MAICA DOMNULUI ÎN PRICESNE

Creaţiile populare care preamăresc pe Maica Domnului şi pe fiul său Iisus Hristos sunt cunoscute în viaţa religioasă sub numele de pricesne. Ele sunt adevărate rugăciuni de iertare şi mulţumire, de laudă şi smerenie pe care creştinii le adresează puterii divine.

Textele autorilor anonimi se află într-o perfectă armonie cu tonalitatea caldă a melodiilor care înseninează sufletul şi îl umple de credinţă, speranţă şi iubire.

În această urzeală folclorică, un loc important îl ocupă pricesnele dedicate Maicii Domnului. Ele sunt cântate cu precădere în bisericile parohiale de către credincioşi, iar în ultimul timp, au devenit parte din repertoriul multor artişti populari consacraţi, care au depus eforturi considerabile pentru culegerea, adaptarea şi păstrarea lor.

Sunt atât de cunoscute în acest sens, numele unor interpreţi ca : Valeria Peter Predescu, Cristian Pomohaci, Veta Biriş, Maria Pintea, Cornelia Păunescu Tuca, Florin şi Florina Mariş, Cornelia Goţia, Ioan Pop, CorneliaArdelean şi mulţi alţii, care au în repertoriul lor un asemenea gen de muzică, leac pentru suflet şi rugăciune, trimisă prin cântec către Dumnezeu.

Creatorii anonimi ai versurilor îi atribuie mijlocitoarei patimilor şi durerilor noastre cele mai alese însuşiri din viaţa creştină , care au devenit şi titlurile unor cunoscute pricesne : Maica Cerului, O, Maică Sfântă, O, Marie Sfântă, Curată Maică, Fecioară, Nădejdea mea, Prea Milostivă ,Maică, Maică Pururea, Fecioară , Prea Sfântă Născătoare şi multe altele.

Intrată atât de mult în folclor, Lucian Blaga spunea că,, cea măicuţă bătrână care umbla din loc în loc, căutând pe cel ucis şi jefuit, e însăşi Maica Domnului’’.

Sfânta Maria întruchipează iubirea în lume, devotamentul faţă de umanitate, măreţia şi gingăşia, compasiunea faţă de cei necăjiţi şi în suferinţe .Ea este modelul de frumuseţe şi modestie, simbolul maternităţii, idealul de puritate şi reazemul celor prinşi în valurile vieţii.

,, Regină eşti şi mamă

În lume şi în cer

Aceia ce te cheamă

Sunt siguri că nu pier’’

Dacă viaţa Maicii Domnului a fost de-a lungul veacurilor un mare izvor de inspiraţie pentru oamenii de artă, pricesnele vin să îmbogăţească această zestre spirituală. Creatorul anonim îşi exprimă încrederea, dragostea şi smerenia faţă de Cea care l-a născut pe Hristos , Mântuitorul sufletelor noastre :

,, Bucură-te, Maică Sfântă,

Sfântă eşti şi Sfântă ai fost

Că L-ai născut pe Hristos

Şi eşti deasupra cu soare

Şi cu lună la picioare’’.

Fiind mereu prezentă în viaţa Mântuitorului, Ea rămâne prezentă şi în viaţa Bisericii lui Hristos. A trăit mereu în rugăciune şi în iubire. A fost lângă El şi la crucea de pe Golgota când a primit încredinţarea că este Maica întregii omeniri :

,, Lângă crucea Ta Iisuse,

Am văzut pe Maica Ta,

Lângă cruce, lângă cruce,

Plânge şi şi se roagă Ea’’.

Înspăimântătoarea privelişte a răstignirii îi frânge inima de mamă :

,, Plânge măicuţa la cruce

După fiul ei cel dulce,

Dar nu plânge cum se plânge,

Inima maichii se frânge’’.

Vestea apropierii timpului de trecere la cele veşnice a fost adusă Mariei de Arhanghelul Gavriil pe care cântecul îl aminteşte cu drag :

,, Arhanghelul cel mai sfânt

S-a coborât pe pământ.

L-a trimis cerescul tată

Către maica Preacurată,

Negreşit să-i dea de ştire

Despre sfâta-I adormire’’.

Maica Domnului s-a bucurat că pleacă la fiul ei în Ierusalimul ceresc. Ea n-a murit din cauză de boală sau de bătrâneţe, ci a murit din marea dragoste şi dorul sfânt de-a fi împreună cu Iisus. Devenind ocrotitoarea şi mijlocitoarea noastră către Dumnezeu,creştinii o proslăvesc în cântecele lor şi o roagă cu deosebită smerenie :

,, O, Măicuţă Sfântă

Te rugăm fierbinte

Să ne-asculţi de-a pururi

Marea rugăminte’’,

Sărbătoarea de la 15 august este un prilej de înaltă cinstire a Maicii Domnului , când prin rugăciune şi cântece, creştinii ,,Vin să ceară ajutor / Pentru tot necazul lor,/Vin să-i facă prăznuire / La cinstita-i adormire’’.

Comentarii

10/05/17 12:40
silvia thuma

Vă rog foarte​ mult dacă se poate și daca aveți traducerea acestor frumoase versuri in germana sau engleză .
Mulțumesc mult pentru ajutor.
Cu sincere mulțumiri Silvia Thuma

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5