Liviu Păiuş-descoperă, culege şi cercetează

Editura “Şcoala Ardeleană”,a predat recent cititorilor ,volumul antologic “Someş, Someş,apă lină" ,culegere şi studiu introductiv de Liviu Păiuş,membru în Liga Scriitorilor Români ,Filiala Năsăud,care prin cele tre cuvinte repere din titlul articolului ,marchează calea cunoaşterii folclorului ,a culturii folclorice care a existat din moşi-strămoşi şi s-a modelat în timp alături de cultura instituţională sau cultura autonomă.
Volumul este unitar şi coerent , exprimând gândurile lui Ion Pop Reteganul ,omul care a dat un puternic avânt mişcării culturalel din satele someşene ,fiind totodată un sprijin de mare preţ în lupta intelectualilor pentru drepturile ardelenilor ,ce a culminat cu mişcarea memorandistă de la sfârşitul secolului al XIX-lea .Folclorul şi-a păstrat şi-şi va păstra mult timp caracterul său autocuprinzător spre cunoaşterea profundă a propriului neam ,însemnătatea satului românesc ,acel loc minunat ,de unde ne vine în mare parte hrana cea de toate zilele,fiind o comoară din care ,din păcate , se tot ia şi nu se pune ,sau se pune foarte puţin.
Prin acest volum,scriitorul de la poale de munte şi-a încărcat din nou bateriile literare ca o finalizare a unei vaste acţiuni de cercetare în domeniul folcloristicii, având puterea de a ne captiva şi a ne câştiga admiraţia, de a ne oferi impresii spirituale şi amuzante. Liviu Păiuş,în cartea de faţă aduce dorul,veselia şi diferite fapte măreţe ,prin care poporul îşi cântă bucuriile,durerile,îşi cântă istoria îşi cântă eroii ,ca dovadă sufletul scriitorului rodnean e un izvor nesfârşit de frumoasă poezie.Versurile şi poveştile ardeleneşti adunate în acest volum cuprind pornirile inimii sale şi idei de toate razele geniului său .Volumul în cele 500 de pagini conţine comori nepreţuite de simţiri duioase ,de idei înalte ,de notiţe istorice sau crezări superstiţioase încărcate de datini strămoşeşti şi mai cu seamă de frumuseţi poetice pline de originalitate şi fără seamăn în literatura altor ţări.
In activitatea de cercetător,Liviu Păiuş ,a adunat sute de pagini cu creaţii populare ce le închină patriei ca o avere de preţ,giuvaerul pe care numai el ştie să-l găsească şi să-l valorifice ......Culegerea de faţă produce entuziasm şi se încadrează ca o părticică din întreaga noastră activitate literară şi culturală , ca dovadă mari scriitori s-au inspirat din folclor ca de exemplu:Eminescu,Alecsandri sau Bogdan Petriceicu Haşdeu ,care dă o concepţie ştiinţifică folclorului şi-i stabileşte legăturile cu toate celelalte discipline –istoria,filologia,psihologia ,fiind iniţiatorul direcţiei ştiinţifice în folcloristica românească,prin lărgirea noţiunii,prin cercetarea şi adâncirea procesului de craţie .
. Prin propriul său exemplu în munca de colectare şi valorificare a creaţiei poetice populare ,Liviu Păiuş ţine să releve împortanţa folclorului pentru dezvoltarea literaturii naţionale .Cartea imprimă un profund caracter democratic şi umanist,simplitate şi naturaleţe în expresie şi va rămâne ca un moment luminos în literatură .Condeierul de la Casa Scriitorilor din Valea Vinului , s-a remarcat prin nenumărate studii apărute în presă ,culegeri ,volume , atât singur cât şi în colaborare ,un patrimoniu spiritual având ca tematică genuri diverse ale creaţiei populare; folclor literar,muzical ,teatru po pular,folclor coregrafic, folclorul copiilor şi pentru copii sau folclorul obiceiurilor de peste an.
Pasiunea la Liviu Păiuş îşi păstrează toată tinereţea şi se intensifică zi de zi fără să îmbătrâneasca ,făcând parte din acea categorie de oameni care au ce da şi nu pot să trăiască singuri iar folcloristica constzruieşte comunicarea care este împletită cu realitatea. Frumuseţea acestei cărţi se asociază cu frumuseţea şi armonia lăuntrică şi constituie fundamentul capacităţii de atreacţie într-un fenomen al realităţii înconjurătoare.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5