Licitaţie pentru închiriere păşuni aparţinând domeniului public al Comunei Budesti

ANUNŢ
licitaţie pentru închiriere păşuni aparţinând domeniului public al Comunei Budești
 
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Comuna Budeşti, cu sediul în Budeşti, nr. 120, judeţul Bistriţa-Năsăud, telefon 0263/353.106, fax 0263/353.101, e-mail [email protected], cod fiscal 4512399
2.Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Suprafaţa totală de 1.007,72 ha păşuni situate în comuna Budeşti. aparţinând domeniului public al Comunei Budeşti. Număr cadastral/număr CF. închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11 din data de 08.04.2021.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine la cerere de la sediul instituţiei.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Budeşti, localitatea Budeşti, nr. 120, judeţul Bistriţa-Năsăud.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 25 lei/exemplar, se achită cu numerar la casieria Primăriei Comunei Budeşti.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.04.2021, ora 11.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 04.05.2021, ora 15.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Budeşti, localitatea Budeşti, nr. 120, judeţul Bistriţa-Năsăud
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 05.05.2021, ora 10.00, la Primăria Comunei Budeşti, nr. 120, judeţul Bistriţa-Năsăud.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, strada Alba lulia, nr. 1, cod poştal 420178, judeţul Bistriţa-Năsăud, telefon 0263/213.528, fax 0263/231.509, e-mail [email protected].
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 09.04.2021.
 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5