Leon Catarig – astrist rebrișorean de cursă lungă. Preotul Nicolae Hoha, noul preşedinte al ASTRA Rebrişoara

            La peste 30 de ani de activitate intensă și implicare astristă la nivelul comunității sale locale, rebrișoreanul Leon Catarig – profesor cu acte în bună regulă, inclusiv gradul didactic I, maistru categorie superioară în tehnologia lemnului, slujitor al școlii în domeniul educației aproape trei decenii s-a decis mai deunăzi (17 04 2021) să-și predea funcția de lider ASTRA Rebrișoara unor tineri care, în condiții noi, inclusiv provocate de pandemie, pot găsi strategii și modalități adecvate de a-și servi interesul național prin acțiuni la nivelul comunității locale, prin acțiuni de voluntariat astrist, având ca model de împliniri pe veteranii astriști din timpuri mai vechi sau mai noi, din arealul național sau cel județean și local.

            D-l Leon Catarig a îndeplinit funcția de vicepreședinte al ASTREI locale, încă de la înființare (1990), avându-i ca președinți pe preoții satului – părintele Ioan Pop, stabilit ulterior peste ocean, în SUA și pe actualul preot Nicolae Hoha, fiu al satului, un bun cunoscător al patrimoniului moștenit de la înaintași, al tradițiilor și obiceiurilor locale. Atent la modul de implicare și reușită, pr. Nicolae Hoha găsea în structurile ASTREI vechi rebrișorene, modelul de președinte, în figura preotului Anton Precup…

            Experiența de astrist a D-lui Leon Catarig este pe cât de vastă (peste 30 de ani), pe atât de complexă și densă în reușite și împliniri utile, căci Domnia Sa a fost inclus de către președintele Despărțământului Năsăud – prof. Ioan Seni, în toate delegațiile astriștilor năsăudeni care s-au deplasat în țară în schimb de experiență, la adunări generale sau congrese astriste de nivel național, la simpozioane sau sesiuni științifice pe teme diverse din literatura, științele sau istoria românilor. Așa se explică faptul că experiența dobândită la acțiunile din țară sau din ținutul năsăudean era valorificată la nivel local prin dezveliri de plăci comemorative, busturi sau monumente, evenimente precedate de sesiuni de comunicări sau simpozioane, de lansări de carte la care participau profesori universitari, înalte personalități ale culturii noastre contemporane. De mare folos i-au fost deplasările la activitățile ASTREI din Sibiu, Iași, Dej, Lipova, Orăștie, Șomcuta Mare, Reghin, Baia Mare, Alba Iulia, Carei etc, sau cele de la Maieru, Rodna, Sângeorz-Băi, Salva, Cristeștii Ciceului, Lechința și cel mai adesea, cele de la Năsăud unde se întrebuința ca organizator, răspunzând de prezența la manifestări, ca unul care-i cunoștea bine pe toți cei prezenți – atât gazde cât și oaspeți. Tot ce a văzut bun în țară sau în județ a aplicat și-n comuna lui, Rebrișoara. Așa se explică de ce comuna are un Muzeu etnografic valoros, organizat și păstrat cu atâta grijă de custodele lui, D-l Leon Catarig. Cărțile editate de Domnia Sa, cele referitoare la cetățenii de onoare ai comunei, la doctorii în diferite științe, proveniți din Rebrișoara, plachetele sale de versuri etc sunt modele preluate din activitatea astristă reușită pe plan național sau județean. Și pentru că era credibil în acțiunile ce le proiecta, zelul său a fost răsplătit de prezența academicienilor Dumitru Protase și Horia Colan la Rebrișoara, de prezența în comuna sa natală a numeroși scriitori din țară și din județ precum - Valeriu Varvari/ Cluj-Napoca, Ștefan Mihuț și Raveca Vlașin/ Dej, Veronica Oșorheian/ Alba Iulia, Ion Buzași/ Blaj…, Sever Ursa/ Maieru, Liviu Păiuș/ Rodna, Ana Filip/ Salva, Dr Gh Tr Dascăl, Grigore Marțian, Traian Pavelea și Ioan Lăpușneanu/ Năsăud, Pavel Berengea/ Ilva Mare ș.m.m.a…

            O acțiune cu ecou pozitiv peste timp a fost găzduirea la Rebrișoara a două adunări anuale ale Despărțământului ASTRA Năsăud, cea din 1997 și cea din 2007, când delegații din țară – profesorii universitari din Iași – Gavril Istrate și Alexandru Husar, din Cluj-Napoca – Ironim Marțian,  Ioan si Silvia Pop – Blaj, Areta Moșu – Iași etc, (…) au fost cazați în familii de către rebrișoreni… A fost ocazia în care dascălii rebrișoreni, cu mijloace tehnice moderne au pus la dispoziția oaspeților – vizual și auditiv – punctele turistice de mare valoare locală și națională – Biserica din Grui (1721) și Peștera Tăușoare, la care s-au mai adăugat formațiile artistice din comună, instructor înv. Doruț Podobea și cele invitate (Călușarii de la Colegiul Național „G Coșbuc” Năsăud – instructor prof. Ioan Seni, rebrișorean la origini). Toate acestea și mult mai multe altele vor constitui conținutul unei viitoare cărți pe care D-l Leon Catarig are datoria să o scrie și s-o lase ca document cert, generațiilor viitoare. Personal îi voi pune la dispoziție materiale referitoare la activitatea astriștilor rebrișoreni în perioada celor peste 30 de ani (1990-2021), materiale aflate în arhiva Despărțământului Năsăud. Reușita acțiunilor astriste inițiate de Domnia Sa avea girul nemijlocit al preotului Nicolae Hoha, ca președinte al ASTREI locale, a celorlalți preoți din comună, ca membri ai ASTREI, și mai ales a administrației locale prin primarii Nicolae Bodiu sau Viorel Clapău – primarul actual. Numeroși au fost și dascălii care s-au implicat în ASTRA, fiecare după gradul său de conștiință patriotică și simț al datoriei față de comunitatea locală – părinți, copii, tineret, lumea satului… Profesorul Leon Muti, autorul monografiei „Rebrișoara – mărturii pentru eternitate” a fost secretarul filialei rebrișorene în aceeași perioadă; regretații profesori Macedon Ilovan, Ștefan Roș, Ștefan Buhai au avut implicări semnificative; actualii dascăli astriști familia Smaranda și Nicolae Lup, Macedon Doboacă, Liviu Buhai, Vasile Rus, Ica Burduhos, Cârcu Domnica, Leon Buzilă sau alți astriști rebrișoreni precum Corneliu Burduhos, Toader Acu, Rodica Mureșan, Leonard Catarig, Claudia Talpoș etc mențin cu mult repect tradiția ASTREI la Rebrișoara, onorându-l astfel și pe universitarul rebrișorean Dr D-tru Acu- președintele actual al Asociațiunii ASTRA cu sediul la Sibiu.

            După un raport succint al d-lui Leon Catarig, au luat cuvântul fostul președinte al Despărțământului Năsăud, prof. Ioan Seni, rebrișorean la origini, actualmente președinte de onoare, juristul Pavel Știrbu – președinte al filialei ASTRA Bârgău, actualul președinte al Desp. Năsăud – col. (r.) Ioan Boțan, preotul Nicolae Hoha – președinte al ASTRA Rebrișoara, Mihai Beltag - fondator ASTRA Bârgău, prof. Nicolae Lup, preotul Florin Mihalca (Gersa I/ Dobodea), tânărul Leonard Catarig. Toți vorbitorii au scos în evidență reușitele demne de laudă ale D-lui Leon Catarig…

            Anunțându-și elegant retragerea din funcție (dar nu și din ASTRA), a propus totodată formula tânără a filialei ASTRA Rebrișoara în următoarea componență: președinte – pr. Nicolae Hoha – garant al continuității bunelor tradiții astriste la Rebrișoara, vicepreședinți: ec. Ana Larisa Pop și Macedon Mureșan – tineri voluntari dornici de performanțe astriste, secretar – Claudia Talpoș - un om al timpurilor noastre călit în muncă și greutăți, consilier local apropiat de problemele comunității în care trăiește, iar ca președinți de secțiuni: prof. Nicolae Lup – istorie și etnografie, Anuța Gabriela Seni – secțiunea medicală, pr Florin Mihalca – secțiunea bisericească, Leonard Catarig – secțiunea tineret, urmând ca în ședințele viitoare comitetul să se completeze cu dascăli sau alți locuitori ai comunei care doresc să se facă utili comunității locale prin voluntariat astrist. Atmosfera de încredere într-un viitor prosper al ASTREI la Rebrișoara a fost susținută de prezența la adunare a oficialilor din Despărțământ: președintele executiv – col r Ioan Boțan, președintele de onoare – prof. Ioan Seni și secretarul Despărțământului – ing. Ovidiu Maghiar. Astriștii rebrișoreni nu doresc să se confirme sintagma filosofului scoțian Edmund Burke (sec. XVIII): „Răul acolo se extinde unde oamenii buni nu fac nimic”

            Îl felicit pe D-l Catarig Leon pentru reușitele celor 31 de ani în slujba ASTREI... Va fi greu de egalat, dar nu imposibil... Generațiile tinere au dovedit-o întotdeauna de-a lungul timpului. Lucrurile vor merge bine acolo unde se dă o șansă tineretului și părintele paroh Nicolae Hoha știe prea bine acest lucru de aceea sunt sigur că tinerii îl vor avea alături de ei în orice problemă... Bine ai gândit echipa viitorului, D-le Catarig.., D-zeu să ne deie cât mai multe zile pentru a ne putea bucura de succesele lor... Vom răspunde bucuroși la invitațiile lor.

(17 04 2021 ASTRA Rebrișoara: de la stânga: pr. Florin Mihalca, prof. Nicolae Lup, col r Ioan Boțan, prof. Ioan Seni, jurist Pavel Știrbu, pr. Nicolae Hoha, prof. m Leon Catarig, Dorina Catarig, dr Ana Gabriela Seni, Claudia Talpoș, Mihai Beltag, Leonard Catarig, ec Ana Larisa Pop)

Părintele Nicolae Hoha fost,  și în continuare președinte al ASTREI rebrișorene are oameni binecuvântați, cu drag de comunitatea în care trăiesc, cu reușite excepționale, în cazul celor în vârstă, și cu proiecte curajoase, pentru cei care au preluat ștafeta ASTREI... Stima și prețuirea noastră statornică...

 

Prof. Ioan Seni, președinte de onoare al Desp. ASTRA Năsăud

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5