ÎNTRE DEJ ȘI NĂSĂUD - „TABLETE PENTRU NEUITARE”

De ani buni între năsăudeni și dejeni s-au stabilit legături firești sudate prin Asociațiunea Translivană, ce împrăștie un aer de seninătate și încredere, sparge orice obstacol, risipește neguri și viața „o vrea bună, ca bunul Dumnezeu”, așa cum foarte bine spunea marele poet Vasile Alecsandri.
Participăm la acțiuni comune, colaborâm, ne informăm reciproc privind noutățile editoriale, facem schimburi de cărți, scriem referințe critice prin vârful fermecat al peniței noastre, deci acțiuni de suflet larg, atotcuprinzătoare la împliniri culturale.
Zilele trecute scriitorul dejean Gheorghe Giurgiu ne-a onorat cu cel de al doilea volum memorialistc intitulat – „Tablete pentru neuitare” cu dedicația: „Pentru familia de dascăli minunați și scriitori consacrați, Ioan și Lucreția Mititean din Năsăud, în semn de respect și considerație, dimpreună cu toată dragostea, stima și admirația mea. Cu deosebită prețuire!”
Volumul bine lucrat și aranjat la Editura „Risoprint” din Cluj, cu cele aproape 400 de pagini conține mărturisiri și experiențe de viață, proză scurtă, memorii, amintiri, jurnale intime, corespondență, deci întâmplări la care autorul a luat parte sau a fost doar spectator. Gânduri, sentimente, emoții, fapte de viață, amintiri din anii de acasă, din viața dăscălească, descrieri, povestiri umoristice străbătute de vibrații emoționale.
În paginile de început scriitoarea Iulia Medveschi spune: „Gheorghe Giurgiu și în acest volum se înfățișează cititorilor și acelora care știu să aprecieze arta cuvântului și trăirile spirituale viguroase printr-un nou edificiu scriitoricesc în 8 capitole în care redă o prodigioasă și îndrăzneață investigație a memoriei culturale și personale, ce țin de cald în momentele de adâncă nostalgie.”
Autorul volumului dă narațiunii veridicitate și frumusețe, nelipsind descrierile cadrului natural din Țara Năsăudului și a evenimentelor astriste năsăudene, prin grandoarea, coloritul și atmosfera, amplificând momente de maximă tensiune ca de exemplu, recenzia cărții „De crăciun pe Valea Ilvelor” semnată de Ioan Mititean, recenzată de scriitorul de pe Dealul Florilor, Astra năsăudeană la ora bilanțului, scrisoare de felicitare adresată prof. Ioan Seni la 30 de ani, în conducerea Astrei și 75 ani de viață și a doamne Floarea Pleș la primirea titlului de Cetățean de Onoare al orașului Năsăud, cât și cartea „Valea Ilvelor, depozitar a unui tezaur inestimabil de cultură populară românească”, un alt volum din vârful peniței scriitorului năsăudean Ioan Mititean, președintele Ligii Scriitorilor, Filiala Năsăud, toate aceste materiale apar în Capitolul V, la paginile 81-90, cu imagini clare din țara celor doi stâlpi a literaturii române - Coșbuc și Rebreanu și alți nemuriitori năsăudeni cu misterioase destine încifrate în cuvinte și foșnetul codrilor de foioase.
Capitolul V cuprinde 78 de tablete cu note, comentarii, articole, diverse amintiri din lumea culturală și din bunele relații cu năsăudenii și în mod special comentarii pe marginea recenziei scriitorului și ziaristului Ioan Mititean, la primul volum apărut în presa bistrițeană, cât și alte impresii, eseuri și adnotații pe marginea altor creații, a altor scriitori năsăudeni asupra cărora autorul s-a aplecat cum sunt: Lucreția Mititean, Maria Nistor, Floarea Pleș, Ioan Boțan, actualul președinte al Despărțământului Năsăud, condeieri care prin operele lor crează un liant între oameni prin trăiri autentice și experiența lor de viață. Autorul tabletelor descrie popasurile de prin Țara Năsăudului și farmecul peisajelor Munților Rodnei pe care de atâtea ori i-a urcat și coborât cu grupurile de elevi de la școlile unde a lucrat.
Avem în față o CARTE de excepție scrisă de un om încărcat de idei și pace lăuntrică, un vestitor și trăitor al cuvântului scris, ce zidește suflete și slujește altarul străbun.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5