ÎNTÂLNIREA DE PROIECT ERASMUS+ ”nEURO NEST 3.0-Cuibul European 3.0 “

Felicitări ! Profesoarele Vasilica Găzdac și Anamaria Pop, din Salva, într-un proiect de formare educaţională în Alcaniz-Spania

Prof. Vasilica Gazdac

 

    În perioada 2-6.11.2021, Școala Profesională “Tiberiu Morariu” Salva a fost implicată într-un nou eveniment de formare  din cadrul Proiectului Multilateral Erasmus +  “nEURO NEST 3.0  “Nr: 2020-1-ES01-KA229-062594_6 .Întâlnirea de proiect s-a desfășurat la scoala CEIP Bilingue Juan Palmireno Alcaniz,Spania. La evenimentul de formare pe termen scurt pentru profesori au participat  2 cadre didactice ( Găzdac Vasilica și Pop Anamaria). Alături de reprezentantanţii  școlii din Salva, la această înâlnire, au fost prezenți  13 profesori din școlile partenere astfel din Spania-5 cadre didactice  (CEIP Bilingue Juan Palmireno Alcaniz -coordonatorul proiectului), Portugalia-2 cadre didactice (Escola Basica Integrata de Ribeira Grande) ,Bulgaria- 2 cadre didactice (Detska Gradina Zvanche,Burgas) și  Grecia -2 cadre didactice (3rd Elementary School of Elefteria-Kordelio,Salonic).

            Având în vedere, obiectivele proiectului, activităţile desfăşurate în cadrul acestei perioade au avut ca principale abordari, tema protectiei păsărilor și a zonelor umede, implementarea activităților integrate la vârstele timpurii, tematică digitală și învățare prin colaborare. Profesorii au fost implicaţi în workshopuri mixte derulate în cadrul școlii spaniole împreună cu elevii, vizită la observatorul vulturilor pleșuvi din ValdeRobbes, curs de învățare în colaborare în pedagogia Kagan, vizite tematice în Zaragoza și Barcelona. A lată activitate importantă a constituit faptul că profesorii participanţi  au avut ocazia de a asista la diferite ore de curs în școala spaniolă ca job-shadowing, au avut de realizat diverse sarcini în colaborare cu partenerii din proiect pe tema protecției păsărilor, și-au completat jurnalele de proiect, au întocmit calendarul activităților pentru acest an școlar, au observat impactul activităților de protecție a mediului în cadrul învățării sincrone și asincrone, au constatat tipul de metodologie folosită de către cadrele didactice spaniole  la ore pentru a face schimb de bune practici educaționale.

Important de menţionat este faptul că activităţile desfăşurate în cadrul acestei săptămâni au fost susținute în condițiile de învățare în pandemie, repectându-se măsurile de distanțare și măsurile de igienă, asistență la clasă cu certificat verde au constituit modalități de adaptare la noua realitate și la organizarea pentru acest an școlar de activități în format blended-learning utilizându-se platforma eTwinning pentru elevi și numeroase aplicații digitale ( Learningapps, Worldwall, Tricider, Padlet, Bookcreator, Doodle,Google classroom etc)

În cadrul atelierelor de lucru cu profesorii coordonatori au fost discutate temele lunare ale proiectului pentru a fi realizate în echipe mixte de elevi din școlile partenere în cadrul activităților curriculare, datele calendaristice ale viitoarelor mobilități cu schimburi de grupuri de elevi  pe termen scurt în Grecia și Portugalia, respectându-se regulile Comisiei Europene privind existența certificatelor verzi pentru elevii și profesorii implicați, creșterea vizibilității proiectului pe plan regional și național,

Echipa română a prezentat un material tutorial privind utilizarea Twinspace-ului și a platformei eTwinning ca principală platformă de învățare digitală și sigură pentru elevi și profesori, prezentând pe scurt facilitățile acesteia de către ambasadoarea eTwinning și Erasmus+, doamna profesoară Vasilica Găzdac.  Echipa spaniolă a colaborat cu presa locala astfel în cursul întălnirii de învățare a apărut în presa locala un articol în care se prezentau activitățile întâlnirii de proiect .

Profesorii participanti și-au reactualizat cunoștiințele lingvistice engleze și competențele digitale dar și cele .științifice ieșind din rutina de predare clasica, învățând ân timpul vacanței într-o școală europeană astfel prin adoptarea de bune practici Erasmus+ pe care le vor utiliza în cadrul acestui an școlar.

Au fost prezentate mijloacele de vizibilitate si diseminare ale proiectului ,pagina de Twinspace, tabelul comun de diseminare, grupul de Facebook al proiectului,web-site-ul proiectului în lucru conceput de echipa portugheză. Toate produsele proiectului realizate în acest moment se pot consulta sau descărca ca resurse deschise din pagina de Twinspace pagina de Facebooka proiectului pe care le găsiți aici:

https://twinspace.etwinning.net/124325/home

https://www.facebook.com/nEuro-Nest-30-106237174749370/

Experiența de învățare europeană a fost completată de numeroase activități culturale prin vizite la obiective turistice și culturale Sagrada Familia, Acvariul Barcelona, Catedrala Zaragoza. Castelul și Catedrala Alcaniz, îmbogățind spiritual participanții și încurajându-i spre noi țeluri de învățare în noile condiții pandemice, determinandu-I pentru un demers de anti-fragilitate Covid 19.

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus Plus, noul program al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului.Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

 

           

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5