Contemporanii noştri

Ioan Seni, sufletul Astrei năsăudene

Sunt puţini oameni în jurul nostru care se pot mândri cu un palmares profesional atât de bogat cum este profesorul de istorie Ioan Seni de la Colegiul Naţional,, George Coşbuc’’ din Năsăud. În cei peste 40 de ani petrecuţi la catedră s-a dovedit un adevărat ,,ambasador’’al istoriei, un profesionist de excepţie prin marea chemare pe care a dobândit-o.
El a coborât de la catedră în mijlocul elevilor, ca un încălzitor de suflete, ca un modelator de sentimente, dăruindu-le frumuseţe spirituală .N-a obosit niciodată, s-a simţit tânăr mereu, pentru că, a împrumutat de la copii tinereţea şi cu tonusul ei reconfortant a parcurs drumul lung al întregii sale activităţi. A fost şi este un intelectual de mare ţinută care a ars ca o flacără vie pe altarul şcolii şi dă în continuare valoare potenţialului cultural din această zonă .
Dacă astăzi nu mai pune note în catalog, iar şcoala a trecut deja în albumul amintirilor, în calitatea sa de pensionar îşi continuă munca pe tărâm spiritual într-un complex de sarcini care datează din perioada postdecembristă. Cea care îl onorează cel mai mult este funcţia de preşedinte al societăţii culturale din cadrul Despărţământului ASTRA Năsăud, pe care o deţine încă din anul 1990. Nu cred că ar fi fost un om mai potrivit decât el să preia destinele unei asemenea societăţi culturale de la înfiinţarea căreia s-au împlinit de curând 150 de ani.
După ce a fost trecută sub tăcere în anii comunismului, la Năsăud ASTRA a renăscut prin strădania unor intelectuali de seamă, care l-au aşezat în frunte pe harnicul şi inimosul profesor Ioan Seni.,devenit sufletul asociaţiunii. Bun organizator şi cooperant cu toţi factorii de decizie, a pus bazele unor parteneriate cu o largă sferă de cuprindere în domeniul cultural , a atras un număr însemnat de membri astrişti şi a participat la activitatea celorlalte filiale din ţară.
În ultimii 20 de ani a avut relaţii de bună înţelegere cu universităţile din Sibiu, Cluj-Napoca, Iaşi, Baia Mare şi Tg. Mureş. În centrul atenţiei sale a stat colaborarea cu primăriile din ţinutul năsăudean, cu şcolile şi bisericile, casele de cultură şi căminele culturale din acest areal cu sprijinul cărora au fost organizate activităţi deosebit de frumoase şi atrăgătoare care amintesc de tradiţiile promovate de iluştri înaintaşi ai ASTREI, precum Timotei Cipariu, George Bariţiu, Andrei Bârseanu, Vasile Goldiş şi alţii. Remarcabile sunt şi colaborările cu societăţile culturale,, Virtus Romana Rediviva’’ din Cluj-Napoca, ,, Cultul Eroilor’’ din Bistriţa-Năsăud’’, ,, Limba noastră cea Română’’ din Chişinău. Deosebit de importante au rămas şi legăturile sale cu Inspectoratul şcolar Judeţean, Complexul Muzeal Judeţean, Casa Corpului Didactic, Muzeul Grăniceresc, Bibliotecile Academiei şi ,, Veronica Micle’’, Casa de Cultură Năsăud, casele memoriale,, George Coşbuc’’ şi ,, Liviu Rebreanu’’, muzeul,, Cuibul visurilor’’din Maieru, ,,Etno’’ din Feldru şi Rebrişoara.
Ioan Seni este un militant de seamă pentru înfiinţarea unor biblioteci ale Astrei ca şi pentru editarea unor publicaţii care să devină adevărate stindarde de răspândire a culturii. Vreme de câţiva ani a condus periodicul,, Plaiuri năsăudene’’şi apoi ,,Astra năsăudeană’, ,, Curier năsăudean’ în colaborare cu redactorul Olga Lucuţa, publicaţie care apare astăzi prin intermediul ziarului,, Răsunetul.’.Colaborează la ,, Revista română’’din Iaşi, ,,Foaia poporului’’ şi,, Transilvania’’Sibiu, ,,Buletinul VRR’’-Cluj-Napoca, ASTRA blăjeană, ,Gând românesc’’-Alba Iulia, ,,Studii şi cercetări etnoculturale’’Bistriţa, ,,Arhiva Someşană’’Năsăud, etc. Calitatea sa de profesor i-a oferit posibilitatea de a deveni şi un cercetător al istoriei, elaborând studii şi lucrări de valoare documentară şi de mare ţinută ştiinţifică. Ioan Seni este autorul lucrării,, Năsăudenii şi Marea Unire’’ şi coordonatorul ,, Dicţionarului culturii şi civilizaţiei populare al judeţului Bistriţa-Năsăud’’ precum şi coautorul volumului,, Istoria Poştei năsăudene’’şi se numără printre colaboratorii unui însemnat număr de lucrări cu caracter istoric, pedagogic şi etnocultural. La acestea se adaugă peste 100 de articole, însemnând recenzii, referate , studii şi comunicări , obţinând peste 60 de diplome de merit, de excelenţă sau de onoare, atât pe linie de învăţământ, educaţie şi cultură, precum şi de la alte asociaţii culturale şi unităţi administrative.
Nu uită niciodată să-l amintească pe medicul Traian Dascăl, membru fondator al Astrei năsăudene care a donat mai multor comunităţi din judeţ şi din împrejurimi un număr de peste 25 de busturi care reprezintă oameni de seamă ai culturii noastre precum şi simboluri istorice : Eminescu, Coşbuc, Rebreanu, Andrei Mureşanu, Nicolae Drăganu, Petru Rareş, Decebal, Lupa Capitolina. La fel de importante sunt şi cele 16 plăci comemorative din aceeaşi arie geografică. Dezvelirea lor a fost un amplu prilej de manifestare culturală la care năsăudenii au fost omniprezenţi.
Sub conducerea preşedintelui Astrei năsăudene s-au desfăşurat aproape anual sesiunile de comunicări şi referate la care au participat profesori universitari de-o reputaţie deosebită, când oraşul academicienilor devenea un amfiteatru al culturii. Neuitate rămân cele XIII ,,Festivaluri de colinde şi datini’ desfăşurate sub egida Astrei în 5 localităţi de pe Valea Ilvelor. Ioan Seni este organizatorul celor trei ediţii ale ,, Deniilor eminesciene’’ la Năsăud, când a fost dezvelit bustul lui Eminescu şi Veronica Micle.
Un prilej de îmbogăţire a imaginii Astrei l-au constituit adunările anuale ale asociaţiunii dintre care 7 au fost organizate la Năsăud , iar celelalte 17, în alte localităţi din judeţ , unde rapoartele şi dezbaterile astriste au avut un larg ecou în rândul participanţilor.
O activitate de suflet şi de mare responsabilitate civică pentru Ioan Seni va rămâne în istoria ASTREI năsăudene, organizarea celor XVI ediţii ale Taberei internaţionale ,, ACASĂ LA NOI’’prin care, ani la rând au fost găzduiţi la familii de buni români, grupuri de elevi din Republica Moldova. Grija lui deosebită pentru copiii veniţi să-şi petreacă aici, timp de o săptămână vacanţele de vară, i-a dat aura unui adevărat părinte spiritual Cu sufletul mereu deschis spre bunătate şi frumos , spre împlinirea vieţii celor din jurul său.,el rămâne acelaşi om simplu şi modest, dedicat culturii năsăudene.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5