Extrase din Procesul verbal al adunării anuale a DNA, 4 oct. 2008

Prof. univ. dr. Liviu Sofonea, preşedintele filialei Braşov a Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei Române scoate în evidenţă rolul Astrei în contextul globalizării şi al păstrării identităţii naţionale, acum şi în viitor…; evocă personalitatea lui Nicolae Milescu Spătariu, personalitate de talie europeană sărbătorită de UNESCO…; accentuează rolul major al generaţiilor care şi-au apărat interesul naţional în condiţiile aspre ale anilor 1940-1945, revenind la misiunea Astrei de astăzi – de catalizator al energiilor naţionale în promovarea interesului naţional şi a afirmării românilor în UE şi în lume…; a făcut referiri şi la cei 50 de ani de eră a omului cosmic, aniversare marcată de UNESCO…

Prof. Constantin Catalano reţine atenţia auditoriului cu tema George Coşbuc – acum 90 de ani în care face referiri la drama românilor în timpul războiului de reîntregire…; frământările poetului în legătură cu soarta Ardealului…; moartea sa la 9 mai 1918, înainte de a vedea măreaţa zi de 1 Decembrie…, 9 Mai devenind o zi tot mai însemnată pentru români – Ziua independenţei, Ziua victoriei…; Ziua Europei…; Ziua naşterii lui Blaga; Se apropie centenarul morţii poetului şi încă nu i s-a editat opera complet, lipseşte din manualele şcolare, iar casa natală suferă din lipsă de fonduri pentru o minimă întreţinere şi rezistenţă…

Prof. Grigore Marţian remarcă evoluţia poetului de la naştere – 20 sept. 1866 şi până la trecerea lui în eternitate, insistând pe momentele principale din viaţa sa: activitatea sa ca şcolar în Societatea de lectură Virtus Romana Rediviva de la Năsăud şi încercările sale poetice în revista şcolii Musa Someşană, activitatea de student la Universitatea din Cluj, colaborarea la Tribuna, refugiul în regat, editarea volumelor Balade şi idile,

Fire de tort, Ziarul unui pierde vară, Cântece de vitejie…; colaborarea sa la Semănătorul, Vatra, Viaţa literară, Foaie interesantă, Albina..; au scris elogios despre poet: Liviu Rebreanu,Garabet Ibrăileanu, G. Călinescu, T. Vianu, Lucian Valea, Alex. Husar, Gavril Scridon, N. Manolescu, Mircea Zaciu, T. Tanco, S. Lupşan, Adr. Onofreiu…; soarta bustului din faţa liceului (cel din 1926 – mutilat de unguri în anul 1940 şi înlocuit cu cel de astăzi, pus pe soclu în 1956); I-a fost dedicată o rubrică permanentă în „Tribuna ideilor” – Citindu-l şi recitindu-l pe Coşbuc (prof. Ludmila Găzdac); i s-au dedicat versuri: „Coşbuc e a noastră poveste,/ Şi doinele lui vor rămâne,/ Iar poezia lui este/ Duminica limbii române.”(A Păunescu).

După prezentarea rapoartelor şi proiectului de acţiuni /2009, prof. Măgureanu Monica (Astra Sângeorz Băi) prezintă un proiect de finanţare nerambursabil pentru elaborarea unui Dicţionar al meşterilor şi artiştilor populari din Ţinutul Năsăudului, proiect primit cu multă încredere…; Au adus completări: ing. Valer Sâmihăian – preşedintele Uniunii întreprinderilor mici şi mijlocii, candidat de senator – bucuros de a sprijini acţiunile educative ale Astrei, se va implica mai consistent…;

col. dr. Vasile Tutula (preşed. VRR Cluj-N) sugerează realizarea unor monografii de instituţii, familii celebre; condamnă atitudinea Instit. Cultural Român pentru imaginea grotescă a României promovată la nivel mondial; insistă pe valoarea istorică şi morală a evenimentelor aniversare în 2008 (Revoluţia de la 1848; Unirea din 1918); îşi doreşte volumul Iulian Marţian…; bucuros de colaborare la Dicţionarul personalităţilor năsăudene, editate de Astra, VRR şi colaboratorii lor…; prof. Liviu Păiuş – evidenţiază pe înaintaşii năsăudeni – Iuliu Moisil, T. Tanco – pentru portretele de grăniceri lăsate urmaşilor; va susţine realizarea Dicţionarului etnofolcloric al Astrei şi CJC BN…; prof. R Berceni – evidenţiază activitatea Astrei ca ONG, insistă pe lansările de carte şi editarea de reviste culturale, personal conduce Ecologistul…; prof. Ursa Sever – legat pe vecie de Astra, aduce laude astriştilor care se evidenţiază pe plan educativ, spiritual, încurajându-i pentru noi fapte, în special realizarea Monografiei Astra năsăudeană, a Dicţionarului etnofolcloric şi realizarea activităţilor pe care ni le propunem…; îşi doreşte un Cerc Astra la Rodna..; prof. Berengea Pavel – remarcă diversitatea activităţilor astriste ilvene, colaborarea cu conducerea Astrei năsăudene şi centrale, necesitatea unei evidenţe clare a membrilor astrişti ilveni şi a acţiunilor lor astriste..; d-na Floarea Pleş iubeşte cu sinceritate Astra pt toate acţiunile educative pe care le face, aduce noi membri la Astra şi crede că în condiţiile de astăzi este cea mai prodigioasă societate culturală; este mâhnită de ceea ce promovează Instit. Cultural Român în numele naţiunii române; să nu ne uităm valorile reprezentative din ţinut.. prof. Petre Istrate (Braşov) – aduce salutul astriştilor braşoveni la adunarea anuală a DNA, evidenţiază succesele braşovenilor în editarea revistei Astra şi protejarea obiceiului legat de Junii Braşovului;

îi invită pe năsăudeni de 1 Decembrie la Serbările de la Braşov dedicate Marii Uniri; prof. Catarig Leon – invită astriştii la Rebrişoara la dezvelirea bustului Decebal şi a plăcii Ştefan Lupu şi G-l Onişor Cârcu…; acad. Liviu Sofonea – oferă Astrei năsăudene Programul sesiunilor ştiinţifice ale Academiei Române şi promite revenirea la Năsăud cu tema Măreţie, şanse, avataruri în perspectiva globalizării, iar prof. Radu Băeş – oferă adunării un delicios ciorchine de epigrame dedicat celor prezenţi…; prof. Dorel Coc – dir. Colegiului mulţumeşte astriştilor pentru parteneriatul realizat de Ziua şcolii, apreciază laudativ activitatea Astrei, ca societate culturală ce cultivă şi respectă valorile poporului român, având ca filon prioritar spiritul identităţii naţionale..; prezintă şi mesajul prof. univ. dr. D-tru Acu – Univ. „Lucian Blaga” Sibiu, preşedintele Asociaţiunii Astra..; Prof. I Seni prezintă şi mesajul D Astra Săcele Braşov, semnat de prof. Liviu Dârjan, preşedintele Desp. respectiv.

În Comitetul Director al UCG Năsăud sunt aprobaţi în unanimitate prof. I. Seni şi Gh Pleş, iar pentru adunarea anuală a Asociaţiunii, delegaţi ai DNA rămân membrii de drept din Conducerea Centrală – prof. I. Seni,

Sever Ursa, Pavel Berengea, Gh Tr Dascăl, Gh. Pleş, I. Lăpuşneanu la care se adaugă cei din Biroul DNA – Vica Istrate, I Mititean, R Berceni, R Băeş, V Cleja şi Gr Marţian...

Prof. Ioan Seni – preşedintele DNA a înmânat 124 de carnete Astra pentru membrii din Cercurile: Colegiul Naţional „G. Coşbuc”, oraş Năsăud, C A Rebrişoara, C A Romuli, C A Salva…; în lucru, la Sibiu se mai pregătesc peste 100 de carnete pentru membrii Astra din Sângeorz Băi, oraş Năsăud şi Maieru… Le mulţumeşte celor prezenţi pt efort, lansând şi o glumă: Pe cine-l ceartă nevasta/ Să vină la noi la Astra.../ Şi nevasta ocărâtă/ La Astra-i bine primită./

Adunarea a aprobat în unanimitate toate rapoartele şi propunerile făcute.

Lansarea de carte a adus satisfacţiile aşteptate prin prezentările făcute de Vasile Tutula, Liviu Păiuş, Sever Ursa, Grigore Marţian, Mircea Prahase, Ioan Seni…

P.V. semnat de prof. Paula Burdeţi (Colegiul Naţional), Radu Băeş (Gr. Şc. Silvic), Mihaela Urs (dir. Şc. Gen Romuli).

P.S: Masa comună asigurată de sponsorii serbărilor a fost servită la Cantina Gr. Şc. Silvic – dir. Gavrilă Onul, căruia i se aduc mulţumirile binecuvenite.

Pt. conformitate – prof. Ioan Seni, preşedintele Desp. Năsăud ASTRA

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5