori nu l-au inteles.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5