Manic – o parohie cu două biserici şi un preot vrednic

Satul Manic (comuna Chiochiş), atestat documentar pe la anul 1329, este aşezat în partea de sud-est a judeţului, într-o zonă de un pitoresc aparte şi de o rară frumuseţe. Sat patriarhal, cu obiceiuri ancestrale, cu port popular de o inegalabilă diversitate, cu case, cu târnaţ şi tindă, dar şi cu bătrâni care-şi mai amintesc de vremurile de demult, Manicul este aşezarea cu două biserici ortodoxe, una veche din lemn, ridicată în anul 1901 pe un amplasament al unei alte biserici ortodoxe dinainte de 1700. Din documentele vremii reiese că anterior anului 1700, aici, la Manic, exista o comunitate de creştini ortodocşi şi o viaţă spirituală bine conturată. Cealată biserică, din cărămidă, este nouă, ridicată de enoriaşii satului spre a le fi un bun lăcaş de rugăciune.
Un moment încărcat cu multiple semnificaţii este datat 22 octombrie 2011, când Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei l-a hirotonit aici pe seama Parohiei Manic pe tânărul licenţiat în teologie Vasile Filipaş. Să fii hirotonit în aceeaşi biserică în care vei sluji este un fapt destul de rar. Tânărul preot Vasile Filipaş, provenit dintr-o familie de buni gospodari şi deopotrivă foarte credincioşi din satul Corvineşti, a devenit părintele sufletesc al turmei cuvântătoare încredinţată spre păstorire. Instalat la Manic, a dorit să continue munca predecesorilor, atât sub aspectul chivernisirii treburilor gospodăreşti, dar mai ales spre a le dărui credincioşilor hrană spirituală, hrana de care au nevoie, oferindu-le posibilitatea de a se împărtăşi din darurile duhovniceşti, primind în acelaşi timp merinde pentru viaţa veşnică.
Câteva date ni le oferă cu deosebită amabilitate părintele Vasile. „În anul 1995, Filia Manic devine parohie la cererea credincioşilor, iar preotul de atunci, Teutişan Cristian Oliver, împruenă cu credincioşii încep demersurile pentru ridicarea unei noi biserici care, iată, după ani de muncă poartă amprenta inegalabilei arte bizantine care îi oferă privitorului şansa de a contempla imaginea veşnicei frumuseţi al lui Dumnezeu. Construcţia întregii biserici s-a realizat între anii 2004-2011, sub coordonarea vrednicului părinte Teutişan”.
Din anul 2011, Parohia Manic îl are ca preot pe Vasile Filipaş, la sfinţirea bisericii participând Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei. De atunci, sub îndrumarea părintelui Vasile, s-au efectuat alte lucrări: o nouă clopotniţă, modenrizarea curţii şi a împrejurimii bisericii. Dar cel mai important lucru pentru părintele Vasile este activitatea misionară prin săvârşirea slujbelor după programul liturgic, săvârşirea Sf. Taine a Maslului în toate posturile de peste an, procesiune cu icoana Sfântului Mare Mucenic Mina în ajunul hramului. De asemenea, aici s-a înfiinţat corul de tineri „Sfântul Nicolae” dirijat de absolventa Facultăţii de Teologie, prof. Veronica Filipaş.
Există la Manic un Consiliu Parohial întreprinzător – prim epitrop Ioan Râpan, un gospodar cu totul deosebit, un om al bisericii şi al comunităţii care, împreună cu ceilalţi consilieri – Ioan Rotar, Liviu Alexa, Petru Mureşan, Eugen Pop, Cristinel Mureşan, Cristian Gherman şi alţii – se implică, aceştia fiind mâna dreaptă a preotului în toate demersurile întreprinse.
Un mare of însă există la Manic, şi acesta ţine de drumul ce trece prin sat către Jimbor, un drum comunal, în prezent greu accesibil, dar, după câte am aflat, va fi modernizat. Dacă prin Manic este asfalt, drumul principal uneori este impracticabil.
La Manic, în acest sat aflat la marginea judeţului, pulsează o intensă viaţă liturgică şi deopotrivă culturală prin strădania vrednicului preot Vasile Filipaş, care ştie să-i adune pe credincioşii parohiei, 80 de familii, într-o comunitate ce vizează participarea la Sfânta Biserică, la celelalte activităţi, toate având drept scop tămăduirea lor sufletească, înfrumuseţarea vieţii sub toate aspectele.

Comentarii

17/02/17 17:12
Pr. Filipaş Vasile

Frumos. Felicitări şi multumiri

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5