Ioan Mititean –Roadele ştiinţei şi ale înţelepciunii

Cartea scriitorului Ioan Mititean intitulată ,,Roadele ştiinţei şi ale înţelepciunii’’, este o ieşire la rampă cu ceea ce autorul a reuşit de-a lungul timpului să pună mai bun şi mai frumos în miezul cuvintelor sale. Volumul esteprefaţat într-un mod excepţional de Sorina Ureche,ale cărei reflecţii susţin coloana de lumină ce înnobileazăîntreaga sferă a cărţilor : ,, ele sunt entităţi vii, care vorbesc, uneori strigă sau tac, făcând mesajul şi mai pătrunzător’’...
Năsăudeanul împătimit de arta scrisului, pune în valoare idei şi sentimente, seamănă şi culege roadele trudei sale, aşezând pe raftul sufletului său 16 titluri încărcate de frumuseţea gândului frumos şi curat. Între coperţile acestui volum realizat într-o grafică excelentă, cu simbolurile cărţii bine alese, sunt circa 300 de scrieri, cuprinse în 430 de pagini,unde sunt prezentate apariţii editoriale, evenimente sau personalităţi culturale din arealul năsăudean, dar şi din zonele învecinate. Ioan Mititean se află în mijlocul evenimentelor culturale în calitate de scriitor şi publicist foarte priceput, trăieşte sentimentul de comuniune socială, convieţuieşte cu cei din jur, se află intr-un permanent dialog cu timpul în care trăim.
Scrisul său se bazează pe câteva componente esenţiale : capacitate de sinteză, arta evaluării şi a discursului narativ, abordarea unui stil coerent, cursiv şi expresiv, puterea mesajului său. Prezentul volum excelează prin foarte multe cronici literare, adevărate tablete culturale ale unor scriitori consacraţi, a unor cărturari iubitori de literatură, istorie locală, viaţă spirituală şi socială. Mereu încărcat de o neostoită energie lăuntrică, Ioan Mititean iubeşte cartea şi atrage ca un magnet sufletesc pe toţi cei care doresc ca Domnia sa să-şi exprime opinia critică. Face evaluări sincere şi pertinente, clare şi încurajatoare, pline de îndemnuri şi cu reale accente pozitive. Un număr însemnat din cronicile sale au ca titlu atributul cărţii : cartea copilăriei, o carte specială, o carte a realităţii, cărţile prietenilor, cartea cea bună, cartea unui om, o carte document, o carte luminoasă, sărbătoarea cărţii şi multe altele. Gânduri de bun augur adresează revistelor care s-au născut în acest spaţiu, şi nu numai, care întreţin flacăra vie a culturii : Cuibul visurilor, Cetatea Rodnei, Ecologistul, Arhiva Someşană (seria nouă ),Astra năsăudeană,Pro Memoria, Revista română, Poştalionul, Revista Tabor,Plaiuri Săcelene, etc.
Ca un adevărat iubitor de literatură şi promotor al acesteia, Ioan Mititean reuşeşte să patrundă prin radiografiile sale în esenţa poeziei şi a prozei celor care-i încredinţează cărţile, interpretând cu obiectivitate valoarea conţinutului şi a mesajului, dovedindu-se un critic competent, harnic şi demn de apreciat. Dovadă stau în acest sens referinţele critice asupra operei sale, semnate de Gabriela Nedelcu, Menuţ Maximinian, Vasile Găurean, Olga Lucuţa, Mircea Daroşi, Ioan Seni, Virginia Brănescu,, Grigore Marţian, Veronica Oşorheian şi mulţi alţii.
Cartea Lui Ioan Mititean ,,Roadele ştiinţei şi ale înţelepciunii’’ poate fi considerată un adevărat tezaur pe care l-a creat de-a lungul anilor şi va rămâne pentru posteritate o certă valoare literară şi documentară.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5