GRIGORE MARTIAN, LA BIBLIOTECA CEREASCĂ

Se împlineşte un an de când cărturarul năsăudean Grigore Marţian a plecat să se documenteze la o bibliotecă cerească ,ca un ghid de iniţiere multiplu şi divers în privinţa vieţii de aici şi de dincolo, împăcat că pe acest pământ s-a ars pe sine spre a lumina pe alţii. Dincolo reflectă cu aceeaşi modestie asupra promovării adevărului ,ca un rol de ferment în metamorfoza ideilor.
Soţia,copiii şi nepoţii îl poartă mereu în suflet ,aducându-i un prinos de recunoştinţă ,dovadă fiind cartea ‘Elemente de limbă şi stil în romanul “ Ion “de Liviu Rebreanu ,scoasă recent la Editura Napoca Star ,prin grija soţiei ,care a selectat din mulţimea de manuscrise toate scrierile cu această tematică .
Opera sa îl încununează cu nimbul nemuririi,făcându-l să renască cu fiecare generaţie ,dovedind inteligenţă ajutată de o bună memorie ,fiind omul ce şi-a confirmat personalitatea prin fapte.A învăţat încă din tinereţe modul cum să îmbătrânească frumos,prin activităţi permanente ,fără să renunţe la pasiunile anterioare,de a scrie,şi de a fi prezent în viaţa obştei,ca membru activ al Societăţii Cultuirale Năsăudene ,practicând tehnicile de relaxare fizică şi psihică ,având permanent în sufletul său sentimentul de utilitate.
A fost un împătimit a operei rebreniene ,aruncându-şi mereu privirea spre ceva frumos ,dornic de a răsfoi amănuntele satului alături de eroii lui Rebreanu ,ce prindeau totul dintr-o ochire . Ca fiu de ţăran,coborâtor din Mintiu,a străbătut în tinereţea sa de sute de ori drumul de acasă,pe jos ,pe Valea Slăninii,Muncel,Seci,Dudău,Poncea Crucii,spre a ajunge la şcoala năsăudeană a cărui elev a fost.A cunoscut pe viu,viaţa ţăranului ,cu tainele sale nemărginite ,cu bucuriile,neîmplinirile,ura,frica,deznădejdea,pe care doar Rebreanu a reuşit să le ţină pe toate –n frâu ca un vizitiu destoinic care-şi struneşte bine caii.
Grigore Marţian a trăit o viaţă în mijlocul sătenilor ,observând cum mişună ,alergând de la unii la alţii ,din dorinţa de a vedea multe lucruri într-un timp scurt.Toate frământările sătenilor ne apar în romanul “Ion “,simbolul ţăranului ardelean ,unde noi cu toţii ne regăsim ,fiind totodată motivul pentru care Grigore Marţian s-a oprit şi a meditat asupra acestui roman ,fără să-i impună cineva ,ci doar propria conştiinţă spre a valorifica valorile fundamentale ale culturii ardelene.
Cartea este prefaţată de scriitorul năsăudean Ion Istrate ,care spune că apariţia acestei cărţi este o dovadă că opera lui Rebreanu este în plină actualitate ce surprinde pulsaţia vieţii.Cartea este dedicată artei literare rebreniene. Volumul are 8 capitole -1 Chiuza,leagănul Rebrenienilor 2-Crezul literar al romancierului 3-Geneza romanului Ion 4-Procesul de elaborare a romanului 5-Observaţii de limbă şi de stil în roman 6-Structura gramaticală a frazei 7-Romanul Ion şi critica literară 8-Replici la romanul Ion de Liviu Rebreanu.
Din roman desprindem lupta ţăranului român pentru pământ într-o societate împărţită în săraci şi bogaţi ,societate în care domină ideea de a avea cât mai mult pământ ,ceea ce duce la dezintegrarea morală a individului.Eroii lui Rebreanu trăiesc consumaţi de patimi violente ,care n-au timp să viseze sau să se bucure,să râdă,să vorbească mult ,deoarece sărăcia îi mână într-o încleştare aspră şi răfuieli personale ,la care şi autorul a asistat trăind o viaţă în mijlocul lor cunoscându-le pulsul vieţii.
Prin tot ce a făcut pe acest pământ ,dascălul de limba română Grigore Marţian s-a dovedit a fi un om generos,iar generosi nu pot fi decât oamenii care au ce da .Retrăieşte anii copilăriei şi evenimentele istorice ca şi când ar fi propria sa biografie .Il considerăm martor al epocii şi nu va fi uitat niciodată pentru că nimic nu seamănă mai mult cu moartea decât uitarea.In clipa în care uităm de înaintaşi ,ei mai mor parcă odată şi ne uităm pe noi înşine .
A ni-i aminti,a ni-i reaminti,nu înseamnă că le redăm viaţa ci îi redăm vieţii,aşa cum l-am redat pe autor după un an de la plecarea sa spre alte lumi spre documentare.Constituie pentru cultura năsăudeană un model de dăruire ,redând prin această carte frumuseţea şi farmecul acestor locuri pe unde au trăit eroii lui Rebreanu.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5