Medalion 70. Doamna folclorului românesc, Cornelia Ardelean Archiudean, în ceas de mare sărbătoare

Binecuvântare arhierească

 

Mă bucur să am prilejul de a o felicita și binecuvânta la acest ceas aniversar pe Doamna Cornelia Adelean Archiudean, purtătoarea cântecului și portului nostru tradițional din zona bistrițeană a Câmpiei Transilvaniei, care a cultivat de-a lungul vieţii cuminecarea cu valorile culturii și spiritualității noastre românești.

La 25 iulie 1999, am întâlnit-o prima dată pe Cornelia Ardelean Archiudean, în satul meu natal Spermezeu, la manifestările prilejuite de binecuvântarea monumentului închinat eroilor din localitate, când ne-a împărtășit cântările noastre străbune. Am avut  bucuria să realizăm un lung și frumos dialog pe care l-am transmis ulterior pe undele postului de radio creștin ortodox „Renașterea” de la Cluj. De atunci încoace am avut nenumărate ocazii de a spori comuniunea noastră sufletească, mai ales la slujbele Bisericii noastre, unde prezența sa smerită și cuminte, în port românesc și cânt duhovnicesc, aduce tuturor bucurie și pace, făcându-ne părtași la moștenirea înaintașilor noștri.

Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de viaţă, o binecuvântez din inimă și îi adresez cele mai frumoase urări şi gânduri de preţuire şi admiraţie pentru nobleţea sufletească deosebită, într-o viață trăită cu noimă, ostenind cu smerenie şi statornicie în cultivarea valorilor perene românești.

† Dr. Macarie Drăgoi,

Episcopul Europei de Nord

 

Pe 20 martie, doamna Cornelia Ardelean Archiudean. Pe o geană de lume, întru nemurire stă Câmpia Transilvană. Cu sate mândre, aşezate precum florile în grădiniţa Raiului, cu oameni desprinşi din lutul Creaţiei, cu busuioc prins la oglinda veşniciei.  Pământ românesc care musteşte sub aripa credinţei şi a tradiţiilor. Aici s-au scăldat în apa vie a dorului şi a dragului strămoşii noştri. Aici lumea e lume, iar omul e om.

            Acolo unde soarele îşi adapă razele în apa dragostei este tărâmul Ocniţei. Satul satelor, acolo unde doina şi-a făcut sălaş în sufletul oamenilor. Aici, în dulcea vatră, păsările cerului, dimpreună cu codrul şi izvoarele îngână pe acorduri de vânt cântec dulce.

Aici este leagănul emblemei folclorului din zona de Câmpie, Cornelia Ardelean Archiudean, iubită de o ţară întreagă. Născută din dragoste pentru cântec, într-o zi de primăvară, în satul doinit cu sensibilitatea fiului ce nu-şi uită niciodată pământul sfânt, şi mama, cea care i-a dat viaţă şi dreptul la cântec.

M-o făcut mama jucând

În poaiană strângând fân

Strângând fânu căpicioară

Doru badi mă omoară

M-o scăldat măicuţa-n zori

În grădinuţa cu flori

Lâng-un strat cu scânteiuţă

La badea să-i fiu draguţă

Măicuţă când m-ai făcut

Doamne bine ţ-o părut

Maică de părere bună

Mi-ai făcut ţole de lână

Şî perină de mătasă

La badea să-i fiu mireasă

         Cornelia a dus cu cinste folclorul românesc pe cele mai înalte trepte ale spiritualităţii. Cine o cunoaşte pe Cornelia Ardelean Archiudean ştie că dincolo de vocea de cristal a Câmpiei Transilvaniei se ascunde şi un suflet de aur. Arareori se întâlnesc aceste două calităţi la marii oameni. De obicei, strălucirea scenei ştirbeşte din suflet. Nu aceleşi lucru putem spune în cazul de faţă, unde vocea completează sufletul nobil din Ocniţa. Poate de aceea uneori Cornelia a preferat să nu dea din coate, să-i lase pe cei mai tupeişti să apară excesiv în faţa publicului şi pe micul ecran.

          Şi-a început cariera de profesionist la Bucureşti, la Casa de Cultură a Sectorului 5, unde a şi studiat la Şcoala Populară de Artă cu profesoara Angela Moldovan. În 1975, a venit la Orchestra profesionistă “Bistriţa”, unde a fost curtată, după ce au văzut-o la emisiunea “Floarea din grădină”. Prima emisiune la care a participat a fost în primăvara lui 70 şi era la vechiul studio al TVR-ului, în direct, redactor Teodora Popescu. Când au auzit că tânăra artistă e la televizor s-au adunat toţi sătenii în curtea căminului şi au scos singurul televizor din sat afară. Sigur că au fost foarte mândri. La “Floarea din grădină” a primit din partea sătenilor o telegramă citită în direct, semnată de preotul Pop Augustin. Din preaplinul dragostei ei pentru folclor, Cornelia Ardelean a dăruit copiilor care vin la Ansamblul Doiniţa de la Cercul Militar, iar mai apoi la Grupul „Cununa Grâului din Ocniţa”. În ultimul timp încercările s-au abătut peste sufletul preaplin de iubire. Au fost clipe grele, în care sănătatea s-a aflat pe muchie de cuţit, însă Dumnezeu ajută oamenii buni. Astăzi, în ceas aniversar, îi urăm distinsei doamne sănătate, fericire, putere multă şi îi oferim un mărţişor simbolic împletit în fire de suflet cu tradiţionalul La mulţi ani, nobilă doamnă!

Redăm şi câteva gânduri ale unor personalităţi, ce au fost integrate în volumul “Copila de sub vii”:

Cornelia Ardelean Archiudean în Galeria de Aur a marilor artiști români

 

                Pe vremea în care exigența specialiștilor, dar și a publicului era mult mai drastică în ceea ce privește calitatea, a apărut o tânără interpretă care a reușit în scurt timp de la debutul său artistic să se impună pe firmamentul muzicii populare românești. Născută într-un sat izolat din Câmpia Transilvaniei, undeva la graniţa dintre trei judeţe, Bistriţa Năsăud, Cluj şi Mureş, Cornelia Ardelean Archiudean este interpreta care a îmbinat cântecul tradițional ardelenesc cu elemente de factură lirică, redefinind, într-un stil propriu interpretativ,  sonoritățile cântecului bistrițean. Piese de referință ce au marcat un stil aparte, recunoscut și apreciat la fel de mult și astăzi, stau mărturie în acest sens. De altfel, nu se află în repertoriul său cântece făcute de mântuială, la voia întâmplării sau de prost gust. Bunul simţ, curăţenia sufletească a domniei sale transpare din fiecare vers pe care-l rostește. Cântecele învățate-n șezători, la clacă sau la hora satului de la ceterașii de prin partea loculuile-a înveșmântat într-o haină nouă, îmbogățită, nedepărtându-se însă de forma tradițională.

Vocea, dicția impecabilă, intonația și capacitatea de frazare demonstrate de interpretă, sunt alte atuuri care conturează personalitatea artistică a Corneliei Ardelean Archiudean. Avem de-a face în mod evident cu o artistă de prim rang și suntem siguri că sunt în asentimentul nostru toți cei care o cunosc și apreciază calitățile interpretative amintite.

                După debutul său oficial care a avut loc în anul 1971, la renumitul concurs al Televiziunii Române, “Floarea din Grădină”, Cornelia Ardelean Archiudean a realizat și primele înregistrări la Radiodifuziunea Română. Prezența maestrului George Vancu la pupitrul Orchestrei Radio care a asigurat acompaniamentul, a fost fără îndoială un câștig pentru tânăra interpretă care bătea atunci la porțile afirmării artistice. Confirmarea valorică a venit curând după debutul său.

                Cornelia Ardelean Archiudean a muncit mult pentru a-și făuri o carieră artistică solidă și n-a ezitat să se etaleze solistic și în interpretarea unor pricesne și cântece religioase, lucru care i-a adus un public numeros.  Pe drept cuvânt este apreciată ca o solistă remarcabilă. Este relevant în acest sens tot repertoriul artistei care, pentru a putea fi evaluat, trebuie ascultat în întregime, cu atenție sporită. Cei care vor avea deschiderea să o facă, vor descoperi o muzică frumoasă accesibilă, șlăgăroasă. Repertoriul său înglobează toate “ingredientele” unei rețete de succes. Ascultându-i cântecele, ies la iveală idei remarcabile, izvorâte din fantezia necenzurată a țăranului român de prin părțile Bistriței și totodată atenuate de absența referențialului exterior, căci în esență repertoriul său nu este construit în relație cu presupusele gusturi ale publicului, unele dintre ele îndoielnice. Cornelia Ardelean Archiudean a avut totdeauna șanse de reușită, în ciuda faptului că nu și-a adaptat repertoriul la ceea ce se face și se cere “pe piața liberă” a muzicii de gen. Aceasta reflectă fidel modul în care-și gândește Cornelia Ardelean Archiudean piesele. Vorbim așadar despre o persoană care-și gândește muzica într-o altă interfață decât cea pe care o pot îmbrăca formal piesele. Undeva, dincolo de formă, se poate identifica un tipar strict tradițional,  păstrând în continuare amprenta stilului local trănsilvănean, abordarea fiind, mai precis, o replică originală la toate făcăturile care au împânzit astăzi emisiunile de Radio și TV.

                În afară de faptul că este o interpretă de valoare, Cornelia Ardelean Archiudean este și o persoană altruistă cu un suflet de aur care împărtășește din tainele cântecului popular copiilor și tinerilor pe care-i îndrumă și-i sprijină în făurirea unei cariere în domeniul folclorului. Mulţi tineri interpreţi au trecut prin mâna sa și-i sunt datori. 

                Datorită profesionalismului şi seriozităţii, prin tot ceea ce a făcut și face în continuare pe tărâmul culturii, având în vedere întreaga sa activitate, precum și consecvența cu care a promovat timp de 40 de ani foclorul românesc, pentru o viaţă plină de realizări, Cornelia Ardelean Archiudean merită pe deplin un loc de frunte în Galeria de Aur a marilor artiști români.

  Elise Stan

  Doctor etnomuzicolog, realizator de emisiuni laTeleviziunea Română

 

Cornelia Ardelean - slujitor credincios al folclorului

 Mi-e drag să spun că se adună anii...e mai frumos parcă decât să zici că au trecut...

S-au adunat anii şi pentru fata din Ocniţa, din Bistriţa Năsăud. Era atunci la debut, prin 1971 doar Cornelia Ardelean....Înaltă şi frumoasă, cu pletele blonde adunate în cozi, pentru că ştia că aşa se cade. Era parcă mai frumoasă în costumul moştenit de la ai ei şi aşa a pornit să cucerească lumea în emisiunea concurs ’’Floarea din grădină’’. A devenit cunoscută, perioada în care a fost solistă  profesionistă la orchestra populară Bistriţa fiind foarte importantă.

S-au adunat ani, s-au adunat cântecele... Cornelia Ardelean Archiudean, slujitor credincios al folclorului, apare şi acum pe scenă împreună cu copiii ei de la Casa Armatei din Bistriţa.

A iubit dintotdeauna cântecul, cunoscând foarte bine  lumea satelor, tradiţiile şi creatorii populari. Repertoriul Corneliei cuprinde multe piese vechi, de referinţă pentru cariera ei artistică, dar şi unele noi, incluse în albumele editate în ultimii ani. Domină doinele, cântecele doinite puse în valoare prin contrast de melodii ritmate şi cântece de joc.

Având mereu un sprijin în dragostea pentru folclor a soţului ei, Cornelia îşi păstrează şi îşi consolidează locul ei deosebit între interpreţii de muzică populară. Şi, aşa cum toţi ne dorim, îşi doreşte să lase urme pe pământ.

+ Marioara Murărescu

Realizator „Tezaur folcloric” TVR

 

Copila de sub vii

Viaţa e plină de călătorii cu provocări şi ocazii, iar rezultatul arată de fiecare dată, puterea şi pregătirea noastră. Dacă începuturile carierei artistice erau nesigure, cu siguranţă timpul a fost cel care a hotărât în viaţa Corneliei Ardelean-Archiudean, aducându-i atunci când nu se aştepta, împlinirea.

Nu ştiu care a fost visul ei, dar ştiu că talantul a fost înmulţit, şi-a pus sufletul în palmă şi odată cu el, dragostea şi dorul din cântecele ei de-acasă, din comuna Teaca, judeţul Bistriţa–Năsăud.

Cornelia Ardelean-Archiudean a reuşit prin cântecul său să dea viaţă multor sentimente; cântecul a ţâşnit din lăuntrul sufletului ei ca un vulcan şi, a avut menirea de a înfierbânta dorinţa de viaţă.

Pentru „copila de sub vii” cântecul i-a fost viaţă... ce s-ar fi făcut fără el ...?

Dar şi cântecul fără Cornelia ?

Glasul catifelat, bogat melismatic, a purtat cuvintele ca pe nişte nestemate, dându-le o interpretare specială, un mesaj din suflet,  care a ajuns nu numai la oamenii din satul Ocniţa, ci a pătruns în casele şi sufletele a mii şi mii de români.

Cornelia Ardelean Archiudean a promovat valorile spirituale şi autentice ale oamenilor de pe meleagurile natale şi, a adus în plan spectacular un stil de interpretare, care defineşte nu numai zona etnofolclorică Bistriţa-Năsăud, ci şi firea–i caldă şi caracterul puternic.

Pentru dumneavoastră doamna Cornelia Ardelean-Archiudean am cuvinte alese, aprecieri sincere şi vreau să vă spun că iubesc cântecul copilei de sub vii.

Vă doresc şi de-acum înainte să faceţi cunoscut ceea ce iubiţi şi nu uitaţi că sunteţi un model de artist, artist care a luptat cu dăruire pentru harul lăsat de Dumnezeu.

Cu respect şi mult drag...

Prof. Dr. Maria Tănase Marin

Realizator de emisiuni muzicale Televiziunea Română

 

Mi-a plăcut la Cornelia repertoriul, costumul şi îndeosebi glasul ei…

Am cunoscut-o pe Cornelia Ardelean pe când era solistă la Ansamblul folkloric ‘’Struna’’ al Casei de cultură ’’Nicolae Bălcescu’’ a sectorului 5 Bucureşti unde era dirijor Radu Voinescu, Cornelia absolvind cu succes Şcoala populară de artă sub îndrumarea doamnei Angela Moldovan.

Mi-a plăcut de la început felul cum s-a prezentat, repertoriul, costumul şi îndeosebi glasul ei. În decursul timpului am invitat-o la numeroase emisiuni de televiziune, prima dintre acestea difuzându-se în direct la 24 aprilie 1970. Atunci a avut onoarea să cânte alături de interpreţiii consacraţi ca Sofia Vicoveanca şi alţii. Subliniez că pe vremea aceea toate emisiunile se difuzau ‘’pe viu’’ ne fiind nimic înregistrat în prealabil! Mai târziu Cornelia Ardelean a participat la concursul ‘’Floarea din grădină’’. Cu timpul a efectuat mai multe imprimări la Radio Bucureşti şi s-a remarcat prin repertoriul cules de ea şi trecut prin filtrul personalităţiii sale. S-a întors în ţinutul natal al Bistriţei şi piesele ei de rezistenţă au fost ‘’M-o făcut mama jucând’’, ‘’Cucule ce pene porţi’’, Poruncit-o badea-l meu’’ şi îndeosebi doina ‘’Peste Someş peste tău’’. A fost apoi solistă la Orchestra populară ‘’Bistriţa’’ ea continuând permanent să-şi îmbunătăţească repertoriul.

Cornelia Ardelean lasă în urma ei înregistrări radio, Electrecord şi emisiuni TV, fiind un solist de marcă al ţinutului bistriţean.

+ Theodora Popescu, realizator TVR

 

            

Dangăt de clopot sfânt

Despre doamna Cornelia Ardelean nu se poate vorbi, scrie şi gândi decât la modul superlativ, adică, foarte frumos şi toate acestea pentru dăruirea şi frumuseţea cântecului oferit publicului pe scenele ţării.

                O cunosc pe distinsa şi fermecătoarea glasului şi cântecului românesc şi transilvan, de peste 30 de ani, când ridica sălile de spectacol în picioare şi era aplaudată la scenă deschisă.

                Frumuseţea şi dulceaţa cântecului şi mesajul pricesnelor te face să te simţi om şi înger deopotrivă, am dăruit cu talent dumnezeiesc înmulţiţi şi fructificat cu multă muncă şi rugăciune, cu încredere în Dumnezeu şi spectatorii ce o învăluiesc cu sincere aplauze.

                Doinele şi pricesnele, rugăciuni cântate, sunt ca o jertfă pe altarul nemuririi cântecului românesc.

                Prezenţa fermecătoarei doamne Cornelia pe scenele ţării şi nu numai, oriunde se vorbeşte româneşte, ca şi la sfinţirile de biserici, prin glasul ei ca un dangăt de clopot sfânt, face să vibreze tot sufletul creştinesc şi românesc.

                Toate acestea, har şi dar deopotrivă, se întâlnesc în sufletul măreţei doamne, încât privind-o, ascultând-o şi admirând-o îţi vine să zici: „Ce frumuseţi şi ce daruri a dat Bunul Dumnezeu oamenilor creaţi după chipul său”

                La mulţi ani cu sănătate, distinsă doamnă Cornelia Archiudean Ardelean.

Protopop,

Pr. Alexandru Vidican

 

           Pasărea măiastră din Ţinutul Bistriţei!

Cu un repertoriu bogat de pe Câmpie, cu un simţ al autenticului şi cu respect pentru portul popular al cărui zonă o reprezintă, Cornelia este un artist, un coleg drag nouă tuturor. Prin munca şi perseverenţa sa, de mai bine de 35 de ani, slujeşte cu mare seriozitate cântul popular şi nu numai atât; ştie să facă cunoscut şi să dăruiască celor tineri tot ce ea a acumulat în toţi aceşti ani.

Lasă în urma sa tinere talente de care cu siguranţă se mândreşte dar şi un repertoriu vast.

La mulţi ai cu bucurie, Cornelia!

Matilda Pascal Cojocăriţa

 

Ne cunoaştem parcă de o viaţă!

 

Cornelia a fost primul solist din Bistriţa care, crezând în talentul meu, la începuturile mele dirijorale şi-a lăsat o parte din cântecele ei să le dau viaţă, să le dau strălucire să le îmbrac în armonie pe măsura dorului său.

Un coleg pe care il respect dintotdeauna pentru tot ceea ce este ca om, artist şi prieten!

Un reprezentant de frunte cu care ne mândrim noi colegii de breaslă.

Să ne trăieşti întru mulţi ani!

 

Profesor Ştefan Cigu

Dirijorul Ansamblului folcloric profesionist’’Dor Românesc’’ al Consiliului judeţean Bistriţa Năsăud

 

 

Cornelia Ardelean Archiudean-vocea reprezentativã a Câmpiei Transilvane

            Pentru orice iubitor de folclor numele Cornelei Ardelean Archiudean este preţuit in mod deosebit datoritã frumuseţii glasului sãu şi a repertoriului de mare valoare pe care l-a abordat de-a lungul timpului. Am cunoscut-o in 1985 cand tânăr absolvent al Liceului de Muzicã din Cluj Napoca mã angajasem in cadrul Orchestrei Profesioniste “Bistriţa” a Consiliului Judeţean al Sindicatelor. Deşi pânã atunci am cunoscut-o doar din inregistrările radio, acum am avut ocazia sã o cunosc personal pe ȋndrăgita interpretã Cornelia Ardelean Archiudean.Timpul a trecut şi am avut ocazia de a o vedea atât pe scena ȋn faţa publicului cât şi in diferite studiouri de inregistrãri, intotdeauna admirand la ea seriozitatea cu care ȋmbrăca, aceastã ipostazã de interpretã a cântecului popular autentic din zona de câmpie transilvanã. Au fost poate sute de spectacole la care am participat ȋmpreunã. Am inregistrat ȋn studiourile “Electrecord” şi la câteva studiouri particulare de ȋnregistrari atât folclor cât şi colinde ȋmpreuna cu grupul “Vin colindãtorii” pe care ȋndragita interpretã ȋl coordoneazã. Urmãrindui-i evoluţia atât ȋn spectacole cât şi in aceste studiouri de ȋnregistrari am credinţa cã seriozitatea şi dragostea pentru a scoate la luminã valorile spirituale ale neamului nostru românesc au făcut ca astãzi Cornelia Ardelean Archiudean sã se numere printe cele mai ȋndrãgite interprete ale folclorului românesc. La ceas aniversar ȋi doresc sãnãtate şi cântece frumoase spre bucuria iubitorilor de folclor.

  Violonist şi dirijor

   Anghel Urs

 

Cea mai autorizată şi valoroasă reprezentantă a folclorului din CâmpiaTransilvaniei

 

             Cornelia Ardelean-Archiudean, în opinia mea, este cea mai autorizată şi valoroasă reprezentantă a folclorului din CâmpiaTransilvaniei, prin autenticitatea, diversitatea şi numărul mare de cântece culese din zona pe care o reprezintă, şi puse în valoare în îndelungata sa activitate artistică, făcându-le cunoscute largului public iubitor de frumos, atât prin prezenţa sa pe scenele ţării şi ale lumii, cât şi prin intermediul materialelor video şi audio realizate de-a lungul carierei sale artistice.

             Atunci când am cunoscut-o şi ascultat-o pentru prima oară, când mi-a devenit colegă de serviciu şi de scenă, ca solistă vocală în cadrul Orchestrei populare ,,Bistriţa”, am simţit ca, prin prestaţia sa, spectacolele susţinute de respectiva orchestra au fost revigorate, şi calitativ superioare, fapt constatat de către toţi  cei implicaţi în organizarea şi susţinerea spectacolelor, şi confirmat de către largul public spectator, prin modul său de manifestare.

Petre Petruse

 

Un glas ca o mângâiere

 

Cântecul popular românesc din zona de Câmpie Transilvană şi-a gasit prin Cornelia Ardelean Archiudean o exponentă cu totul aparte, deosebită, care cu mult har, cu dăruire şi cu mult respect pentru cântecul neamului său, a reuşit să scoată la lumină adevărate valori ale spiritului românesc din aceasta binecuvântată zonă. Desigur la acest demers al său a ajutat-o în mod deosebit glasul cu un timbru plăcut, frumos şi duios, lin ca şi locurile zonei unde s-a născut: Câmpia Transilvană..

Un glas ca o mângâiere. Şi sunt convins că nu greşesc când afirm acest lucru, ştiind bine câte suflete au fost mângâiate de glasul şi cântecele Corneliei Ardelean Archiudean, atunci când prezentă la spectacole sau emisiuni de  Radio şi Televiziune, la nunţi şi petreceri, îndrăgita noastră artistă dădea drumul glasului şi cântecului său spre cei ce însetaţi de frumuseţile spiritului românesc, erau adăpaţi cu apa vie a sufletului ţăranului român. Ştiu acest lucru încă din perioada copilăriei mele când copil sau adolescent fiind în satul copilăriei mele, la Căianu Mic, pe Valea Ţibleşului din jud. Bistriţa Năsăud, mergeam la toate spectacolele în care era prezentă Cornelia Ardelean Archiudean, fiind fascinat de glasul şi cântecele sale. Astăzi, după ani buni de când ne cunoaştem, pot spune că pe cât de mult apreciam atunci ARTISTUL, astăzi apreciez şi OMUL Cornelia Ardelean Archiudean, pe care l-am desoperit cu timpul , şi care m-a cucerit definitiv ca prieten, admirator, iubitor de folclor şi un lucru inedit- ca “naş” de cununie la cei 25 de ani ce i-a aniversat alături de soţul său Florentin.

 Sunt mândru cu o aşa familie de fini. O familie ce si-a dedicat mare parte din viaţă slujirii spiritualităţii neamului nostru, din satul românesc transilvan. Pot spune după ani mulţi în care i-am fost aproape, că înrăgita noastră interpretă Cornelia Ardelean Archiudean şi-a câştigat un loc binemeritat în galeria ilustrelor personalităţi ce le-a dat acest sfânt pământ al Bistriţei şi Năsăudului. Şi totul a venit firesc, fără “forţarea” destinului, fără a se zbate pentru acest lucru, ci mergând demn şi cu respect pentru valorile neamului său, pe drumul cântecului. Un drum pe care i-l doresc să fie în continuare cât mai lung, mai frumos şi fără obstacole, pentru a-şi putea bucura şi ea sufletul său, dorindu-i să aibă atâta bucurie, câtă a dăruit oamenilor prin glasul şi cântecele sale minunate.

Alexandru Pugna

Manager Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

 

În Galeria de Aur a Marilor Artişti Români

Artista Cornelia Ardelean Archiudean se înscrie în galeria marilor interpreţi de muzică populară din România, un nume  emblematic pentru folclorul din zona de Câmpie a judeţului Bistriţa-Năsăud. Extrăgându-şi seva cântecelor sale din bogăţia culturală a acestei zone, interpreta Cornelia Ardelean Archiudean s-a făcut remarcată prin frumuseţea sa naturală, prin autenticitatea şi valoarea repertoriului muzical promovat, prin inconfundabilele costume populare, dar şi prin calităţile sale vocale deosebite.

Cariera sa artistică impresionantă cuprinzând nenumărate concerte, spectacole, apariţii la radio şi televiziune, înregistrări audio, filmări document, demonstrează tăria şi perseverenţa cu care s-a luptat întreaga viaţă să-şi impună în atenţia publicului talentul şi iubirea pentru folclorul românesc, pentru muzica populară adevărată, dovedindu-se un model viu demn de a fi urmat pentru generaţia tânără. Personalitatea Corneliei Ardelean Archiudean şi-a pus amprenta asupra destinelor şi evoluţiei muzicale a copiilor talentaţi din Grupul folcloric “Doiniţa”, dar şi asupra tinerilor solişti de muzică populară dornici de afirmare. Nu i-a uitat însă nici pe rapsozii populari din zona sa, dar şi din judeţul Bistriţa-Năsăud, pe care a încercat să-i promoveze în cadrul apariţiilor sale la radio şi televiziune sau să-i răsplătească pentru talentul lor susţinându-i să-şi înregistreze cântecele în veritabile materiale-document care cu siguranţă se vor păstra peste vremuri şi vor arăta lumii zestrea culturală inestimabilă a acestor locuri.

Cântecele sale, veritabile nestemate folclorice, piese muzicale unice prin autenticitatea şi valoarea textelor, sporesc în frumuseţe datorită melodiilor specifice zonei de Câmpie a judeţului Bistriţa-Năsăud, armonizate aşa cum domnia a le-a auzit cântate de taraful tradiţional din satul natal, Ocniţa, sau interpretate de buna sa mamă sau de rapsozii de aici. Bună cunoscătoare a obiceiurilor locale, despre care poate oferi detalii ample de desfăşurare şi conţinut, interpreta Cornelia Ardelean Archiudean a surprins în cântecele sale secvenţe din viaţa satului, din zilele de sărbătoare, de la joc, portul popular, dar şi momente din obiceiul de nuntă sau cele agrare.

Domnia sa de fiecare dată în spectacolele susţinute s-a remarcat prin valoroasele costume populare purtate cu onoare, toate reprezentând zona de Câmpie a judeţului nostru. Glasul său anume creat să interpreteze cu melodicitate, profunzime, căldură şi blândeţe cântecele acestei frumoase zone etnofolclorice stârneşte emoţie şi vibraţie în sufletele tuturor ascultătorilor. 

În Galeria de Aur a Marilor Artişti Români se situează alături de alte nume sonore şi interpreta Cornelia Ardelean Archiudean, un suflet ales să bucure iubitorii de folclor şi să-i încânte pe toţi cei care se simt mândri de poporul român şi de valorile sale.

O felicit pentru tot ceea ce a realizat pe parcursul întregii sale cariere artistice, pentru momentele de mare bucurie pe care ni le-a oferit prin cântecele sale, pentru lacrimile de emoţie sinceră pe care ni le-a stârnit căldura vocii sale inconfundabile, dar mai ales pentru că este ceea ce putem numi un român adevărat, un artist complet şi iubit pentru valoarea sa umană şi spirituală!

                             Emilia Bumb-Ometiţă

                             Etnolog – Şef Serviciu Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

 

 

Un zâmbet ca un răsărit de soare…

Cu mult timp în urmă am cunoscut o fată cu un zâmbet ca un răsărit de la soare din zi de primăvară. Purta şi poartă cu ea murmurul isvoarelor, vuietul codrului, miresama florilor de câmp uscate în fân. Viers plin de dor şi alean. O cunoaşteţi uşor pe Cornelia Ardelean ce-şi poartă cântecul şi straiele cu demnitate şi bun gust spre marea plăcere a publicului şi a mea!

Cu admiraţie şi preţuire câteva vorbe de la o soră mai mare în ale cântecului

+ Maria Butaciu

 

Glasul cald

Dacă nu aş fi văzut-o niciodată pe Cornelia Ardelean Archiudean, ci doar i-aş fi ascultat cântecul, aş putea spune cu siguranţă că o pot descrie ca fiind fata crescută la ţară, cu o educaţie aleasă şi cu frică de Dumnezeu. Aş putea spune că atunci când s-a născut , zâna bună, şi-a atins bagheta magică de legănuţul ei, iar ea a dobândit talentul de a cânta ca nimeni alta.

Glasul cald al Corneliei Ardelean Archiudean îţi pătrunde în suflet ca o vrajă de care nu îţi mai doreşti să scapi pentru că aşa poţi să afli ce înseamnă iubirea, dorul de părinţi, durerea, dar mai ales  dragostea de neam. Dar cum am avut fericita ocazie şi onoarea să o cunosc personal pe Cornelia Ardelean Archiudean, pot să spun că întotdeauna m-a impresionat chipul ei frumos şi purtarea aleasă, pe care rar o întâlneşti...

Cu sufletul ei mare, a ştiut să adune lângă ea, mereu, oameni talentaţi ai culturii populare, dar mai ales copii, pe care-i îndrumă şi îngrijeşte cu atâta dragoste că trebui să o numească " MAMĂ BUNĂ''!

Şi pentru mine, Cornelia Ardelean Archiudean a fost şi este o mamă bună.... poate prea bună pentru vremurile pe care le trăim, vremuri care oricât de grele ar fi cu siguranţă nu o să-i ştirbească caracterul minunat al Corneliei Ardelean Archiudean.

Cu aleasă preţuire ,

Domica Dologa

 

Comentarii

20/03/22 15:07
Ioan Hedeș - Budești

La mulți ani, cu multă sănătate vă dorim de ziua dumneavoastră mult stimată doamnă a cântecului popular românesc. Să aveți parte de bucurii și fericire, că ați adus atâtea bucurii iubitorilor de cânt popular, ați luminat chipurile oamenilor cu vocea de aur și prezența scenică de excepție. „Fata frumoasă din Ocnița” după cum spunea Marioara Murărescu a făcut cinste cântecului popular românesc, fiind una dintre vocile mari ale Generației de aur a folclorului autentic și valoros. Un repertoriu atent ales, autentic, cules din lada de zestre a satului românesc: doine, cântece de joc, strigături, colinde și pricesne. De remarcat costumul autentic specific zonei de Câmpie, purtat cu mare cinste și mândrie. Este o mare bucurie ori de câte ori o vedem sau o auzim pe Cornelia Ardelean Archiudean cântând și nu numai. Ori de câte ori vorbește aduce bucurie celor care o ascultă prin exprimarea atentă și înțeleaptă, plină de acuratețe, prin sfaturile pline de înțelepciune rezultat al unei munci de o viață. Să aveți parte de multă sănătate, că prin cântecul dumneavoastră ați vindecat de dor sufletul românilor de pretutindeni, ați adus multe bucurii și zâmbete. La mulți ani!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5