Locuri și obiective emblematice pentru Năsăud, în pictura lui NECHITA BUMBU – membru ASTRA

Floarea Pleș -președ. Cercului Astra oraș

STAȚIA DE RADIOFICARE NĂSĂUD

-         Data începerii activității 1952 - 1953

-         Data desființării - 1987

          Clădirea există și astăzi (2020) cu destinație - casă de locuit.

          Este situată la intersecția străzilor Piața Unirii și str. Iuliu Moisil, fosta str. Păcii, în centrul orașului, lângă Școala de Aplicație, cu prelungire spre Întreprinderea Electrica.

          Din corpul clădirii, două încăperi au fost ocupate pentru activitatea de Radioficare: Cabina tehnică în care își desfășoară activitatea operatoarele, de a căror profesionalism depindea reușita transmisiilor, și Stația de Redacție în care lucrătorii (crainicii), aveau pregătit programul pentru realizarea emisiunilor.

 

Celelalte încăperi din corpul clădirii, erau locuite de proprietar - preot Sonea, care găzduia (chiriași)  fam. Petrache Stanciu (șef  rețele telefonice) și revizorul contabil al URCC-ului Năsăud - V.Sonea, probabil rudă cu proprietarul. Cu anul 1987 proprietar a devenit fam. Câmpean Ioan și soția Maria, astăzi, proprietar este fiul acestora - Flore Viorel cu soția Fica.

          Prin Stația de  Radioficare, prin cele două compartimente, se realiza aducerea la cunoștința populației năsăudene și din încă 18 localități radioficate, prin DIFUZOARE, diverse știri și comunicări cu caracter edilitar gospodăresc, apoi, activități școlare și pionierești (programe artistice - cântece, poezii, teatru etc.), știri sportive etc.

          Știrile locale se transmiteau marți, joi și sâmbătă.

          Emisiunea începea la ora 5 (cinci) cu sloganul - Aici Stația de Radio Năsăud ,,deșteptarea!”

          Operatorii care și-au desfășurat activitatea în Cabina tehnică, sub tutela Poștă - Telecomunicații: Florica Cantor (c. Stanciu), Ioana Morar și Luci  Nășcuț, care a lucrat în Stația de Radioficare din anul 1960 și până în anul 1987 la desființare, fiind transferată apoi în cadrul Poștă ca telefonistă până la pensionare în 1990, este în viață cu domiciliul în Bistrița.

          În Studioul de Redacție s-au perindat următorii lucrători (crainici), angajați permanent, plătiți probabil de Comitetul orășenesc de Partid, ori poate de Sindicat sau Sfatul Popular (Primărie): Edyt Tudorache (soția șefului Securității -Silviu Tudorache), apoi, Grigore Uiuiu din Feldru și Dumitru Nistor, năsăudean str. Tudor Vladimirescu.

          Dumitru Nistor (din relatările soției Maria Nistor), s-a întors din armată în anul 1958, a lucrat o perioadă scurtă la ADAS Năsăud după care începând cu anul 1959-1960 a lucrat la Stația de Radioficare Năsăud până în anul 1970 când s-au întrerupt transmisiile prin Studioul de Redacție, ele fiind realizate în continuare prin operatori tehnici până la desființarea Stației în 1987.

          Precizare: Emisiunile realizate prin Studioul de Redacție, erau susținute de invitați, oameni implicați în conducerea unor Instituții și activități cu caracter cultural-educativ, așa de ex.: prof. Viorel Pălagieș - activități pionierești, prof. Octavian Ruleanu și eleva Emilia Nistor cu activități școlare ale elevilor, Gicu Ionașcu  și Georgică Pleș cu știrile sportive;  Georgică în rol de comentator de fotbal, îl imita perfect pe renumitul comentator maghiar - SZEPPESY GYŐRGY, erau momente ce făceau deliciul ascultătorilor.

          Trebuie spus că, un rol important l-au avut și Liniorii: Mihai Morar, NecolaeNati etc., care prin întreținerea liniilor de comunicare asigurau funcționarea mijloacelor de lucru ale operatorilor.

          Sursa de documentare: valorificarea istoriei orale și din trăirile proprii: Luci Nășcuț, Maria Nistor, Vasile (Puiu) Clej, Gicu Ionașcu (toți sunt în viață).

  PUNTEA SUSPENDATĂ DE LA LUȘCA - NĂSĂUD     

-         pictată în anul 1969 -

          Lușca este cartier al orașului Năsăud, localitate atestată documentar din anul 1392.

          Dintotdeauna - Puntea suspendată sau pasarela pietonală  a fost amplasată în același loc în care este și în prezent funcțională (iunie 2020). Până la finele acestui an dispare, rămâne doar în istorie.