În atenția absolvenților de clasa a VIII-a

Inspector școlar general Cristi Nicula: Învăţământul profesional şi tehnic, opţiune pentru prezent şi viitor

Pentru anul şcolar 2024 - 2025, ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC (ÎPT) este organizat prin Liceul Tehnologic de 4 ani (IX - XII) cu trei profiluri: Tehnic, Servicii, Resurse naturale şi protecţia mediului şi Învăţământ profesioanl și învățământ dual, cu durata de 3 ani. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL– este organizat după clasa a VIII a, cu frecvență, cursuri de zi, finalizat cu examen de certificare a calificării profesionale nivel 3.

 • clasa a IX a - reprezintă pregătirea profesională de bază, cu 5 săptămâni stagii de pregătire practică;
 • clasa a X a și clasa a XI, pregătire profesională generală și de specialitate, cu 9 săptămâni stagii de pregătire practică respectiv 10 săptămâni stagii de pregătire practică.
 • Elevii beneficiază de susținere financiară – prin programul de protecție socială ”Bursa tehnologică” /300 lei lunar.  Elevii de la învățământul dual, primesc Suplimentar, o bursă de la operatorul economic, cel puţin la nivelul celei acordate din fonduri publice precum și alte facilități.
 • ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI DUAL – se organizează în unități de învățământ care au încheiate contracte – cadru cu operatorii economici, acestea sunt:
 1. Liceul Tehnologic Grigore Moisil Bistriţa:
 • Operator la mașini cu comandă numerică – 22 locuri învățământ dual, 
 • Sudor - 16 locuri învățământ dual,
 • Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic - 20 locuri învățământ dual, 
 • Mecanic auto – 15 locuri învățământ dual,  clasele se completează cu locuri ÎP, până la 24.
 1. Liceul Tehnologic Bistrița:
 • Electrician exploatare joasă tensiune (din care 10 locuri învățământ dual),
 • Tâmplar universal.
 1. Liceul Tehnologic Agricol Bistrița:
 • Comerciant vânzător (10 locuri învățământ dual /Brutar-patiser-preparator produse făinoase
 • Fermier montan/ Horticultor.
 • Mecanic auto/ Mecanic agricol
 1. Liceul Tehnologic de Servicii Bistriţa:
 • Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie
 • Frizer - coafor – manichiurist – pedichiurist
 • Bucătar
 • Cofetar – patiser.
 1. Liceul Tehnologic Agricol Beclean:
 • Operator la mașini cu comandă numerică (15 locuri învățământ dual)
 • Confecționer produse textile (15 locuri învățământ dual)
 • Mecanic agricol
 1. Școala Profesională Tîrlișua:
 • Sudor (24 locuri învățământ dual)
 1. Liceul Tehnologic ICR Căianu – Mic:
 • Mecanic auto
 1. Liceul Silvic Transilvania Năsăud:
 • Pădurar
 • Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor.

 

 

 1. Liceul Tehnologic Feldru:
 •  Mecanic auto/ Mecanic utilaje cale și terasamente (28 locuri învățămân dual)
 •  Frizer - coafor – manichiurist – pedichiurist.
 1. Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Maieru:
 • Mecanic auto
 • Lucrător hotelier.
 1. Liceul Tehnologic Telciu:
 • Lăcătuş mecanic prestări servicii.
 1. Liceul Tehnologic Florian Porcius Rodna:
 • Mecanic auto.
 1. Liceul Tehnologic Lechința:
 • Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic.
 1. Liceul Radu Petrescu Prundu Bârgăului:
 • Sudor
 1. Liceul Teoretic CRV Teaca:
 • Comerciant – vânzător.
 1. Școala Profesională Tiberiu Morariu Salva:
 • Cofetar – patiser.
 1. Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița:

Lăcătuş mecanic prestări servicii, 12 locuri

Frizer - coafor – manichiurist – pedichiurist,12 locuri

Bucătar, 12 locuri.

       Absolvenții de ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL și ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, nivel 3,  pot continua studiile în clasa a XI a, a XII a, la învățământul liceal zi sau clasa a XI – XIII a, seral, ciclul superior de liceu.

Agenții economici care susțin învățământul dual sunt:

 1. Comelf S.A. Bistrița  2. Raal S.A Bistrița 3. Leoni Wining Systems RO SRL

4. TriTec International SRL Bistrița 5.Teraplast SA Sărățel  6.HP Kaysser Interational SRL Bistrița

7. Varodimex SRL Bistrița 8. Distribuție Energie Electrica România SA 

9. Mix Motor Service SRL Bistrița  10.Girex SRL Bistrița 11. Service Center SRL Bistrița

12. Automobile Service SRL Bistrița 13. Central Motors SRL Bistrița 14.Comautosport SRL Bistrița

15. Dimex 2000 Company SRL Rebrișoara 16.Megatitan SRL Beclean 17.Fileca Industry SA Beclean.

Învățământul liceal

Învățământul liceal se organizează în licee teoretice, licee vocaționale și licee tehnologice și cuprinde clasele  a IX a – a XII a pentru învățămânul cu frecvență și clasele a IX a – a XIII a, pentru învățământul cu frecvență seral.

 

În cadrul învățământului liceal funcționează trei filiere:

 1. filiera teoretică, cu profilurile umanist și real;
 2. filiera vocațională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic și pedagogic;
 3. filiera tehnologică, cu profilurile: tehnic, servicii și resurse naturale și protecția mediului.

 

Unitățile de învățământ liceal cu filieră tehnologică care își propun clasa a IX a pentru anul școlar 2024-2025 sunt:

 1. Colegiul Tehnic Infoel Bistrița: clase și specializări
 • Tehnician de telecomunicații – 1 clasă
 • Tehnician în automatizări – 1 clasă
 • Tehnician în activități economice – 2 clase.
 1. Liceul Tehnologic Grigore Moisil Bistrița:
 • Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică- 1 clasă
 • Tehnician în activități economice – 1 clasă
 • Tehnician în administrație – 1 clasă
 1. Liceul Tehnologic Bistrița
 • Tehnician în prelucrarea lemnului – 1 clasă
 • Tehnician în activități economice – 1 clasă
 1. Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
 • Tehnician în gastronomie – 1 clasă
 • Coafor – stilist – 1 clasă
 1. Liceul Tehnologic Agricol Bistrița
 • Tehnician în transporturi auto – 1 clasă
 • Tehnician veterinar – 1 clasă
 • Tehnician în agroturism – 1 clasă
 1. Liceul cu Program Sportiv Bistrița
 • Tehnician ecolog și protecția calității mediului – 1 clasă
 • Tehnician în turism – 1 clasă
 1. Colegiul Național A.Mureșanu Bistrița
 • Tehnician în activități economice – 1 clasă
 1. Liceul Tehnologic Agricol Beclean
 • Tehnician veterinar – 1 clasă
 • Tehnician în agroturism – 1 clasă
 • Tehnician în activități economice – 1 clasă
 1. Colegiul Național Petru Rareș Beclean
 • Tehnician în activități economice – 1 clasă
 1.   Liceul Silvic Transilvania Năsăud
 • Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere – 2 clase
 • Tehnician ecolog și protecția calității mediului – 1 clasă

 

 1. Liceul Economic Năsăud
 • Tehnician în activități economice – 1 clasă
 • Tehnician în turism – 1 clasă
 • Tehnician în achiziții și contractări – 1 clasă
 1. Liceul Teoretic S.Haliță Sângeorz – Băi
 • Tehnician în activități economice – 1 clasă
 1.  Liceul Tehnologic Feldru
 • Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații – 1 clasă

14.  Liceul Tehnologic Telciu

 • Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații– 1 clasă

15. Liceul Tehnologic L.Rebreanu Maieru

 • Tehnician în activități economice – 1 clasă

16. Liceul Tehnologic Lechința

 • Tehnician horticultor – 1 clasă

 17. Liceul Tehnologic ICR Căianu – Mic

 • Tehnician în activități economice – 1 clasă

 

   Inspector școlar general,

  Prof. Mircea Cristian NICULA

                      Inspector şcolar pentru ÎPT 

                          Prof. Speranţa Unciu

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5