Experienţe ERASMUS trăite ]n Spania de elevii Liceului Tehnologic Agricol Bistriţa

 

În perioada 10.06.2019-28.06.2019 s-a desfășurat, în  Granada-Spania, stagiul de practică pentru cel de-al II-lea flux al Proiectului European ERASMUS+ cu titlul ”PAȘI SPRE AGROECOFOOD CARIERE DE SUCCES”2018-1-RO01-KA102-047363, beneficiar LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA, responsabil proiect prof. Simona Maria Belea.

La această mobilitate au participat 14 elevi din clasa a X-a de liceu, domeniul de pregătire Protecția mediului, specializarea Tehnician ecolog și protecția calității mediului, împreună cu doi profesori însoțitori - Elena Mora și Adina Măgerușan, scopul plasamentului fiind de a oferi elevilor o alternativă validă pentru instruirea practică, pentru a crește calitatea formării profesionale, în vederea unor șanse sporite în carieră și o mai bună angajabilitate.

Pe parcursul celor trei săptămâni ale stagiului de pregătire practică, participanții, au desfășurat activități diverse, şi anume vizite de studiu la centre de reciclare și compostare a deșeurilor (ISLA VERDE, ECO PARQUE NORTE din Granada- aceste centre aveau două sectoare, unul de reciclare-compostare deșeuri și un sector de formare-educare a populației.

De asemenea, au avut loc activități practice specifice domeniului Protecția mediului și stabilite în programa modulului de practică ”Agricultura ecologică – alternativă de protecția mediului”. Amintesc una dintre aceste activități care a fost pe placul elevilor, și anume construirea unui ”hotel” pentru insectele ”bune”.

          Se  știe că în grădina bio este interzisă utilizarea substanțelor de sinteză, tocmai de aceea înlăturarea dăunătorilor se poate face numai prin metode naturale. În această situație, o posibilă soluție de a scăpa de dăunători este construirea …unei căsuțe, a unui ”hotel” pentru insectele ”bune”.
Prin intermediul acestui proiect elevii au avut șansa de a vedea cum reușește o țară europeană ca Spania să resolve probleme legate de protecția mediului.

Printre multiplele obiective ale acestui proiect se poate remarca dezvoltarea la elevi a unor abilități practice și competențe cheie precum lucrul în echipă, elevii și-au evaluat nivelul de pregătire în raport cu cerințele unui loc de muncă și și-au asumat responsabilitatea față de sarcina primită, condiție esențială pentru viitoarea lor formare profesională.

Amintesc faptul ca acest proiect implică derularea plasmentelor de învăţăre de către  46 elevi ai școlii noastre în cadrul unui parteneriat alcătuit din Liceul Tehnologic Agricol Bistrița (organizaţie de trimitere), organizațiile de primire: UPA  Granada și AGROLACHAR S.A Granada și MEP Europroject Granada SL (organizație intermediară).

Cei 46 elevi participanți la acest proiect au fost grupați pe trei fluxuri după cum urmează:

·       Flux 1-16 elevi - clasa a XII-a învățământ liceal, specializarea ”Tehnician analiza produselor alimentare” care au desfășurat stagiul de practică în noiembrie 2018

·       Flux 2-14 elevi - clasa a X-a învățământ liceal specializarea ”Tehnician ecolog și protecția calității mediului”, care au desfășurat stagiul de practica în perioada 10.06-28.06.2019

·       Flux 3-16 elevi - clasa a X-a învățământ professional calificarea profesională ”Lucrător în agroturism care  urmează să desfășoare stagiul de practică în perioada 15.07 -02.08.2019.

Toți cei 46 elevi cuprinși în grupul țintă au beneficiat și de asistență lingvistică online (OLS)  care este concepută pentru a ajuta participanții la programul Erasmus+ să-și îmbunătățească cunoștințele despre limba în care vor lucra, studia în străinătate pentru a putea profita la maximum de această experiență.

Responsabil OLS pentru acest proiecteste prof. Claudiu Frișan.

Pe perioada stagiului de pregătire practică cu durata de trei săptămâni, elevii au dobândit totodată și competențe cheie la nivelul standardelor europene, precum aplicarea legislației privind igiena și securitatea muncii, aplicarea de măsuri de protecție a mediului, în vederea unei bune integrări pe piața muncii, lărgirea orizontului cultural al elevilor, însușirea de către aceștia a valorilor europene.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5