Maialul elevilor năsăudeni – parte integrantă a identității năsăudene! Prof. Ioan Seni: Maialul s-a organizat pentru prima dată în 15 mai 1876, acum a fost 147-a ediție

Duminică, 21 mai 2023 avea loc la Năsăud încă o ediție a Festivalului de cântec, joc și port popular al elevilor năsăudeni. A fost o super reușită din toate punctele de vedere – timp frumos, sute de copii și elevi aparținând școlilor năsăudene și celor invitate de gazda ediției – Colegiul Național „G. Coșbuc”, fanfara au defilat pe străzile orașului fiind viu aplaudați de sutele de spectatori, de autoritățile locale, județene și parlamentare. Pe cât de mulți elevi participau la parada portului popular, pe atât de multă lume asista interesată, de pe margini…

Singurul aspect care m-a intrigat a fost vechimea festivalului – 138 de ediții! Ele sunt ceva mai multe, adică 147 în acest an, 2023, iar peste 3 ani, Maialul va împlini 150 de ani. Fără să supăr pe nimeni, ofer mai jos datele de atestare documentară.

Dacă folosim cifra 138 de ediții înseamnă că prima ediție a avut loc în anul 1885, în plin dualism austro-ungar (1867-1918) și când autoritățile maghiare forțau deznaționalizarea românilor prin tot felul de legi, obligând la folosirea limbii maghiare până și în grădinițe și în biserici.

E tardiv să credem că în astfel de împrejurări elevii năsăudeni puteau organiza un maial al cântecului, jocului și portului popular românesc.

Dar iată ce spun documentele: „În colaborare cu direcțiunea liceului (azi Colegiul Național „George Coșbuc” – nota noastră) și cu toate școlile din oraș societatea (Virtus Romana Reddiviva creată în anul școlar 1870-1871 – n.n.) organiza, în fiecare an „Maialul elevilor năsăudeni”. Serbarea avea loc, pe cât posibil, în ziua de 15 mai, în amintirea Marii Adunări de pe Câmpul Libertății de la Blaj a celor 40 000 de români care au jurat că vor lupta (…) pentru emancipare socială și națională. Conform textului documentar maialul s-a organizat pentru prima dată în 15 mai 1876, organizatorii realizând din încasări un venit net de 23 florini 62 crețari, sumă depusă la banca Aurora (Vezi Traian Pavelea, Năsăudul Repere istorice și culturale, Editura George Coșbuc, Bistrița, 2001, pag. 142-143, apud Arhivele Statului BN, Fond VRR, I-I, „Protocolul ședințelor literare ale Societății „Virtus Romana Rediviva” 1880/81 – 1890/91; Vezi și Traian Pavelea, Societăți culturale năsăudene * Varia, editura Arcade, 2005, pag. 26-27, apud Programa a VII-a Gimnasiului superior romanu greco-catolicu din Naseudu, publicată la finea anului scolastecu 1875/6, pag. 46), dar e sigur că această splendidă serbare câmpenească a întregului tineret școlar năsăudean s-a organizat mult mai devreme și devenise la 15 mai 1876 tradițională sau „îndătinată”, cum se exprimau semnatarii „Comitetului arangeator” în cererea lor din 1876”.

Prima ediție a Maialului sigur s-a putut organiza mult mai bine în anul 1876 pentru că năsăudenii se aflau încă în perioada Districtului autonom al Năsăudului (1861-1876), când îl aveau în fruntea lor pe căpitanul jurist Alexandru Bohățel, căruia năsăudenii de azi i-au dezvelit în anul 2009 un bust în parcul din dreapta Bisericii din central orașului. Tot în această perioadă de certe și sigure împliniri, năsăudenii și-au înființat Gimnaziul Grăniceresc (1863), Băncile Aurora și Mercur, Tribunalul, și-au recuperat fondurile grănicerești prin intervențiile lui Vasile Nașcu la Viena, au găzduit AdunareaASTREI (1870) primind oaspeți români din toată Transilvania, se autogospodăreau, limitând mult politica de maghiarizare forțată a populației, iar în 3/15 mai 1878 elevii năsăudeni organizau cu mare fast în cadrul maialului, defilarea prin oraș, în frunte cu fanfara orașului, purtând la brâu tricolorul românesc și fâlfâind steaguri tricolore, în cinstea câștigării cu un an înainte a independenței României, prin luptele de la Plevna, Rahova, Grivița, denumiri date ulterior unor străzi sau localuri din orașul Năsăud (Vezi Aurelia Dan, Școlile grănicerești năsăudene (1851-1918), Editura Presa Universitară Clujeană, 2012, pag. 375-376). Și azi, la prima clădire de pe strada Grivița, pe partea stângă, sub streașina acoperișului se văd insemnele (crucea creștină în picioare – românii învingători, și semiluna culcată – turcii învinși) victoriei românilor (între care erau și maiorul Nechita Ignat din Salva, Ioan Câtiul din Năsăud etc, etc) în războiul de independență. Ediția Maialului din acel an 1878 cuprindea dansuri precum vals, polcă sau cadrile, se dansau jocurile românești Someșana și Romana, Călușerul, Bătuta, se servea o masă bogată etc… (Idem Dan Aurelia…, apud Iuliu Moisil, „Amintiri din viața de liceu”, în „Arhiva Someșană” nr. 26, Năsăud, 1939, pag. 19-21). Așa că, dragi năsăudeni, dragi autorități, în 2026 cei care vom trăi vom putea sărbători în zilele lunii mai 150 de ani de la prima ediție a Maialului elevilor năsăudeni…

          Revenind la ediția anului 2023, adică cea de-a 147-a, mi-au plăcut mult prezentatorii programului: Sofia Rus (11C), Ovidiu Bachiș și Ioana Marica (11A), spiciurile oficiale – directorul Colegiului prof. Steluța Vâju și primarul Dorin Vlașin, premierea celor mai frumoase și autentice costume populare, premierea zecilor de elevi afirmați la faza națională a olimpiadelor școlare.

Un spectacol grandios a reținut atenția sutelor de participanți – părinți, bunici, prieteni, vecini, copii… Evoluau pe rând ansamblul folkloric Someșana al Casei de Cultură „Liviu Rebreanu” – manager Ionuț Nistor, cu dansatori din liceele năsăudene, instructor experimentatul Florin Persecă, formația de Călușari a Colegiului Național „G. Coșbuc” – instructor prof. Nicolae Buzilă și dansul de societate „Romana” – instr. prof. Daniela Chira.

Au cules și interpretat cântece autentice din zona Năsăudului Amalia Țuțuruga (XIS), Neluța Jarda (XE), Eliza Maria Pop (XID).

Aplauze și urale au cules și componenții formației de dans modern, stil Fetno – instr. prof. Iulia Ficior. Clubul copiilor a fost reprezentat de formațiile Pop Stars, Magic și New Stars – instr. prof. Simona Zimveliu.

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” – director prof. Maria Greab, a reținut atenția spectatorilor cu Ansamblul folcloric Doina, coordonat de Gherasim Fodorca, cu Grupul vocal instruit de Valer Fodorca, Nicoleta Pop și Paul Muntean, și cu valoroasa solistă Raluca Nicolae Caian.

Liceul Economic a reținut atenția publicului cu un frumos ansamblu folcloric, alcătuit din stegari și perechi de dansatori, de soliști care au cules vii și susținute aplauze, fiind susținuți de directoarea prof. Alina Salvan.

Liceul Silvic Transilvania s-a prezentat cu Ansamblul de dansatori „Vânătorul”, bine susținut de directorul prof. ing. Cristi Cosma și bine instruit de maestrul Doruț Podobea, absolvent al Școlii Populare de Arte din Cluj-Napoca. Elevul Marius Capătă s-a afirmat din plin la saxofon.

Școala Gimnazială din Coșbuc s-a afirmat cu Ansamblul folcloric Tezaur coșbucian. A evoluat cu mult aplomb și trupa de balet Alegria School Dance.

Liceul Tehnologic din Feldru s-a afirmat prin Ansamblul folcloric Plaiuri someșene.

Școala Gimnazială din Romuli a prezentat obiceiul șezătorii de altădată, iar Școala Gimnazială din Ilva Mică s-a afirmat cu cântece și dansuri populare, în regia maestrului Simion Buia din Sângeorz Băi.

Toate formațiile artistice s-au prezentat la un nivel superior, reținând atenția publicului câteva ceasuri bune în care atât elevii artiști cât și spectatorii prezenți s-au întreținut cu elemente autentice din folclorul și portul năsăudean – parte integrantă a identității năsăudene moștenită de la bravii noștri înaintași.

Nu întâmplător la ediția din 14 mai 2017, Năsăudul intra în Cartea Recordurilor cu două performanțe: o paradă a costumelor populare cu circa 10000 de participanți și un dans sincron pe stadion (Roata de la Runc) cu aceiași participanți.

Firma Bit Creativ SRL s-a achitat strălucit de sonorizare și amplificare prin maestrul Beniamin Doboș.

Au avut plăcerea să fie părtași la acest strălucit eveniment și inspectorul general al ISJ BN – prof. Cristian Nicula, vicepreședintele CJ BN Camelia Tabără și deputatul Bogdan-Gruia Ivan. Pentru buna dispoziție a tuturor participanților, tarabele au asigurat din abundență mici, apă proaspătă, sucuri și dulciuri, atât de necesare și utile în ceasuri de caniculă, pentru toate vârstele.. Seara s-a încheiat cu mult așteptata discotecă, în compania formațiilor DJ Jonnessey & Aner - Party Kiss FM și DJ Project & Ioana Ignat.  Felicitări tuturor – amfitrioni și oaspeți.

Prof. Ioan Seni

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5